CungCapThongTinBaoChi
 
​Qua xem xét nội dung được đề nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin, cụ thể như sau:1. Chủ trương phê duyệt, các thủ tục pháp lý dự ánDự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ gồm 02 giai đoạn, với tổng ...
 
Ngày 21/5/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam. Theo đề nghị của Ông Võ Thái, Ông Đinh Ngọc Thạch- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về ...
 
Ngày 21/5/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam. Theo đề nghị của Ông Võ Thái, Ông Đinh Ngọc Thạch- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về ...
 
​Ngày 05/5/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 23/GGT-KTNT-CQĐDPN ngày 24/4/2020 của Báo Kinh tế nông thôn về việc giới thiệu ông Võ Tấn Thành (phóng viên) liên hệ tìm hiểu thông tin về dự ...
 
Ngày 11/4/2020, Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, phường Mỹ Phước và Khu dân cư Cầu Đò, ...
 
Ngày 01/4/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 456/VPUB-KT ngày 30/3/2020 và Công văn số 457/VPUB-KT ngày 30/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin phóng viên liên ...
 
Sở Xây dựng cung cấp thông tin các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đề nghị của Phóng viên, cụ thể như sau:
 
Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 45/TT&TT-GGT ngày 16/3/2020 của Báo Chất lượng Việt Nam Online về việc giới thiệu ông Mai Anh Đức (phóng viên) liên hệ tìm hiểu thông tin về dự án Lê Phong ...
 
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về việc huy động vốn của dự án Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường.
 
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 194/VPUB-KT ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú (đính kèm nội dung yêu ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Sở Xây dựng trả lời Báo Thanh niên liên quan đến dự án Khu đô thị sinh thái Chánh MỹCung cấp thông tin báo chíTinLê Quang VinhSở Xây dựng trả lời Báo Thanh niên liên quan đến dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ/PublishingImages/2020-05/TTHC_Key_29052020131533.jpg
5/29/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét nội dung được đề nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin, cụ thể như sau:

1. Chủ trương phê duyệt, các thủ tục pháp lý dự án

Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ gồm 02 giai đoạn, với tổng diện tích sử dụng đất 340,62ha, trong đó: giai đoạn 1: 114,77ha; giai đoạn 2: 225,85ha. Tiến độ cụ thể như sau:

- Về thông tin liên quan đến triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - giai đoạn 1:

+ Công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án giai đoạn 1 tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 17/8/2016, với tổng diện tích lập quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1 là 114,77ha;

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất: Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (dạng da beo), nên việc triển khai dự án cũng gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, kéo dài qua nhiều năm. Đến nay, Tổng công ty HUD vẫn đang tiếp tục công tác này, còn khoảng 13,5ha.

+ Công tác triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Tổng công ty HUD vẫn đang trong quá trình đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, đang triển khai thi công tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư.

- Về thông tin liên quan đến triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - giai đoạn 2:

  + Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - giai đoạn 2 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các Quyết định sau: 848/QĐ-UBND ngày 09/3/2009;  2022/QĐ-UBND ngày 22/5/2009; 3752/QĐ-UBND ngày 26/11/2010, với quy mô sử dụng đất 225,85ha.

  + Tổng Công ty HUD đã được giao đất với diện tích 181,66ha/225,85ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đạt tỷ lệ 80% diện tích toàn dự án.

  + UBND tỉnh đã có Văn bản số 3062/UBND-KTN ngày 26/6/2019 về việc tiếp tục triển khai dự án giai đoạn 2. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh cho chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án, nếu chủ đầu tư không hoàn thành công tác bồi thường, thủ tục đất đai..., UBND tỉnh sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

     

 

2. Những vi phạm của Chủ đầu tư HUD (nếu có) dẫn đến tình trạng kéo dài như hiện nay không triển khai được dự án.

Việc triển khai dự án kéo dài qua nhiều năm, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai: thị trường bất động sản khủng hoảng giai đoạn 2011-2013; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, kéo dài qua nhiều năm; thay đổi mô hình tổ chức của doanh nghiệp (theo báo cáo của Tổng công ty HUD, từ năm 2014 đến nay, Tổng công ty HUD đã tạm dừng, giãn tiến độ đầu tư xây dựng tại dự án để tái cấu trúc doanh nghiệp, đến nay, cơ bản đã hoàn thành, trong thời gian tới, Tổng công ty HUD tập trung nguồn lực để triển khai dự án)…

3. Thời điểm tháng 3.2010 (thời điểm Công ty ký hợp đồng mở bán) cơ sở hạ tầng, pháp lý dự án này đã đủ điều kiện mở bán hay chưa ? Nếu chưa thì xử lý thế nào?.

Việc kinh doanh bất động sản tại dự án chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản.

4. Phương hướng xử lý liên quan đến dự án này như thế nào ?

Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - giai đoạn 1: đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2007, đến nay, vẫn đang trong quá trình triển khai dự án. Đây là một trong những dự án chậm triển khai (theo Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2018, 2019, Sở Xây dựng đã làm việc Tổng công ty HUD để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Trong năm 2020, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ của dự án theo tiến độ mà Công ty đã cam kết triển khai.

Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - giai đoạn 2: thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trong trường hợp Công ty không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư của dự án.      

5. Đối với khách hàng đã ký hợp đồng mua đất tại dự án, Sở Xây dựng có ý kiến, quan điểm như thế nào để giải quyết quyền lợi cho khách hàng.

Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đã được ký kết giữa Tổng công ty HUD và người mua, hai bên thực hiện theo khoản 2 Điều 13 của Hợp đồng, hai bên tiến hành thương lượng giải quyết. Trong trường hợp thương lượng không đạt kết quả thì liên hệ cơ quan Tòa án có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Trên đây là nội dung cung cấp của Sở Xây dựng, chuyển đến P/v Đỗ Trường theo đề nghị./.​

Sở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam liên quan đến dự án căn hộ Bình Dương Grand ViewCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam liên quan đến dự án căn hộ Bình Dương Grand View/PublishingImages/2020-05/TTHC_Key_29052020133041.jpg
5/29/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 21/5/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam. Theo đề nghị của Ông Võ Thái, Ông Đinh Ngọc Thạch- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án căn hộ Bình Dương Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An không có dự án căn hộ Bình Dương Grand View do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp.

Sở Xây dựng phúc đáp Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam liên quan đến dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư./PublishingImages/2020-05/TTHC_Key_29052020110541.jpg
Ngày 21/5/2020. Sở Xây dựng nhận Văn bản của phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Viêt Nam. Theo đề nghị của Ông Võ Thái, Ông Đinh Ngọc Thạch- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư.
5/29/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án tại Công văn số 295/UBND-KTN ngày 18/01/2019.
 • Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 06/8/2019.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương – Tân Hiệp tại Công văn số 5468/UBND-KT ngày 28/10/2019.
 • Dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp đã được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hạ tầng tại Giấy phép xây dựng số 1526/GPXD ngày 28/4/2020.
 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Đối với các nội dung liên quan đến PCCC, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng…không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để được biết.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.
nguồn phòng QLN&TTBĐS cung cấp.
Sở Xây dựng trả lời Báo Kinh tế nông thôn liên quan đến dự án Chung cư Minh Quốc Plaza, Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Kinh tế nông thôn liên quan đến dự án Chung cư Minh Quốc Plaza, Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 05/5/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 23/GGT-KTNT-CQĐDPN ngày 24/4/2020 của Báo Kinh tế nông thôn về việc giới thiệu ông Võ Tấn Thành (phóng viên) liên hệ tìm hiểu thông tin về dự án Chung cư Minh Quốc Plaza và dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc.

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Kinh tế nông thôn. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Về Giấy phép xây dựng:

 • Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 1305/GPXD ngày 10/4/2020 về việc cấp phép xây dựng các công trình thuộc dự án.
 • Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Sở Xây dựng chưa cấp Giấy phép xây dựng.

2.  Về đủ điều kiện mở bán.

 • Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư 02 dự án Chung cư Minh Quốc Plaza và dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

3.  Về việc các dự án chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhưng chủ đầu tư đã mở bán sản phẩm.

 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện. Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc đề nghị chủ đầu tư các dự án phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa sản phẩm vào giao dịch, mở bán dự án, gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.
 • Về việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Quốc và Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

4.  Về mục đích đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc.

 • Theo Văn bản số 2046/UBND-KT ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc. Dự án Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc là dự án xây dựng nhà ở thương mại, do đó khi đủ điều kiện được chuyển nhượng sản phẩm theo quy định thì chủ đầu tư được chuyển nhượng cho tất cả người dân có nhu cầu về nhà ở.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến đề nghị của đại diện Báo Kinh tế nông thôn./.​

Sở Xây dựng trả lời nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B và Khu dân cư Cầu Đò Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B và Khu dân cư Cầu Đò /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/4/2020, Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, phường Mỹ Phước và Khu dân cư Cầu Đò, xã An Điền, thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Lợi làm chủ đầu tư.
4/28/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 1. Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước và Khu dân cư Cầu Đò tại xã An Điền của thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Lợi làm chủ đầu tư. Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư 02 dự án nêu trên được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 2. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Lợi đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B theo Văn bản số 6003/UBND-KTN ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (đính kèm văn bản số 6003/UBND-KTN).

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến đề nghị của đại diện Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh./.

​Văn bản điều chỉnh chủ trương6003-KTN - CTY THUAN LOI.signed.pdf


nguồn phòng QLN & TTBĐS cung cấp

Lê Đình Thăng

Sở Xây dựng trả lời Báo Chất lượng Việt Nam Online và Báo Kinh tế và Đô Thị liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân UyênCung cấp thông tin báo chíTinLê Quang VinhSở Xây dựng trả lời Báo Chất lượng Việt Nam Online và Báo Kinh tế và Đô Thị liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên/PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_14042020155814.jpg
Ngày 01/4/2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 456/VPUB-KT ngày 30/3/2020 và Công văn số 457/VPUB-KT ngày 30/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin phóng viên liên quan đến dự án Khu nhà ở Nam Tân uyên.
4/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

 • Về chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên: Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên.
 • Văn bản chấp thuận chủ đầu tư: Công văn số 3847/UBND-KTN ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên.
 • Căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên cho Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên: Công văn số 3847/UBND-KTN ngày 17/8/2018. 

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến đề nghị của đại diện Báo Chất lượng Việt Nam Online./.


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp Báo Nông thôn Ngày nay liên quan đến thông tin các dự án nhà ở Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp Báo Nông thôn Ngày nay liên quan đến thông tin các dự án nhà ở /PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_07042020141704.jpg
Sở Xây dựng cung cấp thông tin các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đề nghị của Phóng viên, cụ thể như sau:
4/7/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

1.  Về dự án nhà phố An Phát Residence tại đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An.

 • Theo danh mục dự án nhà ở trên địa bàn thị xã Dĩ An, trên tuyến đường Bùi Thị Xuân có dự án Khu nhà ở An Phát do Công ty TNHH một thành viên đất nhà An Phát làm chủ đầu tư.
 • Dự án Khu nhà ở An Phát đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 4297/GPXD ngày 28/10/2019.

2.  Dự án Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang

 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 09/7/2019, Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 4112/GPXD ngày 16/10/2019.

3.  Dự án Phố thương mại Lộc Phát do Công ty Cổ phần Cao su Lộc Phát làm chủ tư

 • Theo danh mục dự án nhà ở trên địa bàn, Công ty Cổ phần Cao su Lộc Phát là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Lộc Phát tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.
 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện Bàu Bàng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 5002/GPXD ngày 11/12/2019.

  4. Dự án chung cư Tecco Home
 • Tên pháp lý của dự án: Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home.
 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt Đồ án tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.

  5. Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Phú Tân

  - Tính đến thời điểm hiện nay, KCN Phú Tân và Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú được UBND tỉnh phê duyệt QHCT là đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 173/TTg-KTN ngày 28/01/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và Quyết định số 912/QĐ-TTg ngày 01/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị Bình Dương; đúng chức năng của khu quy hoạch; phù hợp theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, việc UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Phú Tân và Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú là phù hợp theo quy định của pháp luật.

  6.  Dự án chung cư Minh Quốc Plaza
 • Tên pháp lý của dự án: chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã phê duyệt Đồ án tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 08/8/2019; điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 24/2/2020.

  7. Liên quan đến Công ty CP TMDV-XDĐT phát triển địa ốc Bình Dương city Land

  Liên quan đến Công ty CP TMDV-XDĐT phát triển địa ốc Bình Dương city Land hiện đang được Công an điều tra làm rõ. Do vậy, sau khi có kết quả điều tra, xét xử, sẽ thông tin đến Phóng viên.

  8. Dự án Bcons Garden
 • Tên pháp lý của dự án: chung cư Bcons Garden.
 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt Đồ án tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 17/01/2020.

  9. Liên quan đến khu đất 43ha

  Vụ việc hiện đang được Công an điều tra làm rõ. Do vậy, sau khi có kết quả điều tra, xét xử, sẽ thông tin đến Phóng viên.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, phúc đáp Phóng viên Đinh Văn Dũng theo đề nghị./.


