Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 22/05/2018, 17:00
Đoàn cơ sở Sở Xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2018

CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ X (2022-2024)


I. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG 

  • Đ/c Văn Công Quang Hiếu – Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn khối.
  • Đ/c Phạm Hữu Hoàng - Phó Bí thư
  • Đ/c Nguyễn Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Chấp hành

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CHO NHIỆM KỲ IX (2019-2022)

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường bồi dưỡng cho đoàn viên lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong đoàn viên chi đoàn, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Nâng cao chất lượng tổ chức, sinh hoạt Chi đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, chú trọng các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên chi đoàn, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Đồng hành cùng với đoàn viên trong công tác chuyên môn và rèn luyện đạo đức đồng thời phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ thanh niên tại đơn vị.

- Tích cực trong công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.​

- Chỉ tiêu về công tác giáo dục thanh niên:

+ 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt các nội dung đăng ký học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

+ 100% ĐVTN được học tập 06 bài học lý luận chính trị, cùng các đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn theo quy định.

+ 100% cán bộ Đoàn đăng ký thực hiện nội dung Chỉ thị 01/TW-ĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối tác phong của cán bộ Đoàn.

+ 100% đoàn viên thực hiện tốt công trình "Văn minh công sở - nét đẹp người đoàn viên" gắn với xây dựng hình ảnh người thanh niên thời kỳ mới có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn".

+ Tổ chức ít nhất 1 chuyến đi về nguồn thăm các di tích lịch sử.

- Các chỉ tiêu về rèn luyện thanh niên:

+ 100% ĐVTN không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

+ Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi đoàn định kỳ hàng tháng.

+ Phấn đấu 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc hàng năm.

+ 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm.

- Chỉ tiêu về hoạt động tình nguyện của thanh niên: Tổ chức ít nhất 5 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

- Chỉ tiêu về hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ: ít nhất 01 giải pháp sáng tạo cải tiến trong công việc.

- Mỗi năm giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cử đi học lớp cảm tình Đảng và 01 đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Công trình thanh niên thực hiện trong nhiệm kỳ

Có ít nhất 02 công trình thanh niên thiết thực phục vụ công tác chuyên môn và vì cộng đồng, trong đó:

- 01 công trình thanh niên chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- 01 mô hình áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn.​

Lượt người xem:  Views:   11016
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu