08/08/2016 15:00:00
Trong 2 ngày 11-12/10/2015, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III, năm 2015. Hội thi thu hút 125 ...
 
Ảnh
Video
Audio