Thông tin cần biết
 
​THÔNG BÁOV/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngđợt 1 năm 2019_________ Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt ...
 
​QUYẾT ĐỊNHVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng __________________ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 ...
 
​THÔNG BÁODanh sách những người đủ điều kiện thi tuyểnchức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện thi tuyển ...
 
Quyết định 69/QĐ-BXD ngày 31/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
 
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... là những chính sách ...
 
​​​Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019​Quyet_dinh_so_01-2019_quan_ly_va_su_dung_nghia_trang.pdf
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
​THÔNG BÁOKết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng_______________ Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
  
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 1 năm 2019NewThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 1 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 1 năm 2019

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017.

Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

 • ​​​​​Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2019 (Thứ bảy).
 • ​​​​​Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 • ​​​​​Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

​Thông báo số 892/TB-SXD ngày 15/03/2019892-TB-SXD-TC THI SAT HACH CNHN DOT 1- 2019.pdf
​Dánh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạchDanh_gia_CCHN_Dot_1_-_2019.pdf
Danh_gia_CCHN_Dot_1_-_2019.xls
3/19/2019 6:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Đợt 2 - 2019) cho các tổ chứcNewQuyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Đợt 2 - 2019) cho các tổ chức

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

__________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp 28 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo danh sách kèm theo.

Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng sau 5 (năm) ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản cấp mã số chứng chỉ năng lực từ Bộ Xây dựng. Trong thời gian này, các tổ chức được hoạt động xây dựng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 2. Thời hạn của chứng chỉ năng lực là 10 (mười) năm. Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải sử dụng đúng theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.


Giám đốc Sở Xây dựng (Đã ký)

​Quyết định 890/QĐ-SXD ngày 15/03/2019890-QD-SXD (DOT 2 - 2019).pdf
​Danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ (Đợt 2 - 2019)Quyet_dinh_cap_CCNL_dot_2-_2019.pdf
theo nguồn Phòng Quản lý xây dựng
3/18/2019 1:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Sở Xây dựng Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuậtSở Xây dựng Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

THÔNG BÁO

Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển

chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

 

Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch số 3909/KH-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về nhân sự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Hội đồng thi tuyển thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1977, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

2. Ông Nguyễn Ngọc Văn, sinh năm 1974, Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

(Có danh sách trích ngang kèm theo)

Hội đồng thi tuyển thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, cá nhân đủ điều kiện thi tuyển được biết và chuẩn bị cho kỳ thi./.

Giám đốc Sở Xây dựng (đã ký)

​Thông báo số 830/TB-SXD​​830-TB-SXD (DS du dieu kien thi PTP PTĐT).pdf

3/14/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
Quyết định 69/QĐ-BXD ngày 31/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
3/14/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báo; Chính sách - pháp luậtTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2019-03/vanbanhethieuluc_Key_16032019210947.pngFalse
 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019.

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có hiệu lực từ ngày 10/03/2019.

Chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Nghị định này quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ ngân sách nhà nước, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 12/03/2019.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan; các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2019.

Sửa quy định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Nghị định 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 15/03/2019.

Trong đó, Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành

Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019.

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 9 văn bản quy phạm pháp luật sau:

1- Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài.

2- Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3- Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

4- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

5- Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc.

6- Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ.

7- Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức.

8- Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

9- Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 24 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019, Nghị định 15/2019/NĐ-CPngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng...

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, Nghị định số 16/2019/NĐ-CPngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong đó, Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng đối với công ty thông tin tín dụng quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 07/5/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Nghị định 18/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019, của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019.

Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử có hiệu lực từ 1/3/2019. 

Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm: hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác.

Mỗi người bệnh sẽ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử cần đáp ứng các yêu cầu như: phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin (hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy), có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin.


theo Chinhphu.vn

3/10/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Chính sách - pháp luậtTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-03/04-3 chinhsachmoi(1)_Key_10032019072402.jpgTrue
  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

​Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019TTg_05-CT-TTg_01032019.signed.pdf

3/10/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà Chung cưQuyết định công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà Chung cư

​​Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 22/02/2019BXD_39-QD-BXD_22022019.signed.pdf

3/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​​Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019Quyet_dinh_so_01-2019_quan_ly_va_su_dung_nghia_trang.pdf

3/4/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTruyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng truyền thông là người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bưu điện, các cơ quan ngành dọc, đơn vị, doanh nghiệp có thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và công chức chuyên trách về cải cách hành chính; cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và xác định truyền thông, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, gắn với nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Việc tuyên truyền cần gắn kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công với các Chỉ số đánh giá như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; khuyến khích lồng ghép các nội dung truyền thông hoạt động một cửa, một cửa liên thông, hành chính công với các nội dung tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.


