CungCapThongTinBaoChi
 
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Đại Nam của phóng viên các Báo Pháp Luật Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam, Báo Chất lượng Việt Nam ...
 
Ngày 24/6/2020, Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Phóng viên từ tòa soạn Pháp Luật Nét về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.
 
Theo đề nghị của Ông Lê Nhật Nam- phóng viên Báo Pháp luật & Xã hội về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Theo đề nghị của Ông Vũ Văn Quân - phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương do ...
 
Ngày 30/6/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt. Theo đề nghị của Ông Đinh Văn Dũng - phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về ...
 
Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Trung Việt- phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự ...
 
Ngày 21/7/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Xuân Đào - phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án ...
 
Theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị Huế An - phóng viên Tạp chí Thương Trường về việc đăng ký nội dung làm việc liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ; Công viên Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, hiện nay ...
 
Ngày 13/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 99/GT ngày 24/6/2020 của Tạp chí Tòa án nhân dân về việc giới thiệu ông Trương Quang Anh liên hệ tìm hiểu về lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động ...
 
Ngày 09/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1181/VPUB-KT ngày 09/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin (kèm theo giấy giới thiệu ông Nguyễn Công Hưng liên hệ tìm ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Việt Nam; Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam; Báo Chất lượng Việt Nam Online về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Việt Nam; Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam; Báo Chất lượng Việt Nam Online về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_11082020092909.jpg
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Đại Nam của phóng viên các Báo Pháp Luật Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam, Báo Chất lượng Việt Nam Online.
Sở Xây dựng phúc đáp theo nội dung đề nghị các Báo như sau:
8/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​I. Những nội dung phúc đáp theo đề nghị thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 1: Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, dự án Khu dân cư Đại Nam có diện tích hơn 105 ha. Với diện tích này, theo quy định, để phê duyệt chủ trương dự án, cần phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án này đã được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Vậy, việc ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, UBND tỉnh Bình Dương đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ hay chưa? Nếu có, đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh ban hành tờ trình số 841/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam. Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 3165/UBND-KTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có chỉ đạo về việc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1448/BXD-QLN; Ngày 28/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5957/BKHĐT-GSTĐĐT theo tinh thần chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ tại văn bản số 7353/VPCP-CN ngày 02/8/2018, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện dự án Khu Nhà ở Đại Nam.

Từ các văn bản hướng dẫn nêu trên, ngày 12/10/2018 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam là đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nội dung 5: Được biết, vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đại Nam về việc xây dựng không phép. Đến nay, công ty Đại Nam đã khắc phục việc thi công không phép này như thế nào? Công ty Đại Nam đã hoàn thiện thủ tục về việc xin cấp phép xây dựng tại dự án chưa? Đã được cấp giấy phép xây dựng chưa? Đề nghị cung cấp văn bản nếu có.

Ngày 28/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, Công ty Cổ phần Đại Nam đã khắc phục và đã có: Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  Văn bản số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một) theo quy định.

3. Nội dung 6: Theo ghi nhận thực tế thì hiện tại dự án vẫn diễn ra việc thi công xây dựng các hạng mục công trình tại dự án. Việc này Quý cơ quan có nắm được hay chưa? Trường hợp cố tình thi công xây dựng sau khi bị xử phạt thì sẽ bị xử lý như thế nào? Quý cơ quan đã có biện pháp xử lý như thế nào về trường hợp này?

Chủ đầu tư có Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng. 

II. Những nội dung đề nghị phúc đáp nhưng không thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 2: Theo ý kiến của Bộ Tài Nguyên – Môi trường trong công văn phúc đáp Bộ Xây dựng ngày 6/4/2018, nhu cầu sử dụng đất của dự án này không có trong danh mục thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bình Dương đã được Chính phủ xét duyệt. Cũng theo cơ quan này, dự án chưa được làm rõ sự phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương. Và dự án chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng sử dụng đất của địa phương được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vậy, đến nay, kế hoạch sử dụng đất của dự án này đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt hay chưa? Nếu có, thì kế hoạch sử dụng đất tại dự án này được phê duyệt như thế nào? Đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.

2. Nội dung 3: Hiện nay, dự án này đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chưa? Trong trường hợp dự án được triển khai và đi vào hoạt động, Nhà máy nước Tân Hiệp có đủ khả năng cấp nước cho dự án? Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần 3 có khả năng tiếp nhận nước thải của dự án hay không?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về Môi trường để biết thông tin.

3. Nội dung 4: Hiện nay, dự án này đã được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành quyết định giao đất hay chưa?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp

 

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại NamCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_10082020152354.jpg
Ngày 24/6/2020, Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Phóng viên từ tòa soạn Pháp Luật Nét  về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.
8/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

1. Nội dung 1: Công trình có địa chỉ như trên theo phản ánh của bạn đọc, trong hồ sơ nộp gửi tới các cơ quan chức năng có đầy đủ các thông tin các loại giấy tờ như (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản thiết kế công trình, đơn vị thi công ..) theo hồ sơ xin cấp phép xây dựng hay không? (cung cấp tài liệu liên quan):

Khu nhà ở Đại Nam do Công ty Cổ phần Đại Nam là chủ đầu tư dự án  tại phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án có hồ sơ như sau:

+ Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

+ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam.

+ Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

+ Văn bản số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một)

2. Nội dung 2: Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện, ngoài giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án và nghiệm thu xong phần móng của dự án? Chủ đầu tư đã có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mở bán nhà trong tương lai chưa? (Cung cấp văn bản liên quan)

Hiện nay, Dự án Khu Nhà ở Đại nam đang thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của toàn khu theo Giấy phép xây dựng nêu trên. Đồng thời, theo tờ trình của chủ đầu tư khi đề nghị phê duyệt Dự án theo tiến độ thi công thì dự kiến hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2018 đến năm 2021. Sở Xây dựng chưa có ban hành văn bản nào liên quan đến việc đủ điều kiện mở bán nhà trong tương lai tại Dự án nêu trên và chưa nhận được văn bản của chủ đầu tư đề nghị.

3. Nội dung 3: Chủ đầu tư đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất chưa? (Cung cấp văn bản liên quan của Chi cục thuế):

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về thuế và đất đai để biết.

4. Nội dung 4: Đối với việc khách hàng phản ánh đã đặt cọc một số tiền lớn và ký hợp đồng thỏa thuận ký quỹ để sở hữu căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án trên, nhưng hầu hết các khách hàng đều tỏ ra nghi ngại về tính chất pháp lý tiềm ẩn những rủi ro về sau. Chủ đầu tư có ý kiến như thế nào việc này?

Nội dung này do Sở Xây dựng chưa có hồ sơ. Để có cơ sở xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị Phóng viên cung cấp thông tin, hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra làm rõ.

5. Nội dung 5: Hiện tại tiến độ công trình dự án đến đâu? Có đúng tiến độ thi công không?

Thời gian thực hiện Dự án đến năm 2030. Trong đó theo tiến độ thi công phần hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là từ năm 2018 đến năm 2021. Hiện tại Chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

6. Nội dung 6: Dự án đang được bán cho khách hàng thông văn bản thỏa thuận ký quỹ, kèm hợp đồng đặt cọc. Cho hỏi điều này có đúng với luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở? CĐT và cơ quan chức năng giải thích thế nào về sự việc này?

Nội dung này do Sở Xây dựng chưa có hồ sơ. Để có cơ sở xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị Phóng viên cung cấp thông tin, hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra làm rõ.

7. Nội dung 7: Hiện tại dự án đã được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt đề án đánh giá tác động môi trường hay chưa?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về Môi trường để biết thông tin.​


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật & Xã hội liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật & Xã hội liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020134505.jpg
Theo đề nghị của Ông Lê Nhật Nam- phóng viên Báo Pháp luật & Xã hội về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.       Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Văn bản số 4935/UBND-KTN ngày 30/9/2019.

Ngày 12/12/2019, UBND huyện Bàu Bàng ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thăng Long.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

          Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thăng Long được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

          Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Về Giấy phép xây dựng:

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

+ Về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc Thuận Phát Land tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

2.  Dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương (The Emerald Golf View), phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

           Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư tại Văn bản số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019.

           Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020.

           Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 1649/UBND-KT ngày 06/4/2020.

           Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tên tiếng nước ngoài của dự án: The Emerald Golf View tại Văn bản số 1911/UBND-KT ngày 20/4/2020.

           Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án tại Văn bản số 222/HĐXD-QLDA ngày 29/4/2020.

           Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tại Văn bản số 284/HĐXD-QLDA ngày 09/6/2020.

           Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình số 2352/GPXD ngày 25/6/2020.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định

 1. Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An làm chủ đầu tư.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

  Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

  Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Về Giấy phép xây dựng:

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

+ Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định. Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​


nguồn phòng QLNT&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020134926.jpg
Theo đề nghị của Ông Vũ Văn Quân - phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô về việc liên quan đến các dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL làm chủ đầu tư.
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét việc chấp thuận đăng ký đầu tư dự án dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL xin làm chủ đầu tư.

Ngày 03/6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-XPVPHC

Ngày 16/7/2020, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC.

Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng đã mời địa phương và Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn-KL làm việc về việc xây dựng không phép của Công ty. Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty ngưng thi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện xây dựng. Đồng thời, Lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở phối hợp các đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra và tiến hành xử lý nếu Công ty còn tiếp tục xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng và  đề nghị UBND TP Thuận An, UBND phường Bình Hòa phối hợp Sở Xây dựng giám sát hoạt động xây dựng tại khu vực công trình. Qua đó, Công ty đã có Văn bản cam kết sẽ không xây dựng khi chưa đủ điều kiện xây dựng.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương./PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020135223.jpg
Ngày 30/6/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt. Theo đề nghị của Ông Đinh Văn Dũng - phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, báo Điện tử Dân việt về việc liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
8/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

1.       Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư.

 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Công văn số 295/UBND-KTN ngày 18/01/2019.
 • Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 06/8/2019.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương – Tân Hiệp tại Công văn số 5468/UBND-KT ngày 28/10/2019.
 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hạ tầng tại Giấy phép xây dựng số 1526/GPXD ngày 28/4/2020.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

2.  Nội dung cung cấp danh sách cụ thể cán bộ bị kỷ luật, điều động trên địa bàn thị xã Tân Uyên không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, do đó, Sở Xây dựng không có cơ sở để cung cấp thông tin cho phóng viên.

3.  Khu nhà ở Minh Ngọc thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

 • Công ty cổ phần Minh Ngọc là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Minh Ngọc tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.
 • Năm 2015, UBND thị xã Dĩ An (nay là thành phố) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500.
 • Việc chuyển nhượng nhiều năm nhưng chưa ra sổ cho khách hàng, nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

4.  Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thuận An không có dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

5.       Dự án Hoàng Tiến Central do Công ty TNHH bất động sản Hoàng Tiến làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Tân Uyên không có dự án Hoàng Tiến Central. Tuy nhiên, tại địa bàn thị xã Tân Uyên có dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến.

Về pháp lý dự án:

  • Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 751/UBND-KTN về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến làm chủ đầu tư Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Ngày 13/8/2019,  Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định số 5154/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Ngày 15/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5848/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến.
  • Hiện nay, Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

               Các nội dung về đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

6.     Dự án Khu đô thị Đông Bình Dương

    Về pháp lý dự án:

    Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Để biết thêm chi tiết, P/v liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp thông tin.

    UBND thị xã Dĩ An phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 25/9/2018.

    Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Báo cáo ĐTM: P/v liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thông tin. 

    Về kinh doanh BĐS: Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

    Về xử phạt vi phạm hành chính: Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép.

    Về điều kiện kinh doanh bất động sản tại dự án: theo quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 6  Luật Nhà ở năm 2014, đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm: chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án; thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật này.

