CungCapThongTinBaoChi
 
Qua xem xét nội dung đề nghị cung cấp thông tin của P/v Đình Quân– Phóng viên Tạp chí Kiểm sát, Sở Xây dựng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
 
Qua xem xét nội dung được đề nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương, cụ thể như sau:
 
Qua rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc và kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung được phóng viên phản ánh của Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp ...
 
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Võ Đình Quân – phóng viên Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung ...
 
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Thị Lyka và Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có nội dung như sau
 
​- Dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.        - Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty ...
 
Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Xây dựng về việc kiểm tra, xác minh theo các nội dung văn bản của của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp ...
 
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
 
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến một số dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến một số dự án/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_19102020144528.jpg
Qua xem xét nội dung đề nghị cung cấp thông tin của P/v Đình Quân– Phóng viên Tạp chí Kiểm sát, Sở Xây dựng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
10/19/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

 1. Dự án Khu nhà ở thương mại  - chợ Nhật Huy tại phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ánh Dương làm chủ đầu tư:

  Về điều kiện giao dịch:

  - Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản;

  - UBND tỉnh chưa cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng theo quy định.

  Về giải phóng mặt bằng tổng thể: Dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Ánh Dương để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại – Chợ Nhật Huy tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tại Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 20/12/2019.

  Theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thị xã Bến Cát về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại – Chợ Nhật Huy:
 • Tổng số căn nhà ở: khoảng 411 căn.
 • Tổng diện tích sử dụng đất: 67.662,2m2. Trong đó: Đất xây dựng công trình nhà ở: 34.534,1m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 67.670m2; Đất xây dựng công trình giáo dục: 1.245,1m2; Đất dịch vụ thương mại: 2.998,9m2; Đất cây xanh: 2.536,5m2; Đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật: 26.347,6m2.

Về tiến độ đầu tư đất dịch vụ thương mại, đất giáo dục theo tiến độ toàn dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt: từ năm 2019 - năm 2025.

2. Dự án Khu đô thị An Phú Long Garden tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Cát làm chủ đầu tư.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn huyện Phú Giáo không có tên dự án Khu đô thị An Phú Long Garden tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Cát làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo tôn chỉ hoạt động của Tạp chí kiểm sát (trích trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông):

*Thông tin về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

* Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; trao đổi nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.​

Sở Xây dựng trả lời Báo điện tử tầm nhình liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc VươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo điện tử tầm nhình liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_19102020145458.jpg
Qua xem xét nội dung được đề nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương, cụ thể như sau:
10/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Tên pháp lý của dự án

- Khu chung cư Quốc Vương thuộc dự án Khu nhà ở thương  mại Quốc Vương tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Quốc Vương làm chủ đầu tư.

- Tên Khu nhà ở thương mại Star Tower chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2. Về pháp lý dự án:

- Văn bản số 3098/UBND-KT ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

3. Về điều kiện giao dịch: dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Theo tôn chỉ hoạt động của Báo điện tử tầm nhìn (trích trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông):

* Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

* Thông tin tư vấn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; phổ biến các kinh nghiệm làm giàu chân chính, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự phát triển của đất nước Việt Nam.​​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền PhúcCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_16102020134637.jpg
Qua rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc và kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung được phóng viên phản ánh của Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông tin đến ông Thái Minh – phóng viên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp như sau:
10/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

*Về hồ sơ pháp lý dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

        + Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.

        + Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân chấp thuận đấu nối giao thông và nâng cấp cải tạo lộ giới đường theo đề nghị của Công ty.Văn bản số 979/UBND-GTNT.

        + Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.

        + Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chấp thuận cho Công ty nâng cấp tuyến đường đất (ĐX.01) đoạn từ Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc đến đường ĐT.742, phường Vĩnh Tân tại Văn bản số 1392/UBND-KTTH.

        + Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.

        + Ngày 21/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân (nay là phường Vĩnh Tân), thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND.

        - Về đủ điều kiện mở bán: Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

        - Đến nay, dự án chưa được cấp phép xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

        * Đối với vi phạm hành chính  trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án. Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ việc thi công xây dựng vi phạm và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020 đối với Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc. Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

        Sau khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt hành chính, nhận thấy Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định và tiếp tục thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, không chấp hành thực hiện đúng nội dung quyết định số 78/QĐ-XLVPHC. Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiếp tục kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 123/QĐ-XPVPHC ngày 06/8/2020.

        Việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm hoạt động đầu tư xây dựng  của Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc tại khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nghiêm, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hiện Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc buộc Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc phải chấp hành đúng nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiến hành việc xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.

        * Về nội dung môi giới bán sản phẩm cho khách hàng. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu thì hiện nay chưa phát hiện việc chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Thái Minh – phóng viên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án trên, đề nghị ông Thái Minh phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp và ông Thái Minh được biết."​​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cung cấp thông tin liên quan tại dự án Khu đô thị Sài Gòn Center của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn CenterCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cung cấp thông tin liên quan tại dự án Khu đô thị Sài Gòn Center của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_14102020152955.jpg
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Võ Đình Quân – phóng viên Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung như sau:
10/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án. Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ việc thi côngxây dựng vi phạm và đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 94/QĐ-XPVPHC ngày 16/9/2020 đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center. Công ty đã chấp hành việc xử phạt (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Hiện Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc buộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center phải chấp hành đúng nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, nếu Công ty không nghiêm túc chấp hành, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiến hành việc xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.

​Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và ông Võ Đình Quân được biết."


nguồn Thanh tra Sở cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_30092020132500.jpg
Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Thị Lyka và Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có nội dung như sau
9/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​"Sở Xây dựng nhận được văn bản của bà Nguyễn Thị Lyka – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Lyka  – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu  thì hiện nay chưa phát hiện việc chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Lyka  – phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án trên, đề nghị bà Nguyễn Thị Lyka phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

          Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng chuyển Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lyka được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​- Dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.

        - Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia có nội dung như sau:

        "Sở Xây dựng nhận được văn bản của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán, huy động vốn tại các dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư; Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu, thì hiện nay chưa phát hiện việc các chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án trên, đề nghị ông Nguyễn Quốc Trực phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Thương gia và ông Nguyễn Quốc Trực được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Xây dựng về việc kiểm tra, xác minh theo các nội dung văn bản của của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán huy động vốn tại các dự án:
9/30/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​- Dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.

        - Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

        - Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở báo cáo Lãnh đạo Sở Xây​ dựng xem xét nội dung cung cấp thông tin cho ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia có nội dung như sau:

        "Sở Xây dựng nhận được văn bản của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Thương gia đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc giao dịch, mua bán, huy động vốn tại các dự án Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư; Dự án Ruby Castle tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

        Sở Xây dựng đã rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án được nêu để cung cấp thông tin đến phóng viên theo quy định, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM. Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của chính quyền các địa phương nơi có dự án được phóng viên nêu, thì hiện nay chưa phát hiện việc các chủ đầu tư dự án này giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án. Trong trường hợp ông Nguyễn Quốc Trực – phóng viên Văn phòng đại diện Thương gia tại Tp HCM có các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự án trên, đề nghị ông Nguyễn Quốc Trực phối hợp cung cấp về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

        Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Thương gia và ông Nguyễn Quốc Trực được biết."

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101101.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
 1. ​Dự án Central Park An Thạnh do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát làm chủ đầu tư.

  Qua rà soát, trên địa bàn phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Central Park An Thạnh do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát làm chủ đầu tư.
 2. Dự án căn hộ Phúc Đạt Connect 2.

  Văn bản số 4887/UBND-KTN ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án Chung cư Phúc Đạt Connect.

  Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND thị xã Dĩ An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Phúc Đạt Connect 2, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

  Văn bản số 1797/UBND-KT ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2.

Dự án Chung cư Phúc Đạt Connect 2 được Sở Xây dựng cấp phép tại giấy phép xây dựng số 2835/GPXD ngày 29/7/2020.

Về việc các Công ty  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN &TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát tại mặt tiền đường ĐT741 thuộc về trung tâm thị xã Bến Cát, Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát tại mặt tiền đường ĐT741 thuộc về trung tâm thị xã Bến Cát, Bình Dương./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101418.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Qua rà soát, tại thị xã Bến Cát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Khu đô thị Phương Toàn.

          Tuy nhiên, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, có dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Về việc Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_21092020101911.jpg
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
9/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1.       Dự án Golden Future City.

 • Văn bản số 1460/UBND-KTN ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Trung Quân làm chủ đầu tư Khu nhà ở Trung Quân;
 • Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 của UBND huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Trung Quân, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của UBND huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Trung Quân, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;
 • Văn bản số 6083/UBND-KT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở Trung Quân;
 • Văn bản số 946/UBND-KT ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung tên tiếng nước ngoài tại dự án Khu nhà ở Trung Quân.
 • Văn bản số 1768/SXD-PTĐT&HTKT ngày 15/5/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Quân.
 • Giấy phép hạng mục hạ tầng kỹ thuật số 1809/GPXD ngày  19/5/2020 của Sở Xây dựng.

2.       Dự án Alval Plaza và Dự án Hoàng Tiến Central.

Thông tin dự án Alval Plaza và Dự án Hoàng Tiến Central, ngày 27/8/2020 Sở Xây dựng đã trả lời cho Tạp chí Toà án nhân dân. Đồng thời, Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin. 

3.       Dự án Opal Skyline.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án Opal Skyline  do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An có làm chủ đầu tư dự án Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết.

         * Hồ sơ pháp lý:

 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An đăng ký đầu tư dự án tại Công văn số 404/UBND-KT ngày 03/02/2020.
 • Đã được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 26/6/2020.

4.       Dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát (KĐT Diamond City).

Trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát do Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Dương Tiến Phát làm chủ đầu tư.

Hồ sơ pháp lý có liên quan:

 • Công văn số 6359/UBND-KTN ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Dương Tiến Phát làm chủ đầu tư Khu nhà ở Dương Tiến Phát;
 • Quyết định số 7601/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát;
 • Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Dương Tiến Phát, xã Hội Nghĩa (nay là phường Hội Nghĩa), thị xã Tân Uyên.
 • Văn bản số 2523/UBND-KT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát.

