ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STTTiêu đềFile đính kèm
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công - tỉnh Bình Dương 2017 
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích tỉnh Bình Dương năm 2016 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần khảo sát 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần lắp đặt 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần sửa chữa 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần xây dựng 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương điều chỉnh bổ sung năm 2018 
Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2013 
Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2014 
10 Bộ đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2011 
11 Công bố Suất vốn đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2017 
12 Công văn hướng dẫn chuyển tiếp áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2017 
13 Công văn số 4540/UBND-KTN ngày 11-10-2017 về điều chỉnh đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Dương