Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 22/05/2018, 17:00
Đoàn cơ sở Sở Xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2018

CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ IX (2017-2019)


I. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG 

  • Đ/c Trần Minh Trung – Bí thư
  • Đ/c Văn Công Quang Hiếu - Phó Bí thư
  • Đ/c Phạm Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CHO NHIỆM KỲ IX (2017-2019)

  • 100% đoàn viên, thanh niên được quán triệt, học tập, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
  • 100% đoàn viên được tham gia 06 bài học lý luận chính trị
  • ​Trên 95% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.
  • 100% đoàn viên  hoàn thành tốt phong trào "3 trách nhiệm" hàng năm.
  • Phấn đấu chi đoàn đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc" hàng năm.
  • Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 03 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét cử tham gia học lớp cảm tình Đảng.
  • 100% đoàn viên được giới thiệu sinh hoạt nơi cư trú.

Lượt người xem:  Views:   958
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu