CungCapThongTinBaoChi
 
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 30/GGT/PNM ngày 10/3/2020 của Tạp chí Phụ Nữ Mới về việc tìm hiểu thông tin dự án Khu dân cư Chánh Lưu, phường Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương ...
 
Theo đề nghị của Ông Võ Văn Hào - phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Trường An 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường ...
 
Theo đề nghị của Ông Bùi Khắc Thành - phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng về việc liên quan đến dự án Siêu thị-Ký túc xá công nhân Tân Định và Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco ...
 
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Hoàng Lâm - phóng viên Báo Người cao tuổi về việc liên quan đến dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.
 
Ngày 11/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 24/TT&TT-GGT và số 25/TT&TT-GGT ngày 28/2/2020 của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc tìm hiểu thông ...
 
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 194/VPUB-KT ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú;
 
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Thành Long- phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng ...
 
Theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị LyKa- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp chí Phụ Nữ Mới liên quan đến dự án Khu dân cư Chánh LưuNewCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp chí Phụ Nữ Mới liên quan đến dự án Khu dân cư Chánh Lưu/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_31032020110100.jpg
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 30/GGT/PNM ngày 10/3/2020 của Tạp chí Phụ Nữ Mới về việc tìm hiểu thông tin dự án Khu dân cư Chánh Lưu, phường Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Thuận Lợi.
3/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng thông tin đến Tạp chí Phụ Nữ Mới như sau: Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Khu dân cư Chánh Lưu tại phường Chánh Phú Hòa do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng phúc đáp Tạp chí Phụ Nữ Mới để biết./.​


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật.NewCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật./PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020142011.jpg
Theo đề nghị của Ông Võ Văn Hào - phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Trường An 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Giáo có tên dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.   
 2. Dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 6721/UBND-KT ngày 27/12/2019; Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND.
 3. Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
 4. Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các dự án nêu trên phóng viên vui lòng liên hệ các cơ quan chuyên môn để được cung cấp thông tin cụ thể.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng Quản lý nhà và TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồngNewCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020143733.jpg
Theo đề nghị của Ông Bùi Khắc Thành - phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng về việc liên quan đến dự án Siêu thị-Ký túc xá công nhân Tân Định và Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Dự án Siêu thị-Ký túc xá công nhân Tân Định do Doanh nghiệp Tư nhân Hải Long làm chủ đầu tư.

  Ngày 13/10/2008, sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 2168/GPXD công trình Siêu thị - Ký túc xá công nhân.

  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật
 2. Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home

  Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư  tại Văn bản số 5268/UBND-KTN ngày 15/10/2019.

  Ngày 22/01/2020,  Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home tại Quyết định số 363/QĐ-UBND.

  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


theo nguồn phòng QLN&TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Người cao tuổ liên quan dự án Bcons Green ViewNewCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Người cao tuổ liên quan dự án Bcons Green View/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020144302.jpg
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Hoàng Lâm - phóng viên Báo Người cao tuổi về việc liên quan đến dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có dự án  Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên quà rà soát, hiện nay Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp có làm chủ đầu tư dự án Chung cư Tân Hòa (Building) tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, dự án Chung cư Tân Hòa (Building) tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp để phóng viên được biết./.


theo nguồn phòng QLN&TTBĐS.

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_27032020110540.jpg
3/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

                                                                               

Theo đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án.

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. ​Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Minh Quốc làm chủ đầu tư.
  ​Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 5102/UBND-KTN ngày 08/10/2019.
  Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Minh Quốc Plaza.
  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
 2. Dự án Khu dân cư Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
  Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát, tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.  
  Đối với các thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã có thông tin đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị ông tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.
 3. Dự án Green City (Phương Trường An 5) huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.
          Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Giáo không có tên dự án Green City tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.  
          Tuy nhiên, qua rà soát có tên dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 6721/UBND-KT ngày 27/12/2019; Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND.
           Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
4.Dự án Khu nhà ở Chánh Hưng, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát
Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

5. Dự án Nam An New City tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Nam An New City tại xã thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, qua rà soát có tên dự án Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làn chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3804/UBND-KTN ngày 01/8/2019

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

6. Dự án Qi Island thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Phú Quang làm chủ đầu tư.

Qua rà soát, hiện nay tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Phú Quang làm chủ đầu tư không có tên dự án Qi Island.

7. Dự án căn hộ Unco Thăng Long tại thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng.

Ngày 13/10/2008, sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 2168/GPXD công trình Siêu thị - Ký túc xá công nhân.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

8. Dự án Thịnh Gia Tower, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

           Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

9. Dự án Ruby Castle tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hiện nay trên địa bàn TP. Thuận An có dự án Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle ). Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án

 10. Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư

           Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

           Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.

           Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

           Đối với nội dung Chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường đề nghị phóng viên liên hệ các cơ quan chuyên môn để được giải đáp.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.

Sở Xây dựng phúc đáp nội dung liên quan đến các dự án theo đề nghị của Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp nội dung liên quan đến các dự án theo đề nghị của Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_19032020082605.jpg
Ngày 11/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 24/TT&TT-GGT và số 25/TT&TT-GGT ngày 28/2/2020 của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc tìm hiểu thông tin các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (kèm theo nội dung đề nghị cung cấp thông tin).
3/19/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu căn hộ Bcons Garden, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố Dĩ An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.  Dự án Thịnh Gia Tower, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

 • Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

3.  Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện, ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng phúc đáp Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để biết./.​

Sở Xây dựng phúc đáp Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến thông tin Khu đô thị - dịch vụ Hòa PhúCung cấp thông tin báo chíTinNguyễn Ngọc VănSở Xây dựng phúc đáp Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến thông tin Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_02032020074537.jpg
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 194/VPUB-KT ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú;
3/2/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

​Sau khi tổng hợp hồ sơ, Sở Xây dựng cung cấp thông tin đến Báo Tuổi trẻ Thủ đô các nội dung pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú như sau:

​Văn bản phúc đáp​​PDT-000-QHKT ngay 28-02-2020.pdf

Sở Xây dựng trả lời Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật./PublishingImages/2020-02/TTHC_Key_27022020093731.jpg
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Thành Long- phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
2/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát, tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.   
 2. Đối với các thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã có thông tin đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị ông tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.
Sở Xây dựng trả lời phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt NamCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam/PublishingImages/2020-02/TTHC_Key_26022020094434.jpg
Theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị LyKa- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
2/26/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​​Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án.
 2. Đối với nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được biết.
 3. Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản cấp phép xây dựng hạ tầng, chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật. Việc này, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và đang củng cố hồ sơ để xử lý.
 4. Hiện nay, dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với với tên gọi là Khu đô thị Thăng Long – Thăng Long Risedence.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.