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Báo Chất lượng Việt Nam Online.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Báo Chất lượng Việt Nam Online./PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_01042020160459.jpg
Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 45/TT&TT-GGT ngày 16/3/2020 của Báo Chất lượng Việt Nam Online về việc giới thiệu ông Mai Anh Đức (phóng viên) liên hệ tìm hiểu thông tin về dự án Lê Phong Bình Dương.
4/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Qua xem xét đề nghị của đại diện Báo Chất lượng Việt Nam Online. Nay, Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung thuộc ngành xây dựng như sau:

1.  Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

 • Công văn số 350/UBND-KTN ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 5102/UBND-KTN ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 5307/SXD-QLXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng về việc thử tải cọc thí nghiệm phục vụ thiết kế xây dựng dự án Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 61/CPN-QLXD ngày 06/3/2020 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công văn số 105/CPN-QLXD ngày 27/3/2020 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật Chung cư Minh Quốc Plaza.
 • Công ty chưa được cấp Giấy phép xây dựng công trình. Trường hợp Công ty tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

2.  Dự án Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

 • Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Grand View tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

3.  Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An

 • Công văn số 3672/UBND-KTN ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư dự án.
 • Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương.
 • Công văn số 919/XSD-QLN ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng về việc xây dựng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong làm chủ đầu tư.

Trên đây là phúc đáp của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến đề nghị của đại diện Báo Chất lượng Việt Nam Online./.


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo Đời sống và Tiêu dùng liên quan đến Chung cư Chánh nghĩa Quốc CườngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Báo Sức khỏe cộng đồng và Báo Đời sống và Tiêu dùng liên quan đến Chung cư Chánh nghĩa Quốc Cường/PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_01042020155010.jpg
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về việc huy động vốn của dự án Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường.
4/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

1. Về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án: đã được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/4/2019; Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh một số nội dung của đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Về giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng số 4300/GPXD ngày 28/10/2019.

3. Về thủ tục bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 09/12/2019, Sở Xây dựng nhận được Hồ sơ đăng ký xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai dự án Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường (tên tiếng nước ngoài: C-Sky View) tại  phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, ngày 19/12/2019, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình tại dự án. Qua khảo sát hiện trạng dự án, ghi nhận chủ đầu tư đã đầu tư các công trình như sau: Chủ đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành phần móng công trình chung cư và hiện đang tiếp tục thi công giai đoạn tiếp theo.

Căn cứ quy định Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 5139/SXD-QLN ngày 23/12/2019 thông báo Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường (tên tiếng nước ngoài: C-Sky View) do Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.​


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng cung cấp thông tin Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến việc xây dựng và việc mở bán dự án Khu đô thị - dịch vụ Hòa PhúCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng cung cấp thông tin Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến việc xây dựng và việc mở bán dự án Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú/PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_01042020082617.jpg
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 194/VPUB-KT ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú (đính kèm nội dung yêu cầu ngày 17/02/2020 của Báo Tuổi trẻ Thủ đô
4/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

​Sau khi tổng hợp hồ sơ, Sở Xây dựng đã cung cấp thông tin hồ sơ pháp lý của Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ Hòa Phú đến Báo Tuổi trẻ Thủ đô qua văn bản số 716/SXD-QHKT ngày 28/02/202.

Ngoài ra, ngày 05/03/2020 Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND phường Hòa Phú, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm việc cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim về việc kiểm việc thi công xây dựng Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ Hòa Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim là chủ đầu tư, qua đó ghi nhận:

- Việc xây dựng tại dự án: Hiện trạng qua kiểm tra thực tế, trên thửa đất Công ty đã tiến hành rào chắn bằng tôn quanh dự án, Công ty chưa triển khai đầu tư xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật và nhà ở trên phần đất của dự án.

- Việc mở bán dự án: Đến thời điểm hiện nay, chưa phát hiện việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại Dự án Khu Đô thị - Dịch vụ Hòa Phú trên địa bàn phường; chưa có trường hợp người dân phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện hoặc cung cấp hồ sơ chứng minh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim giao dịch hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc các lô đất tại dự án trên địa bàn phường (theo ý kiến của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim cũng như ý kiến của đại diện UBND phường Hòa Phú và Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Thủ Dầu Một tại biên bản làm việc ngày 05/03/2020).

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin của Sở Xây dựng, chuyển Báo Tuổi trẻ Thủ đô được biết./.

​Văn bản đính kèm​​880-SXD-TTRXD-01.signed.pdf


theo nguồn Thanh tra Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng phúc đáp Báo Điện tử Một Thế Giới liên quan đến thông tin các dự ánCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp Báo Điện tử Một Thế Giới liên quan đến thông tin các dự án/PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_01042020091547.jpg
Theo đề nghị của Ông Hồ Phước Đông - phóng viên Báo Điện tử Một Thế Giới về việc liên quan đến các dự án.
4/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Dự án Căn hộ Tecco Home An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

            Hiện nay, trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An không có dự án Căn hộ Tecco Home An Phú do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

            Tuy nhiên, qua rà soát Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam có làm chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home.

            Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

            Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.

            Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện, ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

  Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 2. Dự án Khu nhà ở An Phú Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và kinh doanh bất động sản Thiên Phú Hưng làm chủ đầu tư.

            Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

            Dự án này Thanh tra tỉnh đã thanh tra và đã có Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 30/7/2019.

            Các vấn đề về nghĩa vụ thuế, đất đai, môi trường…của 02 dự án nêu trên, đề nghị phóng viên liên hệ với cơ quan chuyên môn để nắm thông tin.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS.

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp chí Phụ Nữ Mới liên quan đến dự án Khu dân cư Chánh LưuCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp chí Phụ Nữ Mới liên quan đến dự án Khu dân cư Chánh Lưu/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_31032020110100.jpg
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 30/GGT/PNM ngày 10/3/2020 của Tạp chí Phụ Nữ Mới về việc tìm hiểu thông tin dự án Khu dân cư Chánh Lưu, phường Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Thuận Lợi.
3/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng thông tin đến Tạp chí Phụ Nữ Mới như sau: Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Khu dân cư Chánh Lưu tại phường Chánh Phú Hòa do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng phúc đáp Tạp chí Phụ Nữ Mới để biết./.​


theo nguồn phòng QLN & TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật./PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020142011.jpg
Theo đề nghị của Ông Võ Văn Hào - phóng viên Tạp Chí Thương hiệu và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Phương Trường An 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Giáo có tên dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.   
 2. Dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 6721/UBND-KT ngày 27/12/2019; Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND.
 3. Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
 4. Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các dự án nêu trên phóng viên vui lòng liên hệ các cơ quan chuyên môn để được cung cấp thông tin cụ thể.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


phòng Quản lý nhà và TTBĐS cung cấp

Sở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồngCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020143733.jpg
Theo đề nghị của Ông Bùi Khắc Thành - phóng viên Báo Sức khỏe Cộng đồng về việc liên quan đến dự án Siêu thị-Ký túc xá công nhân Tân Định và Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Dự án Siêu thị-Ký túc xá công nhân Tân Định do Doanh nghiệp Tư nhân Hải Long làm chủ đầu tư.

  Ngày 13/10/2008, sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 2168/GPXD công trình Siêu thị - Ký túc xá công nhân.

  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật
 2. Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ chung cư Tecco Home

  Dự án Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư  tại Văn bản số 5268/UBND-KTN ngày 15/10/2019.

  Ngày 22/01/2020,  Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Chung cư Tecco Home tại Quyết định số 363/QĐ-UBND.

  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.


theo nguồn phòng QLN&TTBĐS

Sở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Người cao tuổ liên quan dự án Bcons Green ViewCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp phóng viên Báo Người cao tuổ liên quan dự án Bcons Green View/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_30032020144302.jpg
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Hoàng Lâm - phóng viên Báo Người cao tuổi về việc liên quan đến dự án Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.
3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có dự án  Bcons Green View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên quà rà soát, hiện nay Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp có làm chủ đầu tư dự án Chung cư Tân Hòa (Building) tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, dự án Chung cư Tân Hòa (Building) tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Nay, Sở Xây dựng phúc đáp để phóng viên được biết./.


theo nguồn phòng QLN&TTBĐS.

Sở Xây dựng phúc đáp đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án.Cung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng phúc đáp đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án./PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_27032020110540.jpg
3/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

                                                                               

Theo đề nghị của Ông Nguyễn Quốc Trực - phóng viên Văn phòng đại diện Thương Gia tại TP. Hồ Chí Minh về việc liên quan đến các dự án.

Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. ​Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza tại phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Minh Quốc làm chủ đầu tư.
  ​Dự án Chung cư Minh Quốc Plaza được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 5102/UBND-KTN ngày 08/10/2019.
  Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Minh Quốc Plaza.
  Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
 2. Dự án Khu dân cư Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
  Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát, tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.  
  Đối với các thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã có thông tin đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị ông tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.
 3. Dự án Green City (Phương Trường An 5) huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.
          Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Giáo không có tên dự án Green City tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.  
          Tuy nhiên, qua rà soát có tên dự án Khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 6721/UBND-KT ngày 27/12/2019; Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND.
           Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.
4.Dự án Khu nhà ở Chánh Hưng, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát
Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

5. Dự án Nam An New City tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Nam An New City tại xã thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, qua rà soát có tên dự án Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làn chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3804/UBND-KTN ngày 01/8/2019

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Nam An - Bàu Bàng.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

6. Dự án Qi Island thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Phú Quang làm chủ đầu tư.

Qua rà soát, hiện nay tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Phú Quang làm chủ đầu tư không có tên dự án Qi Island.

7. Dự án căn hộ Unco Thăng Long tại thị xã Bến Cát do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng.

Ngày 13/10/2008, sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 2168/GPXD công trình Siêu thị - Ký túc xá công nhân.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

8. Dự án Thịnh Gia Tower, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

           Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

9. Dự án Ruby Castle tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hiện nay trên địa bàn TP. Thuận An có dự án Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia (Ruby Castle ). Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án

 10. Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư

           Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

           Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.

           Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

           Đối với nội dung Chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường đề nghị phóng viên liên hệ các cơ quan chuyên môn để được giải đáp.

          Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.

Sở Xây dựng phúc đáp nội dung liên quan đến các dự án theo đề nghị của Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượngCung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng phúc đáp nội dung liên quan đến các dự án theo đề nghị của Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_19032020082605.jpg
Ngày 11/3/2020, Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 24/TT&TT-GGT và số 25/TT&TT-GGT ngày 28/2/2020 của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc tìm hiểu thông tin các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (kèm theo nội dung đề nghị cung cấp thông tin).
3/19/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Nay, Sở Xây dựng cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực xây dựng như sau:

1.  Dự án Khu căn hộ Bcons Garden, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

 • Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố Dĩ An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

2.  Dự án Thịnh Gia Tower, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

 • Dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư tiến hành thi công xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng (nếu có), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

3.  Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

 • Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện nay, chủ đang tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.
 • Chủ đầu tư chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2019.
 • Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.
 • Về biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện, ngày 22/02/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng phúc đáp Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để biết./.​

Sở Xây dựng phúc đáp Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến thông tin Khu đô thị - dịch vụ Hòa PhúCung cấp thông tin báo chíTinNguyễn Ngọc VănSở Xây dựng phúc đáp Báo Tuổi trẻ Thủ đô liên quan đến thông tin Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú/PublishingImages/2020-03/TTHC_Key_02032020074537.jpg
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 194/VPUB-KT ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú;
3/2/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

​Sau khi tổng hợp hồ sơ, Sở Xây dựng cung cấp thông tin đến Báo Tuổi trẻ Thủ đô các nội dung pháp lý liên quan đến Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú như sau:

​Văn bản phúc đáp​​PDT-000-QHKT ngay 28-02-2020.pdf

Sở Xây dựng trả lời Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật.Cung cấp thông tin báo chíTinThái Văn TiênSở Xây dựng trả lời Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật./PublishingImages/2020-02/TTHC_Key_27022020093731.jpg
Theo đề nghị của Ông Nguyễn Thành Long- phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luật CT Gia đình và Pháp luật về việc liên quan đến dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
2/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng không có tên dự án Khu đô thị Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát, tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng có dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.   
 2. Đối với các thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã có thông tin đăng tại Mục Cung cấp thông tin cho báo chí tại website Sở Xây dựng (https://sxd.binhduong.gov.vn/). Đề nghị ông tham khảo trên website Sở để được biết thông tin.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.
Sở Xây dựng trả lời phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt NamCung cấp thông tin báo chíTinVõ Trần Thanh VânSở Xây dựng trả lời phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam/PublishingImages/2020-02/TTHC_Key_26022020094434.jpg
Theo đề nghị của Bà Nguyễn Thị LyKa- phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc liên quan đến dự án Khu nhà ở Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư.
2/26/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​​Nay, Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. Dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án.
 2. Đối với nghĩa vụ tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị phóng viên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được biết.
 3. Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản cấp phép xây dựng hạ tầng, chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật. Việc này, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và đang củng cố hồ sơ để xử lý.
 4. Hiện nay, dự án Khu nhà ở Thăng Long tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land làm chủ đầu tư chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với với tên gọi là Khu đô thị Thăng Long – Thăng Long Risedence.

  Trên đây thông tin Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung theo yêu cầu của phóng viên./.