LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - Bất động sản
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ​ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; Sở Xây dựng thông báo...
 
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 127/CV/2017/BCMTK ngày 15/08/2017 của Công ty TNHH Becamex Tokyu (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến Sở Xây dựng về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để ...
 
Thông báo số lượng căn hộ tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu để ở tại chung cư Sora Gardens 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Becamex Tokyu.
 
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, Chủ đầu tư dự án có ...
 
Căn cứ khoản 8, Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng;
 
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; ....
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Danh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CPDanh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà29
Danh sách các dự án được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CPDanh sách các dự án được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà30
Danh sách các dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2016 đên nay.Danh sách các dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2016 đên nay.
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà31
Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát (cập nhật ngày 16/4/2018)Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát (cập nhật ngày 16/4/2018)
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát
4/16/2018 2:00 PMĐã ban hànhNhà/PublishingImages/2018-04/Hinh anh du an_Key_16042018131954.jpgDự án Khu nhà ở xã hội Hiệp Phát25
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương laiThông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Chung cư Marina Tower (Block A; Block B), phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
3/22/2018 11:00 AMĐã ban hànhNhà/PublishingImages/2018-04/Khu chung cu_Key_02042018085832.jpgKhu chung cư Marina Tower24
1 - 5Next