LỊCH TUẦN
STTTiêu đềNgày bắt đầuNgày kết thúcFile đính kèm
1Lịch làm việc tuần 09 năm 202426/02/2024  03/03/2024   Tải về  
2Lịch làm việc tuần 6,7 năm 202409/02/2024  09/02/2024   Tải về  
3Lịch làm việc tuần 02 năm 2024 (từ ngày 08/12/2024 đến ngày 14/01/2024) 08/01/2024  14/01/2024   Tải về  
4LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 NĂM 202314/08/2023  20/08/2023   Tải về  
5Lịch làm việc tuần 19 năm 202305/08/2023  05/12/2023   Tải về  
6Thông báo lịch làm việc tuần 31 năm 202331/07/2023  04/08/2023   Tải về  
7LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 NĂM 202324/07/2023  30/07/2023   Tải về  
8LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 202326/06/2023  30/06/2023   Tải về  
9LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 202319/06/2023  25/06/2023   Tải về  
10LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 NĂM 202327/03/2023  02/04/2023   Tải về