Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định20/07/2017  20/08/2017  
Góp ý QUY CHẾ Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2022  11/10/2022  
Góp ý dự thảo "Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" Công Văn13/07/2018  20/07/2018  
Góp ý dự Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2022  12/10/2022  
Dự thảo Quyết định ban hành quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định25/03/2019  25/04/2019  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định15/09/2017  15/10/2017  
Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/05/2019  30/05/2019  
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến.  Nghị định05/12/2017  09/12/2017  
Dự thảo đang lấy ý kiến.  Quyết định13/12/2017  22/12/2017  
Dự thảo "Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" Quyết định28/07/2017  28/07/2017  
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2022  28/09/2022  
Góp ý dự Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2022  28/09/2022