GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4, 5, 6 của quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01, 02, 3 của quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10, 11 VÀ 12 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6, 7 VÀ 8 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ 4 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11, 12 của quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4, 5 và 6 của Quý II NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
10 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2 và 3 của Quý I NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
11 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
12 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
13 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
14 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 NĂM 2019 
15 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2019 
16 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 và 02 NĂM 2019 
17 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2018 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
18 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2018 
19 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2018 
20 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6 NĂM 2018 
21 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3, 4 NĂM 2018 
22 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2018 
23 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2017 
24 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 VÀ 11 NĂM 2017 
25 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 07 VÀ THÁNG 08 NĂM 2017 
26 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 05 VÀ THÁNG 06 NĂM 2017 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2017 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2017 
29 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 05/2016/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
30 Hướng dẫn áp dụng giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương