ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STTTiêu đềFile đính kèm
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công - tỉnh Bình Dương 2017 
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích tỉnh Bình Dương năm 2016 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần khảo sát 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần lắp đặt 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần sửa chữa 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần xây dựng 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương điều chỉnh bổ sung năm 2018 
Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2013 
Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2014 
10 Bộ đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2011 
11 Công bố bộ đơn giá DVCI đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) 
12 Công bố định mức Dịch vụ công ích đô thị đăc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2018 
13 Công bố định mức xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
14 Công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
15 Công bố Suất vốn đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2017 
16 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công Dịch vụ công ích đô thị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
17 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
18 Công văn hướng dẫn chuyển tiếp áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2017 
19 Công văn số 4540/UBND-KTN ngày 11-10-2017 về điều chỉnh đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
20 Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26/5/2015 về áp dụng nhân công theo TT 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
21 Hướng dẫn một số nội dung trong việc sản xuất, cung ứng DVCI đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương