Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu MộtSơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một
Chiều 17-4, tại TP.Thủ Dầu Một, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.
4/19/2018 11:00 PMĐã ban hànhThái Văn TiênTrue/PublishingImages/2018-04/Hop_phattriendothi_TDM_Key_19042018221524.jpgSơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một6