CungCapThongTinBaoChi
 
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh - Phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Astral City (Thuận An – Bình Dương) .
 
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến dự án Bcons Plaza (Dĩ An – Bình Dương).
 
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Queen Home An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An.
 
Ngày 10/11/2020, Sở Xây dựng nhận được nội dung đề nghị của Ông Nguyễn Văn Khang - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến 02 dự án tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An: Dự án ...
 
Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản ngày 02/11/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (Văn bản không có ký tên chỉ ...
 
Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản ngày 02/11/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (Văn bản không có ký tên chỉ ...
 
Theo đề nghị của Ông Mào Anh Tuấn - Ông Hoàng Tuấn Lâm - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Anderson Park .
 
Theo đề nghị của Ông Mào Anh Tuấn - Ông Hoàng Tuấn Lâm - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án LDG SKY Bình Dương.
 
​Theo đề nghị của Ông Đào Ngọc Đại - Ông Phạm Văn Thạch - phóng viên Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án Queen Home An Phú của Công ty TNHH Bất động sản ...
 
Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản của phóng viên Nguyễn Duy Phong - Báo Pháp luật Việt Nam. Theo đề nghị của Ông Nguyễn Duy Phong về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án Lavela Garden ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân liên quan đến dự án Astral City (Thuận An – Bình Dương) Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân liên quan đến dự án Astral City (Thuận An – Bình Dương) /PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_20112020140413.jpg
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh - Phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Astral City (Thuận An – Bình Dương) .
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Theo Danh sách tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được Bộ Thông tin và Truyền thông đăng  tại địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chimuc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html  thì Tạp chí Tòa án nhân dân có tôn chỉ, mục đích sau đây: "Hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, bồi dưỡng nâng cao lý luận pháp lý và cung cấp thông tin hoạt động của ngành tòa án nhân dân". Do đó, việc Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến dự án Astral City, thành phố Thuận An là chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Tòa án nhân dân

Tuy nhiên, đối với thông tin dự án Astral City, Sở Xây dựng đã trả lời cho Báo bảo vệ Pháp luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngày 12/11/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Do đó, Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân muốn biết thêm thông tin có thể tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân về việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến dự án Bcons Plaza (Dĩ An – Bình Dương).Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân về việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến dự án Bcons Plaza (Dĩ An – Bình Dương)./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_20112020140827.jpg
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến dự án Bcons Plaza (Dĩ An – Bình Dương).
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Theo Danh sách tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tại địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chimuc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html  thì Tạp chí Tòa án nhân dân có tôn chỉ, mục đích sau đây: "Hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, bồi dưỡng nâng cao lý luận pháp lý và cung cấp thông tin hoạt động của ngành tòa án nhân dân". Do đó, việc Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến dự án Bcons Plaza là chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Tòa án nhân dân.

Tuy nhiên, đối với thông tin dự án Bcons Plaza, Sở Xây dựng đã trả lời cho ông Nguyễn Văn Khang – Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Đồng thời, ngày 16/11/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Do đó, Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân muốn biết thêm thông tin có thể tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN & TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Queen Home An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Queen Home An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_20112020141141.jpg
Theo đề nghị của Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Queen Home An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An.
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Tuy nhiên, đối với thông tin dự án Queen Home An Phú, Sở Xây dựng đã trả lời cho phóng viên Nguyễn Duy Phong – Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ngày 28/10/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Do đó, Ông Trương Quang Anh- phóng viên Tạp chí Tòa án nhân dân muốn biết thêm thông tin có thể tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_16112020133148.jpg
Ngày 10/11/2020, Sở Xây dựng nhận được nội dung đề nghị của Ông Nguyễn Văn Khang - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến 02 dự án tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An: Dự án Phúc Đạt Tower (do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư) và dự án Bcons Plaza (do Công ty cổ phần Bất động sản Dĩ An làm chủ đầu tư).
11/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của Ông Nguyễn Văn Khang - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án  Phúc Đạt Tower (do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư)

          Tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An không có dự án Phúc Đạt Tower, nhưng có dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2 do Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư.

Về pháp lý dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2:

 • UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Văn bản số 4887/UBND-KTN ngày 27/9/2019.
 • UBND thành phố Dĩ An đã phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 21/01/2020.
 • UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Văn bản số 1797/UBND-KT ngày 14/4/2020.
 • Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Văn bản số 213/CPN-QLXD ngày 01/6/2020.
 • Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Văn bản số 304/CPN-QLXD ngày 13/7/2020.
 • Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng các công trình thuộc dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2 tại Văn bản số 2835/GPXD ngày 29/7/2020.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

​2.    Dự án Bcons Plaza (do Công ty cổ phần Bất động sản Dĩ An làm chủ đầu tư)

Tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An không có dự án Bcons Plaza, nhưng có dự án Chung cư Quang Phúc Plaza do Công ty cổ phần bất động sản Dĩ An.

Về pháp lý dự án Chung cư Quang Phúc Plaza:

 • Văn bản số 4883/UBND-KTN ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án Chung cư Quang Phúc Plaza.
 • Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND thành phố Dĩ An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Quang Phúc Plaza.
 • Văn bản số 3960/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Quang Phúc Plaza.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

         Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN & TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_12112020102031.jpg
Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản ngày 02/11/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (Văn bản không có ký tên chỉ đóng mộc treo của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh)
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​​Theo đề nghị Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Astral City tại phường Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Qua rà soát trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Astral City.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_12112020103324.jpg
Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản ngày 02/11/2020 về việc đề nghị cung cấp thông tin của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (Văn bản không có ký tên chỉ đóng mộc treo của Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh)
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Theo đề nghị Báo bảo vệ Pháp Luật – Cơ quan đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Anderson Park tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Đối với thông tin dự án Anderson Park, Sở Xây dựng đã trả lời cho phóng viên Nguyễn Duy Phong - Báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ngày 06/11/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_12112020104554.jpg
Theo đề nghị của Ông Mào Anh Tuấn - Ông Hoàng Tuấn Lâm - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Anderson Park .

11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Đối với thông tin dự án Anderson Park, Sở Xây dựng đã trả lời cho phóng viên Nguyễn Duy Phong - Báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ngày 06/11/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án  LDG SKY Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án  LDG SKY Bình Dương./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_12112020093155.jpg
Theo đề nghị của Ông Mào Anh Tuấn - Ông Hoàng Tuấn Lâm - Phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án  LDG SKY Bình Dương.
11/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng có nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên (Khu Chung cư LDG SKY) tại phường Bình An, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Đầu tư LGD. Hiện nay, Sở Xây dựng đang xem xét hồ sơ.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_06112020160511.jpg
11/6/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Theo đề nghị của Ông Đào Ngọc Đại - Ông Phạm Văn Thạch - phóng viên Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án Queen Home An Phú của Công ty TNHH Bất động sản Kim Thuận Phát

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Đối với thông tin dự án Queen Home An Phú, Sở Xây dựng đã trả lời cho phóng viên Nguyễn Duy Phong – Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ngày 28/10/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN & TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_06112020161041.jpg
Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản của phóng viên Nguyễn Duy Phong - Báo Pháp luật Việt Nam. Theo đề nghị của Ông Nguyễn Duy Phong về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án Lavela Garden (Công ty cổ phần bất động sản Ngọc Lễ làm chủ đầu tư) và dự án Anderson Park (Công ty cổ phần bất động sản Thuận An làm chủ đầu tư).
11/6/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Nay, Sở Xây dựng trả lời thuộc lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

 1. Dự án Lavela Garden của Công ty cổ phần bất động sản Ngọc Lễ.

            Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên gọi Lavela Garden của Công ty cổ phần bất động sản Ngọc Lễ.
 2. Dự án Anderson Park của Công ty cổ phần bất động sản Thuận An

         Pháp lý của dự án:

 • Văn bản số 1850/UBND-KTN ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle).
 • Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Thuận An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle).
 • Văn bản số 2845/UBND-KT ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle).
 • Giấy phép xây dựng ngày 03/8/2020 của Sở Xây dựng.
 • Công văn số 4400/UBND-KT ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Văn bản số 2845/UBND-KT của UBND tỉnh.
 • Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu căn hộ Công viên xanh An Der Son (Anderson Park)
 • Văn bản số 4247/SXD-QLN ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng về việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại công trình khối D thuộc dự án Khu căn hộ công viên xanh An Der Son (Anderson Park).

           Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời tạp chí Kinh tế Tập ĐoànCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời tạp chí Kinh tế Tập Đoàn/PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_03112020142858.jpg
11/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Theo đề nghị của Ông Dương Mạnh Đại - Ông Trần Tuấn Hải- phóng viên Tạp chí Kinh tế Tập đoàn về việc liên quan đến dự án Bình Dương City Center do Công ty cổ phần đầu tư Phi Nam phân phối.

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp như sau:

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Bình Dương,  Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Bình Dương City Center.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam./PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_03112020143231.jpg
11/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Theo đề nghị của Ông Đàm Phương Nam - Ông Đinh Ngọc Thạch - phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án căn hộ LDG SKY Bình Dương (thuộc Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Qua rà soát trên địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên căn hộ LDG SKY Bình Dương (thuộc Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, tại phường Bình An, thị xã Dĩ An có dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên.

Đối với thông tin dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên, Sở Xây dựng đã trả lời cho Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ngày 28/8/2020 Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng cung cấp thông tin đến ông Trần Minh Tuấn - Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía NamCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng cung cấp thông tin đến ông Trần Minh Tuấn - Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía Nam/PublishingImages/2020-11/TTHC_Key_02112020102713.jpg
“Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nhận được Giấy đề nghị cung cấp thông tin báo chí của ông Trần Minh Tuấn – Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía Nam do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chuyển đến. Qua rà soát việc giải quyết các phản ánh của cư dân về các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin đến ông Trần Minh Tuấn – Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía Nam như sau:
11/2/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​1. Nội dung "Sở Xây dựng đã được các phòng chức năng báo cáo về vụ việc xảy ra ngày 25/9/2020 chưa?"

        Các nội dung phản ánh của cư dân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza được nhà báo nêu, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành liên quan, địa phương kịp thời tiếp nhận, giải thích, trả lời cho cư dân. Đối với các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

        2. Nội dung "Việc cư dân tố chủ đầu tư chiếm dụng trái phép nhà tang lễ, nhà sinh hoạt cộng đồng tại Charm Plaza đã diễn ra trong thời gian dài, tạo thành "điểm nóng" gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp về một tỉnh Bình Dương năng động, đổi mới, sáng tạo… Theo phản ánh của cư dân, họ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Sở Xây dựng Bình Dương. Xin hỏi, Sở Xây dựng đã xử lý đơn kiến nghị của cư dân như thế nào? Đến nay kết quả xử lý ra sao?"

        Quá trình Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nhận được phản ánh của các cư dân về các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza, Sở Xây dựng đã kịp thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh và Sở Xây dựng đã kịp thời có cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết các phản ánh gửi đến các cư dân. Cụ thể, Ngày 28/10/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời số 4322/SXD-TTrXD về việc có ý đối với của các hộ dân chung cư block B1, khu phức hợp Charm Plaza để trả lời đối với nội dung đơn ngày 11/9/2019 của các hộ dân (gửi đến ông Bùi Như Quỳnh – người đại diện liên hệ của các hộ dân); Ngày 06/12/2019, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản số 4950/SXD-TTrXD về việc có ý kiến đối với đơn của các hộ dân chung cư block B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1; ngày 19/05/2020 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1793/SXD-TTrXD gửi Công ty và ông Bùi Như Quỳnh - đại diện liên hệ của các hộ dân.

        Song song đó, qua kiểm tra, xác minh Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành lập biên bản và ban hành 05 Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (gọi tắt là Công ty) và 02 cá nhân có liên quan. Sau khi ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng quyết liệt và thực hiện nghiêm việc đôn đốc và yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải nghiêm túc chấp hành đúng Quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành. Theo đó, Công ty đã chấp hành hình thức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ các căn nhà mẫu vi phạm. Hiện nay, Thanh tra Sở Xây dựng đang tiếp tục làm việc đôn đốc đốc và yêu cầu tổ chức, cá nhân chấp hành thực hiện đầy đủ nội dung các Quyết định và sẽ tiến hành trình tự tổ chức thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động xây dựng tại khu vực này để kịp thời xử lý các hành vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

        3. Nội dung "Hướng xử lý tiếp theo của Sở Xây dựng là như thế nào?"

        Để xử lý dứt điểm các phản ánh của cư dân về các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan tại chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn tiếp tục yêu cầu Công ty và người vi phạm chấp hành đúng các quy định trong hoạt động xây dựng, tuân thủ đúng nội dung giấy phép được cấp và thiết kế xây dựng đã được duyệt đảm bảo các hạng mục công trình được sử dụng đúng chức năng đã được phê duyệt, chấp hành nghiêm túc các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, tổ chức thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự quy định.

        Hiện Sở Xây dựng quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng để trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành, làm cơ sở để quản lý các nhà chung cư trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào ổn định, hạn chế các tranh chấp xảy ra giữa cư dân và các chủ đầu tư dự án chung cư.

        4. Nội dung "Sở Xây dựng Bình Dương là đơn vị tham mưu, giúp UBND thực hiện việc quản lý trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở… Vậy Sở Xây dựng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình hay chưa khi không vào cuộc, xử lý quyết liệt, để chấm dứt tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến hình ảnh của tình Bình Dương trong thu hút đầu tư?"

        Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương, nhiều dự án chung cư được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh và một số dự án đã được khai thác, sử dụng thu hút người dân đến giao dịch chuyển nhượng căn hộ và sinh sống. Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, thời gian quan Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã nghiêm túc, kịp thời giải quyết, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình đầu tư các dự án chung cư và các trình tự thủ tục liên quan việc kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật.

        Cùng với thuận lợi khi các chung cư được vào sử dụng, khai thác đã bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình quản lý, vận hành các chung cư dẫn đến các tranh chấp, khiếu nại giữa các cư dân với chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan. Tuy đây là những vấn đề mới phát sinh khi các chung cư chỉ mới được quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian gần đây nhưng Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn khẩn trương giải quyết, hướng dẫn, trả lời cho các cư dân cũng như các chủ đầu tư dự án với quan điểm tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, xử lý nghiêm các đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các chung cư, không để việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.        

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin theo Giấy đề nghị cung cấp thông tin báo chí của ông Trần Minh Tuấn –Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía Nam, Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Thương Gia và ông Trần Minh Tuấn –Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Thương Gia tại phía Nam được biết.

          Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Ban Biên tập trang Web của Sở Xây dựng đăng tải thông tin theo quy định.

Sở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Khu căn hộ cao cấp LDG SKY (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Khu căn hộ cao cấp LDG SKY (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)./PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_28102020151712.jpg
Theo đề nghị của Ông Đào Ngọc Đại - Ông Phạm Văn Thạch- phóng viên Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu căn hộ cao cấp LDG SKY (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
10/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Qua rà soát trên địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Khu căn hộ cao cấp LDG SKY (thuộc Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, tại phường Bình An, thị xã Dĩ An có dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên

Hồ sơ pháp lý có liên quan dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên:

 • Văn bản số 2226/UB-SX ngày 28/5/2003 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị mới Bình Nguyên tại xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 3425/QĐ-CT ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Bình Nguyên tại xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Bình Nguyên xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bình Nguyên tại phường Bình An, thị xã Dĩ An.
 • Các nội dung về đất đai, đánh giá tác động môi trường, PCCC, nguồn gốc đất…không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.
Sở Xây dựng Tạp chí Kiểm sát.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng Tạp chí Kiểm sát./PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_28102020152029.jpg
Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân - Ông Lê Trung Việt- phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến các dự án.
10/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.       Dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Hồ sơ pháp lý có liên quan:

 • Công văn số 6359/UBND-KTN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Dương Tiến Phát làm chủ đầu tư Khu nhà ở Dương Tiến Phát.
 • Quyết định số 7601/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát.
 • Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát, xã Hội Nghĩa (nay là phường Hội Nghĩa), thị xã Tân Uyên.
 • Văn bản số 2523/UBND-KT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát.

2.       Dự án Minh An tại thị trấn Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên

               Hồ sơ pháp lý có liên quan:

- Công văn số 2462/UBND-KTN ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Minh An.

- Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở Minh An.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại; chưa có văn bản cấp giấy phép xây dựngg; chưa có văn bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng theo quy định đối với 02 dự án nêu trên.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo pháp luật Plus - Báo pháp luật Việt Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tòa soạn Báo pháp luật Plus - Báo pháp luật Việt Nam./PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_28102020134705.jpg
10/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Theo đề nghị của Ông Đào Ngọc Đại - Ông Phạm Văn Thạch- phóng viên Tòa soạn Báo Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án căn hộ Bcons Bee thuộc phường Bình An, TP. Dĩ An.

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

​​Qua rà soát trên địa bàn phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Bcons Bee.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến Dự án Khu nhà ở Kim Thuận PhátCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến Dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_28102020135406.jpg
Ngày 14/9/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Theo đề nghị của Ông Nguyễn Duy Phong- phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về việc đề nghị cung cấp thông tin Dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát (được quảng cáo là Queen Home An Phú) tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH BĐS Kim Thuận Phát  làm chủ đầu tư. 
10/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời thuộc lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu Dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát (Queen Home An Phú) tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH BĐS Kim Thuận Phát  làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, tại địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương có dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát An Phú của Công ty TNHH BĐS Kim Thuận Phát .

Hồ sơ pháp lý liên quan:

          Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh  ban hành Công văn số 484/UBND-KT của về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát An Phú.

          Ngày 15/6/2020, UBND  TP Thuận An  phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Kim Thuận Phát An Phú tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận dự án Khu nhà ở Kim Thuận Phát An Phú được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.   

Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Duy Phong – phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam. Qua kiểm tra, ghi nhận vị trí dự án hiện là đất trống và nhà xưởng hiện hữu. Theo ý kiến của chính quyền địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu thì hiện nay chưa phát hiện việc dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Nguyễn Duy Phong – phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án trên, đề nghị ông Nguyễn Duy Phong phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát về dự án nhà ở.Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát về dự án nhà ở./PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_27102020145507.jpg
10/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 01/10/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 172/2020/GGT-T4 ngày 23/9/2020 của Tạp chí Kiểm Sát về việc giới thiệu ông Võ Đình Quân, Lê Xuân Đào liên hệ trao đổi thông tin viết bài.

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Kiểm Sát. Sở Xây dựng phúc đáp những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau:

​Qua rà soát danh sách các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng nhận thấy không có dự án Hồ Gươm Xanh (Thuận An, Bình Dương) và dự án Green Square (Dĩ An, Bình Dương) của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến đại diện Tạp chí Kiểm Sát để biết./.


theo nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tri thức Xanh Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tri thức Xanh /PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_27102020150328.jpg
10/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1781/VPUB-KT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin (kèm theo Văn bản số 29.9A/2020/TTX-BPL ngày 29/9/2020 của Tạp chí Tri Thức Xanh về việc dự án Khu dân cư Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An).

 Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

1.  Về chủ trương đầu tư dự án: Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương quy hoạch tại Văn bản số 1950/UB-SX ngày 30/5/2002.

2.  Dự án Khu dân cư Hòa Lân được triển khai từ năm 2002 trước thời điểm Luật Xây dựng năm 2003 và Luật Nhà ở năm 2005 được ban hành. Đến nay, dự án Khu dân cư Hòa Lân được điều chỉnh chuyển tiếp theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật nêu trên.

3.   Về nhà đầu tư của dự án: Theo Văn bản số 1950/UB-SX ngày 30/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung: "Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương quy hoạch và giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại Thiên Phú làm chủ đầu tư xây dựng các khu dân cư".

4.  Về tình hình triển khai dự án:

 • Ngày 15/3/2019, Toà án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKKTT về việc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm dịch chuyển về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp đối với quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Hoà Lân tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An tổng diện tích là 490.765,1m2". Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản của Toà án nhân dân quận 7 thay thế quyết định nêu trên.
 • Đến nay, Công ty Thiên Phú chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về việc được phép huy động vốn hoặc được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

5.  Về đất đai: Theo Văn bản số 441/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Thiên Phú đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 49,08ha/55,845ha.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến một số dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến một số dự án/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_19102020144528.jpg
Qua xem xét nội dung đề nghị cung cấp thông tin của P/v Đình Quân– Phóng viên Tạp chí Kiểm sát, Sở Xây dựng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
10/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

 1. Dự án Khu nhà ở thương mại  - chợ Nhật Huy tại phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ánh Dương làm chủ đầu tư:

  Về điều kiện giao dịch:

  - Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản;

  - UBND tỉnh chưa cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng theo quy định.

  Về giải phóng mặt bằng tổng thể: Dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ánh Dương để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại – Chợ Nhật Huy tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tại Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

  Theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại – Chợ Nhật Huy:
 • Tổng số căn nhà ở: khoảng 411 căn.
 • Tổng diện tích sử dụng đất: 67.662,2m2. Trong đó: Đất xây dựng công trình nhà ở: 34.534,1m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 67.670m2; Đất xây dựng công trình giáo dục: 1.245,1m2; Đất dịch vụ thương mại: 2.998,9m2; Đất cây xanh: 2.536,5m2; Đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật: 26.347,6m2.

Về tiến độ đầu tư đất dịch vụ thương mại, đất giáo dục theo tiến độ toàn dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt: từ năm 2019 - năm 2025.

2. Dự án Khu đô thị An Phú Long Garden tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Cát làm chủ đầu tư.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn huyện Phú Giáo không có tên dự án Khu đô thị An Phú Long Garden tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Cát làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo tôn chỉ hoạt động của Tạp chí kiểm sát (trích trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông):

*Thông tin về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

* Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; trao đổi nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.​

Sở Xây dựng trả lời Báo điện tử tầm nhình liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc VươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo điện tử tầm nhình liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_19102020145458.jpg
Qua xem xét nội dung được đề nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương, cụ thể như sau:
10/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Tên pháp lý của dự án

- Khu chung cư Quốc Vương thuộc dự án Khu nhà ở thương  mại Quốc Vương tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Quốc Vương làm chủ đầu tư.

- Tên Khu nhà ở thương mại Star Tower chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2. Về pháp lý dự án:

- Văn bản số 3098/UBND-KT ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

3. Về điều kiện giao dịch: dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo tôn chỉ hoạt động của Báo điện tử tầm nhìn (trích trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông):

* Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

* Thông tin tư vấn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; phổ biến các kinh nghiệm làm giàu chân chính, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự phát triển của đất nước Việt Nam.​​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền PhúcCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_16102020134637.jpg
Qua rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc và kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung được phóng viên phản ánh của Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông tin đến ông Thái Minh – phóng viên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp như sau:
10/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

*Về hồ sơ pháp lý dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

        + Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.

        + Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân chấp thuận đấu nối giao thông và nâng cấp cải tạo lộ giới đường theo đề nghị của Công ty.Văn bản số 979/UBND-GTNT.

        + Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.

        + Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chấp thuận cho Công ty nâng cấp tuyến đường đất (ĐX.01) đoạn từ Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc đến đường ĐT.742, phường Vĩnh Tân tại Văn bản số 1392/UBND-KTTH.

        + Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.

        + Ngày 21/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân (nay là phường Vĩnh Tân), thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND.

        - Về đủ điều kiện mở bán: Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

        - Đến nay, dự án chưa được cấp phép xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

        * Đối với vi phạm hành chính  trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án. Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ việc thi công xây dựng vi phạm và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020 đối với Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc. Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

        Sau khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt hành chính, nhận thấy Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định và tiếp tục thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, không chấp hành thực hiện đúng nội dung quyết định số 78/QĐ-XLVPHC. Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiếp tục kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 123/QĐ-XPVPHC ngày 06/8/2020.

        Việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm hoạt động đầu tư xây dựng  của Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc tại khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nghiêm, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hiện Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc buộc Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc phải chấp hành đúng nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiến hành việc xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.

        * Về nội dung môi giới bán sản phẩm cho khách hàng. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu thì hiện nay chưa phát hiện việc chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Thái Minh – phóng viên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án trên, đề nghị ông Thái Minh phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp và ông Thái Minh được biết."​​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cung cấp thông tin liên quan tại dự án Khu đô thị Sài Gòn Center của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn CenterCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cung cấp thông tin liên quan tại dự án Khu đô thị Sài Gòn Center của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_14102020152955.jpg
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Võ Đình Quân – phóng viên Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung như sau:
10/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án. Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ việc thi côngxây dựng vi phạm và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 94/QĐ-XPVPHC ngày 16/9/2020 đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center. Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Hiện Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc buộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center phải chấp hành đúng nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiến hành việc xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.

​Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ông Võ Đình Quân được biết."


nguồn Thanh tra Sở cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_30092020132500.jpg
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Thị Lyka và Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có nội dung như sau
9/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​"Sở Xây dựng nhận được văn bản của bà Nguyễn Thị Lyka – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Lyka  – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu  thì hiện nay chưa phát hiện việc chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Lyka  – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án trên, đề nghị bà Nguyễn Thị Lyka phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

          Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lyka được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​- Dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.

        - Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia có nội dung như sau:

        "Sở Xây dựng nhận được văn bản của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán, huy động vốn tại các dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư; Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu, thì hiện nay chưa phát hiện việc các chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án trên, đề nghị ông Nguyễn Quốc Trực phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Thương gia và ông Nguyễn Quốc Trực được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Xây dựng về việc kiểm tra, xác minh theo các nội dung văn bản của của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án:
9/30/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​- Dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.

        - Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây​ dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia có nội dung như sau:

        "Sở Xây dựng nhận được văn bản của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán, huy động vốn tại các dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư; Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu, thì hiện nay chưa phát hiện việc các chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án trên, đề nghị ông Nguyễn Quốc Trực phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Thương gia và ông Nguyễn Quốc Trực được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101101.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
 1. ​Dự án Central Park An Thạnh do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát làm chủ đầu tư.

  Qua rà soát, trên địa bàn phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Central Park An Thạnh do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát làm chủ đầu tư.
 2. Dự án căn hộ Phúc Đạt Connect 2.

  Văn bản số 4887/UBND-KTN ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án Chung cư Phúc Đạt Connect.

  Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND thị xã Dĩ An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Phúc Đạt Connect 2, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

  Văn bản số 1797/UBND-KT ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2.

Dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2 được Sở Xây dựng cấp phép tại giấy phép xây dựng số 2835/GPXD ngày 29/7/2020.

Về việc các Công ty  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN &TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát tại mặt tiền đường ĐT741 thuộc về trung tâm thị xã Bến Cát, Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát tại mặt tiền đường ĐT741 thuộc về trung tâm thị xã Bến Cát, Bình Dương./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101418.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Qua rà soát, tại thị xã Bến Cát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Khu đô thị Phương Toàn.

          Tuy nhiên, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, có dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Về việc Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101911.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1.       Dự án Golden Future City.

 • Văn bản số 1460/UBND-KTN ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Trung Quân làm chủ đầu tư Khu nhà ở Trung Quân;
 • Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 của UBND huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Trung Quân, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của UBND huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Trung Quân, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;
 • Văn bản số 6083/UBND-KT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở Trung Quân;
 • Văn bản số 946/UBND-KT ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung tên tiếng nước ngoài tại dự án Khu nhà ở Trung Quân.
 • Văn bản số 1768/SXD-PTĐT&HTKT ngày 15/5/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Quân.
 • Giấy phép hạng mục hạ tầng kỹ thuật số 1809/GPXD ngày  19/5/2020 của Sở Xây dựng.

2.       Dự án Alval Plaza và Dự án Hoàng Tiến Central.

Thông tin dự án Alval Plaza và Dự án Hoàng Tiến Central, ngày 27/8/2020 Sở Xây dựng đã trả lời cho Tạp chí Toà án nhân dân. Đồng thời, Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin. 

3.       Dự án Opal Skyline.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án Opal Skyline  do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An có làm chủ đầu tư dự án Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết.

         * Hồ sơ pháp lý:

 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An đăng ký đầu tư dự án tại Công văn số 404/UBND-KT ngày 03/02/2020.
 • Đã được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 26/6/2020.

4.       Dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát (KĐT Diamond City).

Trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát do Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Dương Tiến Phát làm chủ đầu tư.

Hồ sơ pháp lý có liên quan:

 • Công văn số 6359/UBND-KTN ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Dương Tiến Phát làm chủ đầu tư Khu nhà ở Dương Tiến Phát;
 • Quyết định số 7601/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát;
 • Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát, xã Hội Nghĩa (nay là phường Hội Nghĩa), thị xã Tân Uyên.
 • Văn bản số 2523/UBND-KT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát.

5.       Dự án Chung cư Tecco Home An Phú

Thông tin dự án Chung cư Tecco Home An Phú, ngày 27/8/2020 Sở Xây dựng đã trả lời cho Báo Lao động & Xã hội. Đồng thời, Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Đối với các dự án nêu trên về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc các Công ty  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLN & TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí kiểm sát liên quan đến 02 dự án: Khu đô thị Hồ Gươm Xanh và Trung tâm thương mại Green Square do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư. Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí kiểm sát liên quan đến 02 dự án: Khu đô thị Hồ Gươm Xanh và Trung tâm thương mại Green Square do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư. /PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_14092020132525.jpg
Qua rà soát, không có tên 02 dự án nêu trên do Công ty cổ phần Đầu
9/14/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​​Tuy nhiên, theo thông tin vị trí dự án mà P/v cung cấp, có 02 dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, cụ thể:

1. Tên pháp lý của dự án

- Khu dân cư biệt thự Vườn Cau tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình

3. Về pháp lý 02 dự án nêu trên (giấy phép xây dựng, quy hoạch 1/500): đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Khu dân cư biệt thự Vườn Cau tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 với quy mô 26,46ha.

- Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 215/QĐ-UBND với quy mô 41,56ha.

4. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất, đề nghị P/v liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin.

Trên đây là nội dung cung cấp của Sở Xây dựng, chuyển đến P/v Đình Quân theo đề nghị./.

1 - 30Next