Lĩnh vực Kinh tế Vật liệu xây dựng - Vật liệu xây dựng
 
Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1942/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng.
 
Ngày 8/6/2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Bê tông Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng
Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1942/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng.
8/18/2018 4:00 PMĐã ban hànhVật liệu xây dựngFalse/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg9
Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - vật liệu thân thiện môi trường" Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - vật liệu thân thiện môi trường"
Ngày 8/6/2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Bê tông Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - vật liệu thân thiện môi trường", dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đến dự và phát biểu tại Hội thảo.
6/11/2018 3:00 PMĐã ban hànhVật liệu xây dựngTrue/PublishingImages/2018-06/08-6-hoithaoquangninh(1)_Key_11062018142547.jpgHội thảo khoa học công nghệ toàn quốc "Cát nghiền thay thế cát tự nhiên - vật liệu thân thiện môi trường" 7