LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 
Sở Xây dựng đăng tải ​Danh sách 06 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội HPN tại phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (đợt 6​​).
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án: Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Hoàng Gia
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 04 đối tượng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh (đợt 11)
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án Khu nhà ở xã hội an sinh tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1)
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản Phú An
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở thương mại đã xác định số lượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu - cập nhật đến tháng 10 năm 2023
 
Sở Xây dựng đăng tải Danh sách 196 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (đợt 2).
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 01 đối tượng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Hiệp Phát 2
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Đăng tải danh sách 23 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)Đăng tải danh sách 23 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 23 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg172
Đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)Đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg173
Đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)Đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg174
Thông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngThông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg175
Đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024Đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024
Sở Xây dựng đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhBất động sản/PublishingImages/2024-07/download_Key_17072024095527.jpg176
1 - 5Next