  Về việc được phép giao nền cho khách hàng: theo quy định của pháp luật hiện hành, Dự án phải được UBND tỉnh chấp thuận cho phép Dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để người dân tự xây dựng nhà ở

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án.  /PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020100533.jpg
Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Trung Việt- phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin các dự án. 
8/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời thuộc lĩnh vực ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

            Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho  Công ty TNHH Địa ốc Nam Thuận Phát đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Công văn số 4937/UBND-KTN của về việc chấp thuận cho;

            Ngày 26/12/2019,  Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND.

            Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại Công văn số 793/UBND-KT.

            Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.     Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương

           Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

           Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.

           Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.

           Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.

           Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.

           Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án Phương Trường An 6 Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án Phương Trường An 6 /PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020101002.jpg
Ngày 21/7/2020, Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Kiểm sát. Theo đề nghị của Ông Võ Đình Quân, Ông Lê Xuân Đào - phóng viên Tạp chí Kiểm sát về việc đề nghị cung cấp thông tin dự án Phương Trường An 6 của Chủ đầu tư Công ty Bất động sản Phương Trường An, tọa lạc trên đường ĐT 741, Bến Cát, Bình Dương. 
8/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Qua rà soát trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án Phương Trường An 6 của Chủ đầu tư Công ty Bất động sản Phương Trường An.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương Trường liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ; Công viên Thủ Dầu Một. Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương Trường liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ; Công viên Thủ Dầu Một. /PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_06082020102021.jpg
Theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị Huế An - phóng viên Tạp chí Thương Trường về việc đăng ký nội dung làm việc liên quan đến Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ; Công viên Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch covid đang diễn ra, cơ quan hạn chế việc tiếp xúc.
8/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Do đó, Sở Xây dựng cung cấp cho phóng viên các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 1. Dự án Khu nhà ở biệt thự vườn Chánh Mỹ tại phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TMXNK Thanh Lễ làm chủ đầu tư.

  Dự án Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ tại phường Chánh Mỹ đã được Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (nay là thành phố Thủ Dầu Một) ban hành Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

  Các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, tài chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin.

  Về việc huy động vốn khi chưa đủ điều kiện Thanh tra Sở Xây dựng sẽ có kế hoạch kiểm tra, xác minh, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).
 2. Công viên Thủ Dầu Một.

            Công viên văn hóa Thanh Lễ trước đây với tên gọi là Công viên thị xã Thủ Dầu Một đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tại Quyết định số 945/QĐ-CT ngày 10/4/2000.

            Ngày 30/5/2006, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2726/UBND-SX chấp thuận cho Tổng Công ty Thanh Lễ toàn bộ diện tích hiện trạng và diện tích quy hoạch mở rộng của Công viên thị xã Thủ Dầu Một để quản lý và đầu tư xây dựng khu dịch vụ vui chơi giải trí.

            Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh đã bàn giao cho UBND thành phố quản lý công viên Thủ Dầu Một, do đó, đề nghị phóng viên liên hệ địa phương để được nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


nguồn phòng QLn&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân liên quan đến dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia mở rộng (giai đoạn 3)Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Tòa án nhân dân liên quan đến dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia mở rộng (giai đoạn 3)/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_03082020100603.jpg
Ngày 13/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 99/GT ngày 24/6/2020 của Tạp chí Tòa án nhân dân về việc giới thiệu ông Trương Quang Anh liên hệ tìm hiểu về lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản (kèm theo nội dung đề nghị cung cấp thông tin).
8/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Tòa án nhân dân. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 • Về dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia mở rộng (giai đoạn 3), Công ty TNHH thương mại và tư vấn Ngọc Điền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận làm chủ đầu tư dự án tại Văn bản số 2515/UBND-KTN ngày 08/6/2018 và được Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.
 • Đến nay, Công ty chưa được cấp có thẩm quyền: chấp thuận đầu tư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở, cấp phép xây dựng công trình… theo quy định.
 • Ngoài ra, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Tòa án nhân dân./.


​nguồn Phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt NamCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_03082020100954.jpg
Ngày 09/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1181/VPUB-KT ngày 09/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin (kèm theo giấy giới thiệu ông Nguyễn Công Hưng liên hệ tìm hiểu về dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc).
8/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 1. Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc làm chủ đầu tư.
 • Về Giấy phép xây dựng:
 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.
 • Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:
 • Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.
 • Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.
 • Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.
 • Về đủ điều kiện mở bán:
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam./.​

nguồn Phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ởCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở/PublishingImages/2020-08/TTHC_Key_03082020095811.jpg
Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 79/2020/GGT-T4 ngày 09/7/2020 của Tạp chí Kiểm Sát về việc giới thiệu ông Võ Đình Quân, Lê Trung Việt liên hệ xác minh thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc.
8/3/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

​Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Kiểm Sát. Sở Xây dựng phúc đáp những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau:

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.
 • Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.
 • Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.
 • Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Kiểm Sát để biết./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp Luật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp Luật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 4741/GGT-ĐSPL ngày 15/7/2020 của Tạp chí Đời sống và Pháp Luật về việc xác minh thông tin liên quan đến một số sai phạm tại dự án Vita Riverside, thị xã Tân Uyên.

7/31/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp Luật. Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

 • Theo danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Vita Riverside, thị xã Tân Uyên.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Đời sống và Pháp Luật để biết./.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở /PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_31072020144645.jpg
Ngày 20/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 4241/GGT-ĐSPL ngày 14/7/2020 của Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc giới thiệu ông Mào Anh Tuấn, Hoàng Tuấn Lâm liên hệ xác minh thông tin liên quan đến dự án The Emerald Golf View.
7/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Sở Xây dựng phúc đáp những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau:

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư tại Văn bản số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 1649/UBND-KT ngày 06/4/2020.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tên tiếng nước ngoài của dự án: The Emerald Golf View tại Văn bản số 1911/UBND-KT ngày 20/4/2020.
 • Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án tại Văn bản số 222/HĐXD-QLDA ngày 29/4/2020.
 • Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tại Văn bản số 284/HĐXD-QLDA ngày 09/6/2020.
 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình số 2352/GPXD ngày 25/6/2020.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Đời sống và Pháp luật để biết./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kiểm Sát liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở /PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_31072020145152.jpg
Ngày 21/7/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 77/2020/GGT-T4 ngày 30/6/2020 của Tạp chí Kiểm Sát về việc giới thiệu ông Võ Đình Quân, Lê Xuân Đào liên hệ xác minh thông tin liên quan đến dự án The Emerald Golf View.
7/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Kiểm Sát. Sở Xây dựng phúc đáp những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau:

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư tại Văn bản số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 1649/UBND-KT ngày 06/4/2020.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tên tiếng nước ngoài của dự án: The Emerald Golf View tại Văn bản số 1911/UBND-KT ngày 20/4/2020.
 • Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án tại Văn bản số 222/HĐXD-QLDA ngày 29/4/2020.
 • Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tại Văn bản số 284/HĐXD-QLDA ngày 09/6/2020.
 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình số 2352/GPXD ngày 25/6/2020.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Kiểm Sát để biết./.​

Sở Xây dựng trả lời Báo Điện tử Tầm nhìn về việc xác minh thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo Điện tử Tầm nhìn về việc xác minh thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở./PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_20072020135234.jpg
Ngày 04/6/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 004/BĐTTN ngày 03/6/2020 của Báo Điện tử Tầm nhìn về việc xác minh thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
7/20/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Điện tử Tầm nhìn. Sở Xây dựng phúc đáp thông tin thuộc thẩm quyền và lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng, cụ thể như sau:

A.     Liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An Thuận An.

Câu 1: Dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, TP Thuận An đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An đăng ký đầu tư tại Công Văn số 496/UBND-KT ngày 10/2/2020.

Câu 2: Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo về quy hoạch, chấp thuận chủ trương… để triển khai thực hiện dự án. Dự án chưa được Sở Xây dựng xác nhận bằng văn bản về việc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Câu 3: Trường hợp Công ty bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Đến nay, Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tên thương mại là Alva Plaza.

Câu 4: Trường hợp người dân có thắc mắc liên quan đến dự án gửi đến Sở Xây dựng, Sở Xây dựng sẽ xem xét giải quyết nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

B.     Liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Câu 1: Ngày 06/11/2019, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên tại Khu nhà ở Nam Tân Uyên do đã có hành vi vi phạm: tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo Điểm c Khoản 5 Điều 15 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Thanh tra sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019 với mức phạt tiền là 80.000.000 đồng.

 • Ngày 17/6/2020, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp cùng các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, UBND thị xã Tân Uyên, UBND phường Vĩnh Tân tiếp tục kiểm tra tại dự án về việc chấp hành các quy định của pháp luật trước khi đưa vào giao dịch đối với các dự án bất động sản. Qua kiểm tra, ghi nhận tại dự án có 01 căn nhà phát sinh so với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC của Thanh tra sở. Do đó, Đoàn kiểm tra chuyển hồ sơ sang Thanh tra sở tiếp tục xử lý theo quy định (hiện Thanh tra sở đang tiến hành các bước xử lý vi phạm hành chính).
 • Đồng thời từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, không giao dịch chuyển nhượng tại dự án khi chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, yêu cầu UBND phường Khánh Bình tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án, nếu phát hiện vi phạm, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

  Câu 2: Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên không nằm trong tổng thể Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 1717/CP-CN ngày 17/11/2004.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

  Các nội dung khác không thuộc thẩm quyền cung cấp thông tin của Sở Xây dựng nên không thể cung cấp theo đề nghị của phóng viên.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Báo Điện tử Tầm nhìn./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia tại TP.HCM liên quan đến một số dự án Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Thương gia tại TP.HCM liên quan đến một số dự án /PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_08072020152946.jpg
Qua xem xét nội dung đề nghị cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Quốc Trực – Phóng viên Tạp chí Thương gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
7/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

a) Dự án Khu nhà ở thương mại – dịch vụ Contenment Plaza

 •   Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.
 •   Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đầu tư dự án nhà ở để bán cho người dân có nhu cầu.
 •   Trong quá trình triển khai dự án, Công ty có đề xuất điều chỉnh về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (đã được phê duyệt điều chỉnh vào tháng 12/2019) theo đó, gồm 02 khối công trình: khối chung cư 32 tầng, gồm khối đế 4 tầng, khối tháp 28 tầng; khối thương mại dịch vụ 29 tầng nổi và 01 tầng hầm. Hiện nay, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
 •   Sở Xây dựng đã cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 •   Về pháp lý kinh doanh bất động sản: Dự án chưa được Sở Xây dựng cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại dự án.
 •   Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này trước khi thực hiện giao dịch bất động sản tại các dự án.

  b) Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.
 • Dự án đã được công nhận chủ đầu tư dự án.
 • Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 • Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đầu tư dự án nhà ở để bán cho người dân có nhu cầu.
 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại dự án.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Sở Xây dựng đã có văn bản về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, trường hợp phát hiện chủ đầu tư huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện, Sở Xây dựng sẽ xem xét xử lý theo quy định.
 • Về danh sách dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật và đăng trên Website của Sở Xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng khuyến cáo khi người dân trước khi thực hiện giao dịch bất động sản thuộc các dự án nhà ở nên tra cứu thông tin trên Website của Sở.

  c) Dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh

  - Tên pháp lý dự án: Khu dân cư, nhà vườn biệt thự Vườn Cau

  - Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương

  - Địa điểm: phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

  - Quy mô dự án: 26,46ha.
 •  Dự án đã được công nhận chủ đầu tư dự án.
 •  Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đầu tư dự án nhà ở để bán cho người dân có nhu cầu.
 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan, dự kiến tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư trong quý III/2020.

  d) Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên
 • Dự án đã được công nhận chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên).
 • Dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại dự án.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Sở Xây dựng đã có văn bản về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, trường hợp phát hiện chủ đầu tư huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện, Sở Xây dựng sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Về danh sách dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật và đăng trên Website của Sở Xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng khuyến cáo khi người dân trước khi thực hiện giao dịch bất động sản thuộc các dự án nhà ở nên tra cứu thông tin trên Website của Sở.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Chất lượng Việt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Chất lượng Việt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên /PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_08072020101310.jpg
Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 923/VPUB-KT ngày 04/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin (kèm theo nội dung liên hệ của ông Nguyễn Minh Nghĩa - Tạp chí Điện tử Chất lượng Việt Nam).
7/8/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của ông Nguyễn Minh Nghĩa - Tạp chí Điện tử Chất lượng Việt Nam và thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh cung cấp. Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

1.  Câu 1

 • Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên không nằm trong tổng thể Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 1717/CP-CN ngày 17/11/2004.  

