GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Giá vật liệu xây dựng tháng 3/2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Giá vật liệu xây dựng tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Giá vật liệu xây dựng tháng 9/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
10 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
11 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
12 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
13 Giá vật liệu xây dựng tháng 3/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
14 Giá vật liệu xây dựng tháng 2/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
15 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
16 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
17 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
18 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
19 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4, 5, 6 của quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
20 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01, 02, 3 của quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
21 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10, 11 VÀ 12 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
22 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
23 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6, 7 VÀ 8 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
24 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ 4 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
25 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11, 12 của quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
26 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4, 5 và 6 của Quý II NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2 và 3 của Quý I NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
29 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
30 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG