LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 
Sở Xây dựng công bố thông tin danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
 
Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 106/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2021.
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở thương mại được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư;
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
 
Sở Xây dựng thông báo danh sách các dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.
 
Đăng thông tin 09 đối tượng mua nhà ở xã hội do Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư (đợt 6), công khai trên trang Website Sở Xây dựng
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin các dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến tháng 02 năm 2021
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi HomeThông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Home
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Home
5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhBất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg141
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Bến CátThông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Bến Cát
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Bến Cát
5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhBất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg142
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Thủ Dầu MộtThông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Thủ Dầu Một
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Thủ Dầu Một
5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhBất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg143
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Uyên HưngThông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Uyên Hưng
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Uyên Hưng
5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhBất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg144
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Miền ĐôngThông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Miền Đông
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Khôi Miền Đông
5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhBất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg145
1 - 5Next