2.  Câu 2

 • Trên cơ sở Văn bản số 474/CV-NTU ngày 25/6/2018 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên về việc thực hiện dự án Khu dân cư thuộc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, theo đó Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã thành lập Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3702677285, đăng ký lần đầu ngày 22/6/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, doanh nghiệp 100% vốn và trực thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) để quản lý và thực hiện dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên.
 • Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và ý kiến của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty TNHH Công Nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

3.  Câu 3

 • Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, qua rà soát hồ sơ tiếp nhận và hẹn trả kết quả, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

4.  Câu 4

 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Việc Công ty Nam Á đang đứng ra ký hợp đồng hợp tác và thu tiền của khách hàng tại dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên thay cho chủ đầu tư (nếu có theo phản ánh của Tạp chí) là hoàn toàn không hợp pháp.

5.  Câu 5

 • Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét giải quyết việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên theo quy định.

6.  Câu 6

 • Về nội dung triển khai xây dựng hạ tầng tại dự án và rao bán, thu tiền của khách hàng: Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019. Ngày 17/6/2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra lần 2, hiện nay đang tổng hợp hồ sơ để xem xét theo quy định, sau khi có kết quả kiểm tra Sở Xây dựng sẽ cung cấp thông tin đến quý báo.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Tạp chí Điện tử Chất lượng Việt Nam./.​

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên /PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_08072020101745.jpg
Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 924/VPUB-KT ngày 04/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin (kèm theo nội dung liên hệ của bà Trịnh Hồng Ngọc - Báo Pháp luật Plus, Báo Pháp luật Việt Nam)
7/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Báo Pháp luật Plus, Báo Pháp luật Việt Nam và thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh cung cấp. Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

1.  Câu 1:

 • Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên không nằm trong tổng thể Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 1717/CP-CN ngày 17/11/2004.  
 • Về phê duyệt quy hoạch:
 • Ngày 22/11/2005, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại Quyết định số 2169/QĐ-BXD.
 • Ngày 06/5/2010, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại huyện Tân Uyên.
 • Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên.

2.  Câu 2

 • Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, khu đất đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên có nguồn gốc của các hộ dân và Công ty Cao su Phước Hòa, với tổng diện tích 510.927,96m2. Qua rà soát hồ sơ tiếp nhận và hẹn trả kết quả, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

3.  Câu 3

 • Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Nam Tân Uyên được điều chỉnh theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

4.  Câu 4

 • Trên cơ sở Văn bản số 474/CV-NTU ngày 25/6/2018 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên về việc thực hiện dự án Khu dân cư thuộc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, theo đó Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã thành lập Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3702677285, đăng ký lần đầu ngày 22/6/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, doanh nghiệp 100% vốn và trực thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) để quản lý và thực hiện dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên.
 • Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và ý kiến của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty TNHH Công Nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

5.  Câu 5

 • Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên chưa hoàn thiện pháp lý của dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét giải quyết việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên theo quy định, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chủ đầu tư triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.

6.  Câu 6

 • Theo ý kiến của Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa là doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Trung ương quản lý; theo báo cáo của Tập đoàn thì Công ty Cổ phần Khu công nghiệp (CP KCN) Nam Tân Uyên là Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 32,9%, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 20,4%, các cổ đông khác 46,7% nên Công ty CP KCN Nam Tân Uyên không phải là doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Công ty Đô thị Nam Tân Uyên là Công ty con của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nên không phải là doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

7.  Câu 7, Câu 8

 • Ngày 06/11/2019, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên tại Khu nhà ở Nam Tân Uyên do đã có hành vi vi phạm: tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo Điểm c Khoản 5 Điều 15 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Thanh tra sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019 với mức phạt tiền là 80.000.000 đồng.
 • Ngày 17/6/2020, Sở Xây dựng phố hợp cùng các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, UBND thị xã Tân Uyên, UBND phường Vĩnh Tân tiếp tục kiểm tra tại dự án về việc chấp hành các quy định của pháp luật trước khi đưa vào giao dịch đối với các dự án bất động sản. Qua kiểm tra, ghi nhận tại dự án có 01 căn nhà phát sinh so với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC của Thanh tra sở. Do đó, Đoàn kiểm tra chuyển hồ sơ sang Thanh tra sở tiếp tục xử lý theo quy định (hiện Thanh tra sở đang tiến hành các bước xử lý vi phạm hành chính).
 • Đồng thời từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, không giao dịch chuyển nhượng tại dự án khi chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, yêu cầu UBND phường Khánh Bình tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án, nếu phát hiện vi phạm, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Báo Pháp luật Việt Nam./.


nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Thương gia lien quan Chung cư Block B1Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Thương gia lien quan Chung cư Block B1/PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_08072020103112.jpg
Trân trọng cảm ơn Báo Thương Gia đã quan tâm và chia sẻ cùng chúng tôi. Qua câu hỏi của báo, Sở Xây dựng trả lời về vấn đề này như sau
7/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nội dung 1: Công năng tầng trệt tại chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza 1 là: sảnh, không gian sinh hoạt cộng đồng. không gian tổ chức tang lễ, nhà giữ trẻ. Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản đồng ý cho công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (chủ đầu tư dự án) thay đổi công năng tầng trệt chung cư.

Nội dung 2: Ngày 31/5/2019, chủ đầu tư có Văn bản số 05/2019/DTC đề nghị chấp thuận chuyển đổi công năng chung cư Block B1, Charm Plaza 1. Sở Xây dựng  nhận thấy chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục nên đã trả hồ sơ theo Văn bản  số 4123/SXD-QLXD ngày 17/10/2019 về việc trả lời chuyển đổi công năng sử dụng tầng 01 và 02 Chung cư khối B1- Charm Plaza 1 do công ty TNHH DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nội dung 3: Ngày 11/9/2019, Sở Xây dựng nhận được đơn của các hộ dân ở chung cư Block B1, khu phức hợp Charm Plaza, đơn do UBND tỉnh Bình Dương chuyển theo Văn bản số 4785/UBND –KTN ngày 19/9/2019, ngày 02/12/2019, Thanh tra Sở đã mời các tổ chức, công dân liên quan làm việc và ngày 24/4/2020 UBND phường Dĩ An chủ trì tổ chức đối thoại với 06 hộ dân. Kết quả giải quyết đơn, Sở Xây dựng đã có văn bản số 4322/SXD-TTrXD ngày 28/10/2019; Văn bản số 4950/SXD-TTrXD ngày 06/12/2019 và Văn bản số 1793/SXD-TTrXD ngày 19/5/2020 gửi đến các hộ dân được biết.

Nội dung 4: Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2020 và Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 03/QĐ-KPHQ ngày 15/5/2020 trong đó:

- Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 03/QĐ-KPHQ. Sở Xây dựng đang theo dõi vì theo quy định pháp luật cho chủ đầu tư được tiến hành điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định trong thời hạn 60 ngày.

- Đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC hiện Sở Xây dựng đang tiến hành các bước tiếp theo để cưỡng chế thi hành Quyết định Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này trong đó có cưỡng chế chủ đầu tư nộp tiền phạt và tháo dỡ các căn nhà mẫu để trả lại không gian theo đúng hồ sơ đã được cấp phép.

Nội dung 5: Hiện Thanh tra tỉnh đang tiến hành rà soát thực hiện theo nội dung Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBNd tỉnh. Do đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện khi có Kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng kính chào.


nguồn Thanh tra Sở Xây dựng cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Chuyên trang Pháp luật netCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Chuyên trang Pháp luật net/PublishingImages/2020-07/TTHC_Key_08072020110122.jpg
7/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Liên quan đến 4 dự án P/v Sơn đề nghị cung cấp, Sở Xây dựng cung cấp thông tin, cụ thể như sau:

1. Dự án Khu dân cư Việt Sing – Phú Chánh

Tên pháp lý của dự án: Khu nhà ở Việt Sing – Phú Chánh  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hoàng Khôi

Địa điểm: phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên

Về pháp lý dự án:

- Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 2985/UBND-KTN ngày 24/6/2019;

- UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 15/3/2019; 6310/QĐ-UBND ngày 11/10/2019;

- Sở Xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng số 4924/GPXD ngày 06/12/2019.

Về kinh doanh BĐS: Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Về xử phạt vi phạm hành chính: Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép.

2. Dự án Khu dân cư Phố chợ Bình Dương

Qua rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, không có dự án Khu dân cư Phố chợ Bình Dương do Công ty cổ phần BĐS Việt Nhân Bình Dương đăng ký đầu tư.

3. Khu đô thị Đông Bình Dương

Tên pháp lý của dự án: Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương

Về pháp lý dự án:

- Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Để biết thêm chi tiết, P/v liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp.

- UBND thị xã Dĩ An phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 25/9/2018.

- Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Báo cáo ĐTM: P/v liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp.  

Về kinh doanh BĐS: Dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Về xử phạt vi phạm hành chính: Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép.

4. Vườn Thiên Đàng 2

Qua rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, không có dự án Vườn Thiên Đàng 2 do Công ty cổ phần Setia Becamex đăng ký đầu tư.

Trên đây là nội dung cung cấp của Sở Xây dựng, chuyển đến P/v Nguyễn Thanh Sơn theo đề nghị./.​​


nguồn QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam./PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_18062020133903.jpg
Ngày 12/6/2020, Sở Xây dựng nhận được nội dung đề nghị cung cấp thông tin của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Theo đề nghị của Ông Phạm Thanh Tùng, Ông Đàm Phương Nam- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
6/18/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

Ngày 16/6/2020, Sở Xây dựng đã có thông tin trả lời cho Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Sở Xây dựng đã đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị phóng viên tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình DươngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_16062020112758.jpg
Theo đề nghị của Ông Phạm Văn Đức - phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư về việc liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:
6/16/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

1.       Dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát Golden City tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An làm chủ đầu tư.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát  không có dự án Khu đô thị Phương Toàn Phát Golden City do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Phương Trường An có đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát và đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư tại Văn bản số 1023/UBND-KT ngày 10/3/2020.

Dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát được UBND thị xã Bến Cát phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 28/5/2020.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Về nội dung đánh giá tác động môi trường đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được biết thông tin.

2.  Dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

            Theo danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Sở Xây dựng không thấy có dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City.

            Theo thông tin của phóng viên Phạm Văn Đức, dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần Đầu tư TBS Land làm chủ đầu tư đã tiến hành nhận tiền của khách hàng bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra theo thông tin do phóng viên Phạm Văn Đức cung cấp để xem xét, xử lý theo quy định (nếu có).

3.  Dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương (The Emerald Golf View), phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

Về nội dung đánh giá tác động môi trường đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được biết thông tin.

4.  Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

Công văn số 350/UBND-KTN ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư Chung cư Minh Quốc Plaza.

Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Minh Quốc Plaza.

Công văn số 5102/UBND-KTN ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.

Công văn số 5307/SXD-QLXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc thử tải cọc thí nghiệm phục vụ thiết kế xây dựng dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.

Công văn số 61/CPN-QLXD ngày 06/3/2020 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Chung cư Minh Quốc Plaza.

Công văn số 105/CPN-QLXD ngày 27/3/2020 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Chung cư Minh Quốc Plaza.