5.       Dự án Chung cư Tecco Home An Phú

Thông tin dự án Chung cư Tecco Home An Phú, ngày 27/8/2020 Sở Xây dựng đã trả lời cho Báo Lao động & Xã hội. Đồng thời, Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Đối với các dự án nêu trên về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc các Công ty  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLN & TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí kiểm sát liên quan đến 02 dự án: Khu đô thị Hồ Gươm Xanh và Trung tâm thương mại Green Square do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư. Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí kiểm sát liên quan đến 02 dự án: Khu đô thị Hồ Gươm Xanh và Trung tâm thương mại Green Square do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư. /PublishingImages/2020-09/TTHC_Key_14092020132525.jpg
Qua rà soát, không có tên 02 dự án nêu trên do Công ty cổ phần Đầu
9/14/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​​Tuy nhiên, theo thông tin vị trí dự án mà P/v cung cấp, có 02 dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, cụ thể:

1. Tên pháp lý của dự án

- Khu dân cư biệt thự Vườn Cau tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình

3. Về pháp lý 02 dự án nêu trên (giấy phép xây dựng, quy hoạch 1/500): đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Khu dân cư biệt thự Vườn Cau tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 với quy mô 26,46ha.

- Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Quảng Trường Xanh tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 215/QĐ-UBND với quy mô 41,56ha.

4. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất, đề nghị P/v liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin.

Trên đây là nội dung cung cấp của Sở Xây dựng, chuyển đến P/v Đình Quân theo đề nghị./.

Sở Xây dựng trả lời Tạp Chí Tòa án Nhân dân liên quan đến Dự án Alva Plaza trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp Chí Tòa án Nhân dân liên quan đến Dự án Alva Plaza trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020151254.jpg
Ngày 17/07/2020, Sở Xây dựng nhận được nội dung làm việc gửi đến Sở Xây dựng của Phóng viên Tạp Chí Tòa án Nhân dân (nội dung làm việc không có ngày, tháng, năm) đề cập về Dự án Alva Plaza trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Dự án Hoàng Tiến Central tại phường Tân Phước Khánh do Công ty TNHH BĐS Hoàng Tiến làm chủ đầu tư (đính kèm giấy giới thiệu số 225/GT ngày 15/7/2020 của Tạp Chí Tòa án Nhân dân cho ông Nguyễn Thế Huynh – Phạm Thiên Nam, chức vụ phóng viên).
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét nội dung làm việc của Tạp Chí Tòa án Nhân dân, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng như sau:

 1. Dự án Alva Plaza trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương:

  Qua rà soát, trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án tên Alva Plaza.
 2. Dự án Hoàng Tiến Central tại phường Tân Phước Khánh do Công ty TNHH BĐS Hoàng Tiến làm chủ đầu tư.

  Qua rà soát, trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án tên Hoàng Tiến Central. Tuy nhiên, tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến do Công ty TNHH BĐS Hoàng Tiến làm chủ đầu tư.

  Về pháp lý dự án:
  •  Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 751/UBND-KTN về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến làm chủ đầu tư Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  •  Ngày 13/8/2019,  Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định số 5154/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  •  Ngày 15/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5848/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  •  Do có hành vi xây dựng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng nên ngày 31/07/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC.
  •  Hiện nay, Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Các nội dung về đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp Chí Tòa án Nhân dân./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam liên quan đến dự án tọa lạc tại thửa đất số 1186-1187, tờ bản đồ số 6-2(D2), khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam liên quan đến dự án tọa lạc tại thửa đất số 1186-1187, tờ bản đồ số 6-2(D2), khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020152259.jpg
Ngày 07/07/2020, Sở Xây dựng nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin (văn bản đề ngày 06/7/2020) đề cập về dự án tọa lạc tại thửa đất số 1186-1187, tờ bản đồ số 6-2(D2), khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL  (đính kèm giấy giới thiệu số 555/GGT-REATIMES NGÀY 04/7/2020 của Tạp Chí cho ông Nguyễn Công Hưng - phóng viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam).
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Qua xem xét nội dung đề nghị cung cấp thông tin làm việc của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL đang lập thủ tục đăng ký đầu tư dự án dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do có hành vi xây dựng khi chưa được cấp giấy phép xây dựng nên ngày 03/6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 86/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC ngày 16/7/2020.

Các nội dung về đất đai, thẩm duyệt PCCC, nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp Chí Tòa án Nhân dân./.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến dự án về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát liên quan đến dự án về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  /PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020152816.jpg
Ngày 06/8/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Trung Việt- phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án. 
Nay, Sở Xây dựng trả lời thuộc lĩnh vực ngành xây dựng như sau:
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

1.  Dự án Khu đô thị Victory City (Khu nhà ở Tân Lập) do Công ty địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Khu đô thị Victory City (Khu nhà ở Tân Lập) do Công ty địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, có dự án Khu nhà ở Tân Lập do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư.

          Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành Công văn số 5639/UBND-KTN của về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư Khu nhà ở Tân Lập.

          Ngày 10/5/2019, UBND huyện Bắc Tân Uyên  phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tân Lập tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND.

          Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3300/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập.

