P. Quản lý Nhà - Bất động sản - Nhà
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình ...
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ​ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; Sở Xây dựng thông báo...
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện được bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 
Căn cứ Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ ...
 
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 127/CV/2017/BCMTK ngày 15/08/2017 của Công ty TNHH Becamex Tokyu (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến Sở Xây dựng về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để ...
 
Căn cứ Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây ...
 
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, Chủ đầu tư dự án có ...
 
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; ....
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Thông báo số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư  B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cập nhật đến ngày 02/02/2018)Thông báo số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư  B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cập nhật đến ngày 02/02/2018)
Sở Xây dựng đăng tải thông tin số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư  B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Điều 161 Luật Nhà ở được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 25/11/2014;

Căn cứ Điều 76, Điều 79 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 
Căn cứ Văn bản số 4161/UBND-KTN ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư  B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cập nhật đến ngày 02/02/2018) như sau:
- Số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu  tại dự án: 121 căn hộ;
- Số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua căn hộ tại dự án (Sở Xây dựng đã kiểm tra thông tin)​:  54 căn hộ;
- Số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu  tại dự án còn lại: 67 căn hộ;
Sở Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào hướng dẫn về các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Điều 74 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. 
2/1/2018 11:00 AMĐã ban hànhNhàTinFalse
Thông báo về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báo về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ​ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; Sở Xây dựng thông báo...

Căn cứ Điều 161 Luật Nhà ở được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 25/11/2014;

Căn cứ Điều 76, Điều 79 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; 

Sở Xây dựng thông báo đến các Doanh nghiệp đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp một số thông tin liên quan gửi Sở Xây dựng để xác định số lượng nhà ở tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu theo quy định, gồm:

- Đơn đăng ký dự án được phép bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (nêu rõ số lượng: căn hộ đối với chung cư; nhà ở riêng lẻ của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Hồ sơ liên quan đến dự án:

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500;

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

+ Giấy phép xây dựng công trình;

​Mọi chi tiết, vướng mắc đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 0274.3.823.603 gặp Đ/c Vinh hoặc Đ/c Khoa – 0918.115.329)./.

2/1/2018 11:00 AMĐã ban hànhNhà; Bất động sảnTinFalse
Về việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình DươngVề việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện được bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2017/CV-PMH ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc kiểm tra hạ tầng tại dự án Khu nhà ở Tây A để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

Thông tin chung về dự án:

 - Tên dự án: Khu nhà ở Tây A.

 - Địa chỉ: phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp.

 - Quy mô dự án:  65 căn nhà liên kế, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 14.721m2.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: 65 căn nhà liên kế theo đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tây A được phê duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 do Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp​  làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đính kèm file: ​351-SXD-QLN.pdf

2/1/2018 11:00 AMĐã ban hànhNhàTinFalse
Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cưThông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư

Căn cứ Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng công bố thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đủ điều kiện theo quy định, như sau:

Tên đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC).

Người đại diện pháp luật: Ông Đoàn Văn Thuận, chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại 0274.222.0666

Đại diện Ban quản lý toà nhà TDC Plaza: Ông Nguyễn Phúc Anh Tuấn, chức vụ: Trưởng ban

Số điện thoại 0913.277.799

9/19/2017 2:00 PMĐã ban hànhNhàTinFalse
Về việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9Về việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 127/CV/2017/BCMTK ngày 15/08/2017 của Công ty TNHH Becamex Tokyu (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến Sở Xây dựng về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để bán hàng nhà ở tại dự án DFG...

Thông tin chung về dự án:

 - Tên dự án: Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9.

 - Địa chỉ: phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Becamex Tokyu.

 - Quy mô dự án (theo Văn bản số 743/UBND-KTN ngày 10/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án): tổng số căn nhà là 353 căn nhà (liên kế vườn và liên kế).

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: 17 căn nhà liên kế vườn và 25 căn nhà liên kế thuộc lô A1, B1 (theo phương án tổng mặt bằng được duyệt tại Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 03/12/2016), dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9 do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Nay Sở Xây dựng thông báo để các đơn vị có liên quan; tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư kinh doanh bất động sản được biết.

Đính kèm file:Cong van so 2689-SXD-QLN.pdf

9/19/2017 10:00 AMĐã ban hànhBất động sản; NhàTinTrue
Thông báo đơn vị đủ điều kiện về chức năng và năng lực quản lý vận hành nhà chung cưThông báo đơn vị đủ điều kiện về chức năng và năng lực quản lý vận hành nhà chung cư
Căn cứ Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng công bố thông tin đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư...

​​Căn cứ Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng công bố thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đủ điều kiện theo quy định, như sau:

Tên đơn vị quản lý vận hành: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiên Ngọc.

Người đại diện pháp luật: Ông Mai Tấn Thành, chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 172/43 đường Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại 0650.6554.569; Di động: 0963.793.636.

6/12/2017 9:00 AMĐã ban hànhNhàTinTrue
Thông báo số lượng căn hộ tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại chung cư Sora Gardens 1Thông báo số lượng căn hộ tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại chung cư Sora Gardens 1
Thông báo số lượng căn hộ tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại chung cư Sora Gardens 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Becamex Tokyu.

Thông báo số lượng căn hộ tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại chung cư Sora Gardens 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Becamex Tokyu.

Tổng số lượng căn hộ để ở của dự án chung cư Sora Gardens 1: 406 căn, có 2 khối nhà cùng chung khối đế. Căn cứ khoản 1 Điều 29 Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Thông báo số 176/TB-UBND ngày 02/11/2016 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm; Sở Xây dựng có thông báo đến Công ty TNHH Becamex Tokyu về số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu như sau:

+ Block A có 153 căn hộ, số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu: 45 căn hộ.

+ Block B có 253 căn hộ, số lượng căn hộ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu: 75 căn hộ.

12/15/2016 10:00 AMĐã ban hànhBất động sảnTinTrue
Công bố công khai danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội - Dự án NOXH Hiệp Phát - P.Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình DươngCông bố công khai danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội - Dự án NOXH Hiệp Phát - P.Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng...

​​Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Sở Xây dựng công bố công khai Danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội Hiệp Phát, toạ lạc tại  đường Nguyễn Đức Thuận, Khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​ do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tài Quân làm chủ đầu tư. 

​​Danh sách đính kèm:   Danh sach 161 khach hang ky hop dong mua, thue mua nha o xa hoi Hiep Phat.pdf

10/10/2016 11:00 AMĐã ban hànhNhà; Bất động sảnTinFalse
Công bố danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS - Đợt 1 năm 2016Công bố danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS - Đợt 1 năm 2016
Căn cứ khoản 8, Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ khoản 8, Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng công bố danh sách 68 thí sinh được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sau kỳ thi sát hạch tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 vào ngày 09/7/2016 theo Quyết định số 2231/QĐ-SXD ngày 03/8/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Danh sách đính kèm: QĐ 2231-SXD - Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS - đợt 1-2016.pdf

9/27/2016 3:00 PMĐã ban hànhBất động sảnTinTrue
Công bố công khai danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội - Dự án NOXH - chung cư Phú Hoà - P.Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, Bình DươngCông bố công khai danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội - Dự án NOXH - chung cư Phú Hoà - P.Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; ....

​      Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

      Sở Xây dựng công bố công khai Danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội - chung cư Phú Hoà, toạ lạc tại KDC Phú Hoà 1, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương làm chủ đầu tư.

      Danh sách đính kèm: Danh sach 103 khach hang mua nha o xa hoi Phu Hoa - Biconsi.xlsx 

9/27/2016 10:00 AMĐã ban hànhNhà; Bất động sảnTinFalse