Giấy phép xây dựng số 1305/GPXD ngày 10/4/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp phép xây dựng các công trình thuộc dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.

Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt AnCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An/PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_16062020113303.jpg
Theo đề nghị của Ông Võ Công Thư - phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
6/16/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 • Dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An đăng ký đầu tư tại Công Văn số 496/UBND-KT ngày 10/2/2020. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.
 • Đến nay, Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tên thương mại là Alva Plaza; chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ Việt An được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về việc Công ty bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
 • Đối với các nội dung về tài chính, quyết định giao đất… đề nghị phóng  viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Bcons Green View Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Bcons Green View /PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_16062020103246.jpg
Theo đề nghị của Ông Võ Công Thư - phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Bcons Green View tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6/16/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

          Theo danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sở Xây dựng không thấy có dự án Bcons Green View.

          Theo thông tin của phóng viên Võ Công Thư, dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư đã tiến hành mở bán. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra theo thông tin do phóng viên Võ Công Thư cung cấp để xem xét, xử lý theo quy định (nếu có).

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.

Sở Xây dựng trả lời Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thông và Phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh về các dự án nhà ở.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thông và Phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh về các dự án nhà ở./PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_16062020095115.jpg
Ngày 02/6/2020, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 57/GT ngày 27/5/2020 của Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thông và Phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu bà Hoàng Thị Thơ - phóng viên liên hệ trao đổi, thu thập thông tin viết bài.
6/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của phóng viên. Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin dự án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau.

1.  Dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương (The Emerald Golf View), phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

2.  Dự án Khu nhà ở phát triển đô thị Thịnh Gia tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Gồm 3 giai đoạn:

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng công trình (giai đoạn 1, giai đoạn 2).

3.  Dự án Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle) tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
 • Sở Xây dựng đang xem xét để trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

4.  Theo thông tin do bà Hoàng Thị Thơ cung cấp về việc chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An có dấu hiệu lấn kênh rạch khi san lấp mặt bằng.

Theo danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Sở Xây dựng không thấy có dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City. Tuy nhiên, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra theo thông tin do bà Hoàng Thị Thơ cung cấp để xem xét, xử lý theo quy định (nếu có).

Trên đây là nội dung thông tin Sở Xây dựng cung cấp theo đề nghị của Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thông và Phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Sức khỏe Cộng đồng liên quan đến một số dự ánCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Điện tử Sức khỏe Cộng đồng liên quan đến một số dự án/PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_09062020143927.jpg
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 04/GGT/KTĐT-SKCĐ ngày 25/5/2020 của Tạp chí Điện tử sức khỏe cộng đồng về việc giới thiệu ông Huỳnh Anh Tú, bà Trần Thị Nhung - phóng viên liên hệ cung cấp thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
6/9/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Tạp chí Điện tử sức khỏe cộng đồng. Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin dự án thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng như sau.

1.  Về việc cấp giấy phép xây dựng và được phép mở bán, huy động vốn:

a)  Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một:

 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 1305/GPXD ngày 10/4/2020 về việc cấp phép xây dựng các công trình thuộc dự án.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

b) Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

c)  Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên

 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

d) Dự án Khu nhà ở An Phát tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An

 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

e)  Dự án Khu nhà ở Lộc Phát tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

f)   Dự án Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An

 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

g)  Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

h) Dự án Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

 • Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có tên dự án Grand View.

i)    Dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An.

 • Sở Xây dựng chưa cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

j)    Dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

 • Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.  Những nội dung khác liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đất đai…không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cung cấp thông tin theo quy định.

Trên đây là nội dung thông tin Sở Xây dựng cung cấp theo đề nghị của đại diện Tạp chí Điện tử sức khỏe cộng đồng./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.​

Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Kingland home city 5.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến dự án Kingland home city 5./PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_09062020135853.jpg
6/9/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Theo đề nghị của Ông (bà) Mai Khánh Toàn – phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam về việc liên quan đến dự án KingLand Home City 5.

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Ngày 21/6/2019, Sở Xây dựng có nhận đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5). Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, ngày 02/7/2019, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2457/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).

  Như vậy hiện nay trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có tên dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) do Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand làm chủ đầu tư.
 2. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn xã Định An, huyện Dầu Tiếng. Sở Xây dựng chưa tham mưu dự án của Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Báo Kinh tế và Đô Thị liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân UyênCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Kinh tế và Đô Thị liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên/PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_09062020110620.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 02GGT/KTĐT-VPHCM ngày 20/5/2020 của Báo Kinh tế và Đô thị về việc giới thiệu bà Bùi Thị Thu Thúy – phóng viên liên hệ cung cấp thông tin về dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên.
6/9/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Kinh tế và Đô Thị. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Về căn cứ pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên:

 • Trên cơ sở Văn bản số 474/CV-NTU ngày 25/6/2018 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên về việc thực hiện dự án Khu dân cư thuộc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, theo đó Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã thành lập Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3702677285, đăng ký lần đầu ngày 22/6/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, doanh nghiệp 100% vốn và trực thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) để quản lý và thực hiện dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên.
 • Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và ý kiến của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty TNHH Công Nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2.  Về quy hoạch

 • Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên không nằm trong tổng thể Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2004.

3.  Lý do đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

 • Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét giải quyết việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên theo quy định.

4.  Về việc cấp phép xây dựng

 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.

5.  Về việc bán sản phẩm tại dự án

 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về nội dung chào bàn các sản phẩm tại dự án như đại diện báo phản ánh, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng chuyển đến Báo Kinh tế và Đô thị./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Kinh tế Tập đoàn liên quan đến một số dự án Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Tạp chí Kinh tế Tập đoàn liên quan đến một số dự án /PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_08062020102246.jpg
6/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center (trước đây là dự án Khu đô thị Sài Gòn Center) tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center làm chủ đầu tư.