          Ngày 25/02/2020, Sở Xây dựng cấp phép số 621/GPXD hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Tân Lập.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. 

2.       Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sở Xây dựng không có tham mưu dự án có tên Stown Gateway và tên STPlus Riverview.

3.       Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước do Công ty cổ phần BDLand làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần BDLand đăng ký đầu tư  tại Văn bản số 5850/UBND-KT ngày 25/11/2019.

Ngày 03/6/2020, UBND thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để tiếp tục triển khai dự án.

           Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

4.       Dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH BĐS Hoàng Lộc làm chủ đầu tư

           Qua rà soát, hiện nay tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương không có dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc do Công ty TNHH BĐS Hoàng Lộc làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc có làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh.

   Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Lộc làm chủ đầu tư Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh tại Công văn số 386/UBND-KTN ngày 24/01/2019.

           Ngày 02/7/2019, UBND thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh.

           Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 896/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Lộc – Phú Chánh.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. 

           Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để tiếp tục triển khai dự án.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020153120.jpg
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Duy Phong- phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 1. Dự án Bcons Bee phường Bình Thắng, TP Dĩ An do Công ty cổ phần BĐS Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.

  Qua rà soát, tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Bcons Bee do Công ty cổ phần BĐS Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.
 2. Dự án Khu dân cư Phương Toàn Phát phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

      Qua rà soát, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Khu dân cư Phương Toàn Phát do Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát làm chủ đầu tư.

            Tuy nhiên, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát có làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

  Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

            Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Về việc Công ty TNHH BĐS Hoa Toàn Phát bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
 3. Dự án Thăng Long Residence huyện Bàu Bàng

  Qua rà soát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Thăng Long Residence (Thăng Long Bàu Bàng 1, Thăng Long Bàu Bàng 2). Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố và Khu nhà ở Thăng Long 2 tại thị trấn Lai Uyên.

a.        Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Văn bản số 4935/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

Ngày 12/12/2019, UBND huyện Bàu Bàng ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

b.   Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư

Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư  tại Công văn số 4936/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long 2 tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long 2.

Ngày 02/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2469/SXD-PTĐT&HTKT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thăng Long 2.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Báo Lao động & Xã hội về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Lao động & Xã hội về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020153502.jpg
Theo đề nghị của bà Dương Gia An- phóng viên Báo Lao động & Xã hội về việc liên quan đến các dự án.
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

1. Dự án Thăng Long Residence 2 tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư

Qua rà soát, tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên Thăng Long Residence 2 do An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư . Tuy nhiên, qua rà soát tại thị trấn Lai Uyên,  huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư.

          Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư  tại Công văn số 4936/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long 2 tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long 2.

Ngày 02/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2469/SXD-PTĐT&HTKT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thăng Long 2.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long 2  được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

2. Dự án Lavender Center Mall tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty Cổ phần Địa ốc Minh Việt Phát làm chủ đầu tư; Dự án Thiên An Origin do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư.

Qua rà soát hiện nay:

- Tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án tên Lavender Center Mall do Công ty Cổ phần Địa ốc Minh Việt Phát làm chủ đầu tư.

- Tại đường Liên Huyện, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án tên Thiên An Origin do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư.

Để thuận lợi trong việc Sở Xây dựng cung cấp thông tin, đề nghị phóng viên cung cấp chính xác tên dự án cũng như tên chủ đầu tư khi đó Sở Xây dựng sẽ sớm cung cấp thông tin cho phóng viên.

3. Dự án Tecco Home An Phú tại phường An Phú, thị xã Thuận An

Qua rà soát tại tại phường An Phú, thị xã Thuận An không có dự án Tecco Home An Phú. Tuy nhiên, có dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home  do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

           Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tại Văn bản số 5268/UBND-KTN ngày 15/10/2019.

           Ngày 22/01/2020, UBND thị xã (nay là thành phố) đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home tại Quyết định số 363/QĐ-UBND.

           Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home tại Văn bản số 1286/UBND-KT.

           Ngày 22/7/2020, dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home đã được cấp phép xây dựng tại giấy phép xây dựng số 2748/GPXD.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc  Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

           Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

           4.  Dự án Hoàng Tiến Central

           Hiện nay, trên địa bàn thị xã Tân Uyên không có dự án Hoàng Tiến Central. Tuy nhiên, tại địa bàn thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến. Dự án này Sở Xây dựng đã cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt và đã đăng trên Website Sở Xây dựng  tại địa chỉ https://sxd.binhduong.gov.vn vào ngày 06/8/2020 tại Mục Cung cấp thông tin báo chí. Do đó, đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở Xây dựng để được biết thông tin.

           5. Dự án Khu đô thị Victory City

          Qua rà soát tại tại xã Tân Lập, thị xã Tân Uyên không có dự án Victory City. Tuy nhiên, có dự án Khu nhà ở Tân Lập do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư.

          Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành Công văn số 5639/UBND-KTN của về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập làm chủ đầu tư Khu nhà ở Tân Lập.

          Ngày 10/5/2019, UBND huyện Bắc Tân Uyên  phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tân Lập tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND.

          Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3300/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập.

          Ngày 25/02/2020, Sở Xây dựng cấp phép số 621/GPXD hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Tân Lập.

           Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Về việc  Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

           Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

           6. Dự án Bình Dương Avenue City

           Qua rà soát tại tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát không có dự án Bình Dương Avenue City. Tuy nhiên, có dự án Khu nhà ở U&I Thới Hòa do Công ty cổ phần Địa ốc Phú Cường làm chủ đầu tư.

           Dự án Khu nhà ở U&I Thới Hòa được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty cổ phần Địa ốc Phú Cường làm chủ đầu tư tại Công văn số 6278/UBND-KTN ngày 26/12/2018.

           Ngày 05/9/2019,  UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở U&I Thới Hòa tại Quyết định số 1477/QĐ-UBND.

           Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở U&I Thới Hòa tại Công văn số 682/UBND-KT.

           Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở U&I Thới Hòa được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Về việc  Công ty cổ phần Địa ốc Phú Cường bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

           Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án khu đô thị Thăng Long Residence tại huyện Bàu Bàng.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án khu đô thị Thăng Long Residence tại huyện Bàu Bàng./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020153801.jpg
Theo đề nghị của Ông Mào A Tuấn - Hoàng Tuấn Lâm- phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án khu đô thị Thăng Long Residence tại huyện Bàu Bàng.
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Qua rà soát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên khu đô thị Thăng Long Residence. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố và Khu nhà ở Thăng Long 2 tại thị trấn Lai Uyên.

1.       Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Văn bản số 4935/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

Ngày 12/12/2019, UBND huyện Bàu Bàng ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.   Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 tại thị trấn Lai Uyên do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư

Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư  tại Công văn số 4936/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long 2 tại Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 23/12/2019.

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long 2.

Ngày 02/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2469/SXD-PTĐT&HTKT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thăng Long 2.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land  bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về các nội dung liên quan đến đất đai, thuế, đánh giá tác động môi trường…đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí  Đời sống và Pháp Luật liên quan đến một số sai phạm tại dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Phát Đạt Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí  Đời sống và Pháp Luật liên quan đến một số sai phạm tại dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Phát Đạt Bình Dương./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020143408.jpg
Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản đề nghị của Tạp chí  Đời sống và Pháp Luật đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến một số sai phạm tại dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Phát Đạt Bình Dương thi công khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có dự án có tên Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Phát Đạt Bình Dương.
Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí  Đời sống và Pháp Luật được biết./.
8/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án Nhân dân liên quan đến dự án Bình Dương Grand View.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án Nhân dân liên quan đến dự án Bình Dương Grand View./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020143814.jpg
8/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
​Ngày 17/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản đề nghị của Tạp chí Tòa án Nhân dân nghị cung cấp thông tin liên quan dự án Bình Dương Grand View. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương không có dự án có tên Bình Dương Grand View do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.
Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Tòa án Nhân dân được biết./.

nguồn Thanh tra Sở cung cấp.
Sở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An)Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An)/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020144158.jpg
8/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản đề nghị của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đề nghị cung cấp thông tin liên quan dự án trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) do Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư. Qua rà soát, hiện nay, trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, không có dự án có tên Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL có xin đăng ký làm chủ đầu tư  dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Báo Tuổi trẻ Thủ đô được biết./.


nguồn Thanh tra Sở cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí  Ngày Nay liên quan đến dự án Khu dân cư Đại Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí  Ngày Nay liên quan đến dự án Khu dân cư Đại Nam./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020144914.jpg
Ngày 16/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản của Tạp chí  Ngày Nay đề nghị cung cấp thông tin dự án Khu dân cư Đại Nam. Qua rà soát, tổng hợp hồ sơ, Sở Xây dựng thông tin liên quan như sau:
8/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​1. Nội dung 1:

          - Theo Văn bản số 298/BKHĐT-QLKKT ngày 14/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau: "Khu công nghiệp Sóng Thần III phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một diện tích quy hoạch được phê duyệt và thành lập là 534 ha. KCN này do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư. Ly do điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch KCN Sóng Thần III từ 543 ha xuống còn 427 ha (giảm 107 ha) cho phù hợp quy hoạch chung xây dựng thành phố mới Bình Dương và Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và để dành đất cho phát triển khu dân cư phục vụ người lao động trong KCN".

        - Ngày 28/01/2016, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 173/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Bình Dương đến năm 2020 trong đó chấp thuận theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Sóng Thần III từ  543ha xuống còn 427 ha. (giảm 107 ha), đồng thời trong Văn bản của Thủ tướng chỉ đạo như sau:

+ Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Dương cho phù hợp theo quy định của pháp luật;

+Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

- Sau khi có chủ trương chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 đối với phần diện tích giảm từ KCN. Việc UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đại Nam tại Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giảm diện tích KCN Sóng Thần III để làm khu dân cư. Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, thẩm quyền phê duyệt là của UBND tỉnh Bình Dương. Do đó, việc UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là phù hợp quy định.

        - Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh ban hành tờ trình số 841/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam. Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 3165/UBND-KTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có chỉ đạo về việc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam.

        - Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1448/BXD-QLN; Ngày 28/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5957/BKHĐT-GSTĐĐT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7353/VPCP-CN ngày 02/8/2018. Theo đó, các Bộ Xây dựng, bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời thẩm quyền chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Như vậy, việc UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

        2. Nội dung 5:

        - Qua kiểm tra việc đầu tư xây dựng tại dự án Khu ân cư Đại Nam. Ngày 28/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính.

        - Đến nay, Công ty Cổ phần Đại Nam đã khắc phục:

+ Công trình hạ tầng kỹ thuậy dự án Khu nhà ở Đại Nam đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở hạ thống hạ tầng kỹ thuật tại Văn bản số 2469/SXD-PTĐT&HTKT ngày 03/7/2019; thẩm định thiết kế bản vẽ          thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Đại Nam tại Văn bản số 3390/ SXD-PTĐT&HTKT ngày 28/8/2019; cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Đại Nam tại Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019

+ Thông báo kết quả thẩm định số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng  về việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một).

        3. Nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4: các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, giao đất đề nghị Tạp chí  Ngày Nay liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin theo quy định.   

  Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí  Ngày Nay được biết./.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Bất động sản Việt Nam liên quan đến dự án Tuấn Điền Phúc (Vita Riverside)Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Bất động sản Việt Nam liên quan đến dự án Tuấn Điền Phúc (Vita Riverside)/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_27082020150755.jpg
Sở Xây dựng nhận được Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của Tạp chí Bất động sản Việt Nam về dự án Tuấn Điền Phúc (Vita Riverside). Qua tổng hợp hồ sơ, Sở Xây dựng cung cấp các nội dung như sau:
8/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020 đối với Công ty TNHH Tuấn Điền Phúc. Công ty đã chấp hành việc xử phạt theo quy định (đã thực hiện nộp phạt), chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:  lập thủ tục xin cấp phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc tiếp tục thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, không chấp hành thực hiện đúng nội dung quyết định số 78/QĐ-XLVPHC ngày 20/5/2020 của Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương. Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành xử lý theo quy định và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 123/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020. Đối với việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Quyết định số 123/QĐ- XPVPHC, Sở Xây dựng đang theo dõi vì theo quy định pháp luật, chủ đầu tư được làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày. Nếu quá thời hạn trên mà chủ đầu tư không tiến hành lập thủ tục xin phép, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thi hành Quyết định theo quy định.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Tạp chí Bất động sản Việt Nam  được biết./.


Thanh tra Sở cung cấp.

Sở Xây dựng Bình Dương trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án Khu biệt thự vườn Chánh MỹCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng Bình Dương trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_24082020101411.jpg
8/24/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Theo đề nghị của Ông Mào A Tuấn - Hoàng Tuấn Lâm - phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc xin phỏng vấn trực tiếp liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ. Do hiện nay tình hình dịch covid đang diễn ra, công việc của cơ quan rất nhiều chưa có điều kiện để bố trí lịch làm việc. Ngoài ra liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ Sở Xây dựng đã cung cấp thông tin cho Tạp chí Thương Trường và đã đăng trên website Sở Xây dựng  tại địa chỉ https://sxd.binhduong.gov.vn vào ngày 06/8/2020 tại Mục Cung cấp thông tin báo chí. Do đó, đề nghị Ông Mào A Tuấn - Hoàng Tuấn Lâm tham khảo trên website Sở Xây dựng để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn Phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng Bình Dương trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án căn hộ chung cư Thịnh Gia Tower tại thị xã Bến Cát.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng Bình Dương trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến dự án căn hộ chung cư Thịnh Gia Tower tại thị xã Bến Cát./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_24082020101714.jpg
8/24/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Theo đề nghị của Ông Mào A Tuấn - Hoàng Tuấn Lâm- phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án căn hộ chung cư Thịnh Gia Tower tại thị xã Bến Cát.

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Qua rà soát, Sở Xây dựng không tham mưu dự án có tên căn hộ chung cư Thịnh Gia Tower. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn thị xã Bến Cát có dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia mở rộng (giai đoạn 3). Về thông tin dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia mở rộng (giai đoạn 3) Sở Xây dựng đã cung cấp thông tin cho Tạp chí Tòa án nhân dân và đã đăng trên Website Sở Xây dựng  tại địa chỉ https://sxd.binhduong.gov.vn vào ngày 03/8/2020 tại Mục Cung cấp thông tin báo chí. Do đó, đề nghị Ông Mào A Tuấn - Hoàng Tuấn Lâm tham khảo trên website Sở Xây dựng để được biết thông tin

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn QLN & TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Việt Nam; Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam; Báo Chất lượng Việt Nam Online về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Việt Nam; Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam; Báo Chất lượng Việt Nam Online về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_11082020092909.jpg
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Đại Nam của phóng viên các Báo Pháp Luật Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam, Báo Chất lượng Việt Nam Online.
Sở Xây dựng phúc đáp theo nội dung đề nghị các Báo như sau:
8/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​I. Những nội dung phúc đáp theo đề nghị thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 1: Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, dự án Khu dân cư Đại Nam có diện tích hơn 105 ha. Với diện tích này, theo quy định, để phê duyệt chủ trương dự án, cần phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án này đã được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Vậy, việc ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, UBND tỉnh Bình Dương đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ hay chưa? Nếu có, đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh ban hành tờ trình số 841/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam. Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 3165/UBND-KTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có chỉ đạo về việc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1448/BXD-QLN; Ngày 28/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5957/BKHĐT-GSTĐĐT theo tinh thần chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ tại văn bản số 7353/VPCP-CN ngày 02/8/2018, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện dự án Khu Nhà ở Đại Nam.

Từ các văn bản hướng dẫn nêu trên, ngày 12/10/2018 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam là đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nội dung 5: Được biết, vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đại Nam về việc xây dựng không phép. Đến nay, công ty Đại Nam đã khắc phục việc thi công không phép này như thế nào? Công ty Đại Nam đã hoàn thiện thủ tục về việc xin cấp phép xây dựng tại dự án chưa? Đã được cấp giấy phép xây dựng chưa? Đề nghị cung cấp văn bản nếu có.

Ngày 28/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, Công ty Cổ phần Đại Nam đã khắc phục và đã có: Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  Văn bản số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một) theo quy định.

3. Nội dung 6: Theo ghi nhận thực tế thì hiện tại dự án vẫn diễn ra việc thi công xây dựng các hạng mục công trình tại dự án. Việc này Quý cơ quan có nắm được hay chưa? Trường hợp cố tình thi công xây dựng sau khi bị xử phạt thì sẽ bị xử lý như thế nào? Quý cơ quan đã có biện pháp xử lý như thế nào về trường hợp này?

Chủ đầu tư có Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng. 

II. Những nội dung đề nghị phúc đáp nhưng không thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 2: Theo ý kiến của Bộ Tài Nguyên – Môi trường trong công văn phúc đáp Bộ Xây dựng ngày 6/4/2018, nhu cầu sử dụng đất của dự án này không có trong danh mục thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bình Dương đã được Chính phủ xét duyệt. Cũng theo cơ quan này, dự án chưa được làm rõ sự phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương. Và dự án chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng sử dụng đất của địa phương được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vậy, đến nay, kế hoạch sử dụng đất của dự án này đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt hay chưa? Nếu có, thì kế hoạch sử dụng đất tại dự án này được phê duyệt như thế nào? Đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.

2. Nội dung 3: Hiện nay, dự án này đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chưa? Trong trường hợp dự án được triển khai và đi vào hoạt động, Nhà máy nước Tân Hiệp có đủ khả năng cấp nước cho dự án? Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần 3 có khả năng tiếp nhận nước thải của dự án hay không?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về Môi trường để biết thông tin.

3. Nội dung 4: Hiện nay, dự án này đã được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành quyết định giao đất hay chưa?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp

 

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại NamCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_10082020152354.jpg
Ngày 24/6/2020, Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Phóng viên từ tòa soạn Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.
8/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

1. Nội dung 1: Công trình có địa chỉ như trên theo phản ánh của bạn đọc, trong hồ sơ nộp gửi tới các cơ quan chức năng có đầy đủ các thông tin các loại giấy tờ như (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản thiết kế công trình, đơn vị thi công ..) theo hồ sơ xin cấp phép xây dựng hay không? (cung cấp tài liệu liên quan):

Khu nhà ở Đại Nam do Công ty Cổ phần Đại Nam là chủ đầu tư dự án  tại phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án có hồ sơ như sau:

+ Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

+ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam.

+ Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

+ Văn bản số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một)

2. Nội dung 2: Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện, ngoài giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án và nghiệm thu xong phần móng của dự án? Chủ đầu tư đã có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mở bán nhà trong tương lai chưa? (Cung cấp văn bản liên quan)

Hiện nay, Dự án Khu Nhà ở Đại nam đang thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của toàn khu theo Giấy phép xây dựng nêu trên. Đồng thời, theo tờ trình của chủ đầu tư khi đề nghị phê duyệt Dự án theo tiến độ thi công thì dự kiến hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2018 đến năm 2021. Sở Xây dựng chưa có ban hành văn bản nào liên quan đến việc đủ điều kiện mở bán nhà trong tương lai tại Dự án nêu trên và chưa nhận được văn bản của chủ đầu tư đề nghị.

3. Nội dung 3: Chủ đầu tư đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất chưa? (Cung cấp văn bản liên quan của Chi cục thuế):

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về thuế và đất đai để biết.

4. Nội dung 4: Đối với việc khách hàng phản ánh đã đặt cọc một số tiền lớn và ký hợp đồng thỏa thuận ký quỹ để sở hữu căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án trên, nhưng hầu hết các khách hàng đều tỏ ra nghi ngại về tính chất pháp lý tiềm ẩn những rủi ro về sau. Chủ đầu tư có ý kiến như thế nào việc này?

Nội dung này do Sở Xây dựng chưa có hồ sơ. Để có cơ sở xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị Phóng viên cung cấp thông tin, hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra làm rõ.

5. Nội dung 5: Hiện tại tiến độ công trình dự án đến đâu? Có đúng tiến độ thi công không?

Thời gian thực hiện Dự án đến năm 2030. Trong đó theo tiến độ thi công phần hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2018 đến năm 2021. Hiện tại Chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

6. Nội dung 6: Dự án đang được bán cho khách hàng thông văn bản thỏa thuận ký quỹ, kèm hợp đồng đặt cọc. Cho hỏi điều này có đúng với luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở? CĐT và cơ quan chức năng giải thích thế nào về sự việc này?

