P. Kinh tế - Vật liệu xây dựng - Vật liệu xây dựng
 
UBND tỉnh Bình Dương công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015, đối với sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa ...
 
Sở Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát nghiên cứu áp dụng vật liệu xây dụng không nung theo đúng lộ trình trên địa bàn tỉnh Bình ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc Công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) theo TT 26/2015/TT-BLĐTBXH trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định số 668/QĐ-UBND về việc Công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) theo TT 26/2015/TT-BLĐTBXH trên địa bàn tỉnh Bình Dương
UBND tỉnh Bình Dương công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015, đối với sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

​Ngày 28/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015, đối với sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Trong đó, quy định cụ thể như sau:

- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Hđc trong giá nhân công dịch vụ công ích đô thị trên toàn tỉnh là 0,8 để thi hành ngay đối với các lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP như sau:

+ Đối với Danh mục A gồm các lĩnh vực: Lĩnh vực 7 về Quản lý, duy tu công trình đê điều, công trình phân lũ và các công trình phòng chống thiên tai; Lĩnh vực số 8 về Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sinh thái, rừng ngập mặn lấn biển; Lĩnh vực 14 vê Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới.

+ Đối với Danh mục B gồm các lĩnh vực: Lĩnh vực số 1 về Quản lý khai thái hệ thống công trình thủy lợi có quy mô vừa và nhỏ; Lĩnh vực 3 về Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vĩa hè, đường phố, dãi phân cách, vòng xoay; Lĩnh vực 4 về Dịch vụ cấp thoát nước đô thị; Lĩnh vực 5 về Dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị; Lĩnh vực 6 về Dịch vụ, thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; Lĩnh vực 7 về Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị; Lĩnh vực 8 về Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự tài liệu chuyên đề, phim truyện do nhà nước đặt hàng và tài trợ; Lĩnh vực 9 về Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Lĩnh vực 10 về Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Lĩnh vực 13 về Dịch vụ Bưu chính viễn thông công ích.

- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là cơ sở xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất; lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tính trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước và là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đầu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện các dịch vụ công ích thuộc các lĩnh vực được nêu trên.

Link download tại đây:Quyết định 668-QĐ-UBND ngày 28-3-2016 về ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương nhân công DVCI.pdf

8/3/2016 10:00 AMĐã ban hànhTin Chuyên Ngành; Vật liệu xây dựngTinTrue
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNGTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Sở Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát nghiên cứu áp dụng vật liệu xây dụng không nung theo đúng lộ trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian qua, nhằm hạn chế việc sử dụng gạch đất sét nung trong việc xây dựng công trình trên phạm vi cả nước. Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Ngày 28/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó, quy định vật liệu xây dựng không nung bao gồm: Gạch xi măng-cốt liệu; vật liệu nhẹ (gạch từ bê tông khí chưng áp, gạch từ bê tông khí không chưng áp, gạch từ bê tông bột, tấm Panel từ bê tông khí chưng áp); tấm tường thạch cao, tấm 3D; gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, phê thải công nghiệp, gạch silicát…).

Ngày 29/8/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy định, các công trình chưa được cấp phép xây dựng hoặc chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và dự án có kế hoạch triển khai thực hiện kể từ năm 2014 thì phải thực hiện, điều chỉnh thiết kế và dự án tuân thủ các quy định sau:

- Trong đó, quy định rõ lộ trình các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên (thành phố Thủ Dầu Một …) phải sử dụng 100% VLXDKN kể từ năm 2014.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXDKN kể từ năm 2014 đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100%

- Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ năm 2014 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

Vì vậy, trong năm 2016 và những năm tiếp theo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công cần rà soát lại các công trình phê duyệt và triển khai thi công năm 2016:

+ Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước được cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật trong những năm 2014 - 2016; các công trình được bố trí vốn thực hiện dự án và khởi công trong năm 2016 quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công đối với nguồn vốn ngân sách của địa phương và nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu. Theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung 100%.

+ Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ năm 2016 phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

Sở Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát nghiên cứu áp dụng vật liệu xây dụng không nung theo đúng lộ trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

3/31/2016 4:00 PMĐã ban hànhTin Chuyên Ngành; Vật liệu xây dựngTinTrue