 • Về Giấy phép xây dựng:
 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Về việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
 • Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:
 • Ngày 26/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center được làm chủ đầu tư Khu đô thị Sài Gòn Center tại Văn bản số 1210/UBND-KTN;
 • Ngày 26/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Công văn số 1210/UBND-KTN tại Văn bản số 1722/UBND-KTN (đổi tên dự án thành Khu nhà ở Sài Gòn Center).
 • Ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sài Gòn Center, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên;
 • Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center tại Văn bản số 6258/UBND-KTN;
 • Ngày 21/01/2019, Sở Xây dựng có Văn bản số 280/SXD-PTĐT&HTKT về việc bổ sung hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Sài Gòn Center, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên;
 • Ngày 17/02/2020, Sở Xây dựng có Văn bản số 533/SXD-PTĐT&HTKT về việc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Sài Gòn Center, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (lần 2).
 • Về đủ điều kiện mở bán:
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

2.  Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc làm chủ đầu tư.

 • Về Giấy phép xây dựng:
 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.
 • Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:
 • Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.
 • Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân chấp thuận đấu nối giao thông và nâng cấp cải tạo lộ giới đường theo đề nghị của Công ty.Văn bản số 979/UBND-GTNT.
 • Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.
 • Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chấp thuận cho Công ty nâng cấp tuyến đường đất (ĐX.01) đoạn từ Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc đến đường ĐT.742, phường Vĩnh Tân tại Văn bản số 1392/UBND-KTTH.
 • Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.
 • Về đủ điều kiện mở bán:
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
 • Về việc chuyển đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Việc chuyển đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội: Sở Xây dựng tham mưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xạ hội "Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.".
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tham mưu theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở.

3.  Dự án Khu nhà ở Long Đại Phát tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH đầu tư phát triển bất động sản Long Đại Phát làm chủ đầu tư.

          -  Địa điểm dự án: phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

          -  Về bảo lãnh ngân hàng: Phóng viên liên hệ Chủ đầu tư để được cung cấp thêm thông tin.

          -  Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai 89 căn nhà.

          - Về thế chấp Dự án hoặc quyền sử dụng đất tại Dự án, Phóng viên liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thêm thông tin.

          - Về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

"1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.". Đối chiếu với quy định trên, đối với dự án nhà ở liên kế, phải đáp ứng các điều kiện ở trên; riêng đối với dự án nhà ở chung cư, ngoài các điều kiện trên, phải có biên bản nghiệm thu xong phần móng của toà nhà đó.

          - Về xây dựng nhà ở xã hội: căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% để bổ sung vào ngân sách địa phương phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

          - Về tiến độ huy động vốn: theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

"1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.".

Do vậy, trường hợp dự án đủ điều kiện được huy động vốn của khách hàng theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, bên bán thu lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng. Trong trường hợp đã bàn giao nhà, công trình xây dựng thì thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận.

4.  Khu đô thị Phương Trường An 5 (Green City) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

Qua rà soát hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có dự án Khu đô thị Phương Trường An 5 (Green City) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư . Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Phú Giáo có dự án Khu nhà ở Phương Trường 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư .

Dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; cấp giấy phép xây dựng hạ tầng.

Đối với thông tin dự án đã bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện bán. Sở Xây dựng sẽ có kế hoạch kiểm tra và xử phạt (nếu có).

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.


Sở Xây dựng trả lời Báo điện tử Tầm Nhìn liên quan đến một số dự ánCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Báo điện tử Tầm Nhìn liên quan đến một số dự án/PublishingImages/2020-06/TTHC_Key_08062020102705.jpg
6/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu nhà ở Long Đại Phát tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH đầu tư phát triển bất động sản Long Đại Phát làm chủ đầu tư.

          -  Địa điểm dự án: phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

          -  Về bảo lãnh ngân hàng: Phóng viên liên hệ Chủ đầu tư để được cung cấp thêm thông tin.

          -  Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai 89 căn nhà.

          - Về thế chấp Dự án hoặc quyền sử dụng đất tại Dự án, Phóng viên liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp thêm thông tin.

          - Về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

"1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.". Đối chiếu với quy định trên, đối với dự án nhà ở liên kế, phải đáp ứng các điều kiện ở trên; riêng đối với dự án nhà ở chung cư, ngoài các điều kiện trên, phải có biên bản nghiệm thu xong phần móng của toà nhà đó.

          - Về xây dựng nhà ở xã hội: căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% để bổ sung vào ngân sách địa phương phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

          - Về tiến độ huy động vốn: theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

"1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.".

Do vậy, trường hợp dự án đủ điều kiện được huy động vốn của khách hàng theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, bên bán thu lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng. Trong trường hợp đã bàn giao nhà, công trình xây dựng thì thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận.

2.  Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc làm chủ đầu tư.

 • Về Giấy phép xây dựng:
 • Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp Giấp phép xây dựng theo quy định.
 • Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 78/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2020.
 • Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:
 • Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 4938/UBND-KTN.
 • Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân chấp thuận đấu nối giao thông và nâng cấp cải tạo lộ giới đường theo đề nghị của Công ty.Văn bản số 979/UBND-GTNT.
 • Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên tại Quyết định số 8140/QĐ-UBND.
 • Ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chấp thuận cho Công ty nâng cấp tuyến đường đất (ĐX.01) đoạn từ Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc đến đường ĐT.742, phường Vĩnh Tân tại Văn bản số 1392/UBND-KTTH.
 • Ngày 28/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại Văn bản số 2046/UBND-KTN.
 • Về đủ điều kiện mở bán:
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
 • Về việc chuyển đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Việc chuyển đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội: Sở Xây dựng tham mưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xạ hội "Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.".
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật: Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tham mưu theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở.

3.  Khu đô thị Phương Trường An 5 (Green City) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

Qua rà soát hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có dự án Khu đô thị Phương Trường An 5 (Green City) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư . Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Phú Giáo có dự án Khu nhà ở Phương Trường 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư .

- Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

+ Văn bản số 5260/UBND-KTN ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án.

+ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Phú Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

+ Công văn số 6721/UBND-KT ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về iệc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

+ Giấy phép xây dựng số 1749/GPXD ngày 14/5/2020 của Sở Xây dựng.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.​

1 - 30Next