GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ 4 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11, 12 của quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4, 5 và 6 của Quý II NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2 và 3 của Quý I NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 NĂM 2019 
10 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2019 
11 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 và 02 NĂM 2019 
12 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2018 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
13 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2018 
14 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2018 
15 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6 NĂM 2018 
16 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3, 4 NĂM 2018 
17 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2018 
18 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2017 
19 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 VÀ 11 NĂM 2017 
20 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 07 VÀ THÁNG 08 NĂM 2017 
21 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 05 VÀ THÁNG 06 NĂM 2017 
22 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2017 
23 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2017 
24 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 05/2016/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
25 Hướng dẫn áp dụng giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
26 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2016 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2016 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2016 
29 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2016 
30 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2016