Nội dung này do Sở Xây dựng chưa có hồ sơ. Để có cơ sở xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị Phóng viên cung cấp thông tin, hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra làm rõ.

7. Nội dung 7: Hiện tại dự án đã được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt đề án đánh giá tác động môi trường hay chưa?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về Môi trường để biết thông tin.​


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật & Xã hội liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật & Xã hội liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020134505.jpg
Theo đề nghị của Ông Lê Nhật Nam- phóng viên Báo Pháp luật & Xã hội về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.       Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Văn bản số 4935/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

Ngày 12/12/2019, UBND huyện Bàu Bàng ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

          Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về Giấy phép xây dựng:

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

+ Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

2.  Dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương (The Emerald Golf View), phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

           Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư tại Văn bản số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019.

           Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020.

           Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 1649/UBND-KT ngày 06/4/2020.

           Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tên tiếng nước ngoài của dự án: The Emerald Golf View tại Văn bản số 1911/UBND-KT ngày 20/4/2020.

           Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án tại Văn bản số 222/HĐXD-QLDA ngày 29/4/2020.

           Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tại Văn bản số 284/HĐXD-QLDA ngày 09/6/2020.

           Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình số 2352/GPXD ngày 25/6/2020.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định

 1. Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An làm chủ đầu tư.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

  Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Về Giấy phép xây dựng:

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

+ Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLNT&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020134926.jpg
Theo đề nghị của Ông Vũ Văn Quân - phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL làm chủ đầu tư.
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét việc chấp thuận đăng ký đầu tư dự án dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL xin làm chủ đầu tư.

Ngày 03/6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-XPVPHC

Ngày 16/7/2020, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC.

Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng đã mời địa phương và Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL làm việc về việc xây dựng không phép của Công ty. Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty ngưng thi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện xây dựng. Đồng thời, Lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở phối hợp các đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra và tiến hành xử lý nếu Công ty còn tiếp tục xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng và  đề nghị UBND TP Thuận An, UBND phường Bình Hòa phối hợp Sở Xây dựng giám sát hoạt động xây dựng tại khu vực công trình. Qua đó, Công ty đã có Văn bản cam kết sẽ không xây dựng khi chưa đủ điều kiện xây dựng.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020135223.jpg
Ngày 30/6/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt. Theo đề nghị của Ông Đinh Văn Dũng - phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

1.       Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư.

 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Công văn số 295/UBND-KTN ngày 18/01/2019.
 • Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 06/8/2019.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương – Tân Hiệp tại Công văn số 5468/UBND-KT ngày 28/10/2019.
 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hạ tầng tại Giấy phép xây dựng số 1526/GPXD ngày 28/4/2020.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

2.  Nội dung cung cấp danh sách cụ thể cán bộ bị kỷ luật, điều động trên địa bàn thị xã Tân Uyên không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, do đó, Sở Xây dựng không có cơ sở để cung cấp thông tin cho phóng viên.

3.  Khu nhà ở Minh Ngọc thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

 • Công ty cổ phần Minh Ngọc là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Minh Ngọc tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.
 • Năm 2015, UBND thị xã Dĩ An (nay là thành phố) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500.
 • Việc chuyển nhượng nhiều năm nhưng chưa ra sổ cho khách hàng, nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

4.  Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thuận An không có dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

5.       Dự án Hoàng Tiến Central do Công ty TNHH bất động sản Hoàng Tiến làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Tân Uyên không có dự án Hoàng Tiến Central. Tuy nhiên, tại địa bàn thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến.

Về pháp lý dự án:

  • Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 751/UBND-KTN về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến làm chủ đầu tư Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Ngày 13/8/2019,  Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định số 5154/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Ngày 15/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5848/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Hiện nay, Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

               Các nội dung về đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

6.     Dự án Khu đô thị Đông Bình Dương

    Về pháp lý dự án:

    Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Để biết thêm chi tiết, P/v liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp thông tin.

    UBND thị xã Dĩ An phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 25/9/2018.

    Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Báo cáo ĐTM: P/v liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin. 

    Về kinh doanh BĐS: Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

    Về xử phạt vi phạm hành chính: Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép.

    Về điều kiện kinh doanh bất động sản tại dự án: theo quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 6  Luật Nhà ở năm 2014, đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm: chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án; thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật này.

  Về việc được phép giao nền cho khách hàng: theo quy định của pháp luật hiện hành, Dự án phải được UBND tỉnh chấp thuận cho phép Dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để người dân tự xây dựng nhà ở

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  /PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020100533.jpg
Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Trung Việt- phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án. 
8/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời thuộc lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

            Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho  Công ty TNHH Địa ốc Nam Thuận Phát đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Công văn số 4937/UBND-KTN của về việc chấp thuận cho;

            Ngày 26/12/2019,  Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND.

            Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Công văn số 793/UBND-KT.

            Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.     Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương

           Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

           Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.

           Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.

           Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.

           Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.

           Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp

1 - 30Next