LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - Nhà
​danh sách đính kèm: 2 DANH SACH CAC DU AN UBND TINH CONG NHAN CHU DAU TU TU THEO NGHI DINH 71.pdf
​dánh sách đính kèm: 3 DANH SACH CAC DU AN UBND TINH CONG NHAN CHU DAU TU TU THEO NGHI DINH 99 - DEN THANG 10-2017.pdf
​dánh sách đính kèm: DANH SACH DU AN CHAP THUAN CHU TRUONG DAU TU DU AN NAM 2016 den nay.pdf
 
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án ...
 
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Chung cư Marina Tower (Block A; Block B), phường ...
 
Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở an sinh xã hội ...
 
Sở Xây dựng thông báo Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex (BTI) - đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình ...
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ​ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; Sở Xây dựng thông báo...
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện được bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Danh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CPDanh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà29
Danh sách các dự án được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CPDanh sách các dự án được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà30
Danh sách các dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2016 đên nay.Danh sách các dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2016 đên nay.
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà31
Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát (cập nhật ngày 16/4/2018)Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát (cập nhật ngày 16/4/2018)
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát
4/16/2018 2:00 PMĐã ban hànhNhà/PublishingImages/2018-04/Hinh anh du an_Key_16042018131954.jpgDự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát25
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương laiThông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Chung cư Marina Tower (Block A; Block B), phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
3/22/2018 11:00 AMĐã ban hànhNhà/PublishingImages/2018-04/Khu chung cu_Key_02042018085832.jpgKhu chung cư Marina Tower24
1 - 5Next