​Kế hoạch
689-KH-UBND-BINHDUONG.signed.pdf

nguồn binhduong.gov.vn

2/28/2019 11:00 AMĐã ban hànhVăn bản mới sắp có hiệu lựcTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-02/25-2 tuyentruyenmotcualienthong(1)_Key_28022019105025.jpgTrue
Thông báo kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Đợt 1 - 2019)Thông báo kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Đợt 1 - 2019)

THÔNG BÁO

Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

_______________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của Hội đồng xét cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thông báo kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng đến các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cụ thể theo phụ lục kèm theo.

Đối với các tổ chức có kết quả đánh giá đạt của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực sẽ nhận Quyết định cấp chứng chỉ năng lực trong thời gian 04 ngày làm việc.​

GIÁM ĐỐC

Đã ký


​Thông báo số 581/TB-SXD ngày 22/02/2019581-TB-SXD.pdf
​Danh sách kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (file pdf)Ket_qua_danh_gia_cap_CCNL_dot_1_-_2019.pdf


2/27/2019 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựngQuyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

__________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp 61 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo danh sách kèm theo.

Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng sau 5 (năm) ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản cấp mã số chứng chỉ năng lực từ Bộ Xây dựng. Trong thời gian này, các tổ chức được hoạt động xây dựng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 2. Thời hạn của chứng chỉ năng lực là 10 (mười) năm. Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải sử dụng đúng theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

​​Quyết định số 582/QĐ-SXD ngày 22/02/2019582-QD-SXD.pdf
​DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC ĐỢT 1 NĂM 2019Quyet_dinh_cap_CCNL_dot_1_-_2019.pdf

2/27/2019 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời gian từ ngày 03/01/2019 đến ngày 31/01/2019Thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời gian từ ngày 03/01/2019 đến ngày 31/01/2019

​​Tải về Thông báo số 479/SXD-QLXD479-SXD-QLXD-TIEN DO CAP CCHN.pdf
​Tải về Danh sách đề nghị xét cấp CCHN Trong kỳ479-SXD-QLXD-Danh_sach_nop_ho_so_xet_cap_chung_chi.xls
479-SXD-QLXD-Danh_sach_nop_ho_so_xet_cap_chung_chi.pdf

2/18/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 12/01/2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 12/01/2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

​Tải về Văn bản​​BXD_01-VBHN-BXD_12012019.signed.pdf

2/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủQuyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

​Tải về Quyết định 41/QĐ-BXD​BXD_41-QD-BXD_18012019.signed.pdf

2/14/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 28/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệmChỉ thị số 01/CT-BXD ngày 28/01/2019 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

​Tải về Chỉ thị 01/CT-BXD​BXD_01-CT-BXD_28012019.signed.pdf

2/14/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định số 1659/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vữngQuyết định số 1659/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

​Tải Quyết định 1659/QĐ-BXD​BXD_1659-QD-BXD_28122018.signed.pdf


2/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Bình Dương tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018Bình Dương tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Chiều 19-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được các địa phương triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả rõ nét. Đối với đối tượng là nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2018, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền miệng 34.213 cuộc (tăng 7.739 cuộc so với năm 2017) với hơn 2 triệu người tham dự. Hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng đặc thù, điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương như: Tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, báo, đài, mạng Internet, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; xây dựng tiểu phẩm pháp luật; lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp khu phố, ấp, sinh hoạt các câu lạc bộ… Song song đó, nhiều hoạt động PBGDPL cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền miệng, cấp phát tờ gấp… Trong năm, các địa phương đã tuyên truyền 834 cuộc với 33.923 lượt người tham dự, cấp phát 10.282 tờ gấp và tài liệu tuyên truyền. Các đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm và chú trọng triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

19-12 tongketphobienphapluat(2).jpg

Đẩy mạnh tuyên tuyền an toàn giao thông đến học sinh ​

Cùng với đó, hình thức tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được duy trì, phát huy mang lại hiệu quả tốt. Mô hình thi tìm hiểu pháp luật trên Internet được duy trì và tạo thành sân chơi, thói quen tìm hiểu pháp luật của đông đảo nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Mô hình "Ngày pháp luật" hàng tháng được duy trì và đi vào nề nếp. Việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018 được các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai đồng bộ, nhiều hoạt động đã tạo được điểm nhấn, tạo sức thu hút, lan toả đến đông đảo tầng lớp nhân dân.


19-12 tongketphobienphapluat(3).jpg

Thực hiện các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

19-12 tongketphobienphapluat(4).jpg

Tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng lưu ý, trong năm 2019, Hội đồng PBGDPL các cấp cùng các sở, ban, ngành cần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ về hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền; chọn lọc các nội dung tuyên truyền phục vụ nhu cầu an ninh chính trị địa phương, các chế độ, chính sách và vấn đề mang tính thời sự cấp thiết. Song song đó, cần khai thác và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL tiếp cận một cách hiệu quả.


nguồn binhduong.gov.vn


12/24/2018 9:00 AMĐã ban hànhChính sách - pháp luậtTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/19-12 tongketphobienphapluat(1)_Key_24122018082500.jpgTrue
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

__________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp 57 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân theo danh sách kèm theo.

Các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng sau 5 (năm) ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản cấp mã số chứng chỉ từ Bộ Xây dựng. Trong thời gian này, các cá nhân được hoạt động xây dựng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 2. Thời hạn của chứng chỉ hành nghề là 05 (năm) năm. Các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải sử dụng đúng theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các cá nhân có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

- Quyết định số 149/QĐ-SXD
- ​​Danh sách cá nhân được cấp CCHN (đợt 6)
​​Kem_theo_Quyet_dinh_cap_CCHN_dot_6_-_2018_(06-12-2018).pdf
Quyet_dinh_149-cap_chung_chi_hanh_nghe_Dot_6_-_2018.pdf

12/13/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 6 năm 2018 (điều chỉnh)Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 6 năm 2018 (điều chỉnh)
Sở Xây dựng thông báo thông tin tổ chức thi sát hạch điều chỉnh như sau:

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 6 năm 2018

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017;

Ngày 12/11/2018, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 3877/TB-SXD về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 – 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 18/11/2018 (chủ nhật). Do phần mềm thi sát hạch của Bộ Xây dựng bảo trì để cập nhật một số quy định mới vào khoảng thời gian mà Sở Xây dựng dự kiến tổ chức thi sát hạch. Nay, Sở Xây dựng thông báo thông tin tổ chức thi sát hạch điều chỉnh như sau:

  • Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy).
  • Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Danh sách theo Thông báo số 3877/TB-SXD ngày 12/11/2018.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

xem toàn bộ nội dung thông báo:

​Văn bản Thông báo
4142-TB-SXD.pdf
11/28/2018 10:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Ứng phó bão số 9: Bình Dương kịp thời triển khai nhiều phương ánỨng phó bão số 9: Bình Dương kịp thời triển khai nhiều phương án
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra; lên phương án và kế hoạch bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ động phương án ứng phó

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hồi 4 giờ sáng ngày 23-11, vị trí tâm bão cơn bão số 9 ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng ngày 24-11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa -Vũng Tàu khoảng 230km về phía Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ với cường độ mạnh cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9...
24-11 baoso9(1).jpg 

Ông Mai Hùng Dũng (bên phải), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trong một chuyến khảo sát thực địa kênh thoát nước Bình Hòa, TX.Thuận An. Ảnh: QUỲNH NHIÊN

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn. Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ khoảng ngày 24 đến 26-11 ở các tỉnh Nam bộ có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt). Khu vực tỉnh Bình Dương, ngày 23-11, mây thay đổi, ngày nắng; rạng sáng ngày 24-11 có mưa rào và giông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ. Còn theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ khoảng ngày 24 đến 26- 11, ở các tỉnh Nam bộ có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt); mưa to vào thời điểm triều cường trên sông Sài Gòn (dự báo đỉnh triều cao 1,6m vào các ngày từ 23 đến 25-11, cao hơn báo động III là 0,3m), đỉnh triều có thể cao hơn 1,6m do mưa to kết hợp triều cường. Tại Bình Dương, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương, đêm 23-11 một số địa phương trong tỉnh có mưa vừa. Ngày 24, 25-11 mưa to sẽ diễn ra trong diện rộng khắp tỉnh; đề phòng một số nơi sẽ có lốc, xoáy. Ngày 26-11, lượng mưa sẽ giảm trong toàn tỉnh.

Trong phương án triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão số 9, ông Mai Hùng Dũng yêu cầu các ngành bảo đảm cung cấp công tác hậu cần, trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư khi có bão đổ bộ. Đối với Sở Công thương, cần lên phương án phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu… cho người dân phải sơ tán, di dời tránh bão, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói. Đối với Sở Giao thông - Vận tải, cần phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang để nhân dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến phà, đò ngang trong thời gian bão có khả năng đổ bộ hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân, doanh nghiệp

Do vị trí địa lý đặc thù, tỉnh Bình Dương nằm ở hạ du và chịu ảnh hưởng lũ lụt do xả lũ của 6 hồ chứa nước quốc gia, trong đó có hồ thủy điện Trị An, hồ thủy điện Srok Phu Miêng, hồ Phước Hòa, hồ Dầu Tiếng. Khi bão đổ bộ, kèm mưa to, các hồ phải xả lũ với lưu lượng lớn để bảo đảm an toàn cho công trình đầu mối nên tình hình bão lũ sẽ diễn biến phức tạp. Ông Mai Hùng Dũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai ngay kế hoạch và phương án tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn; các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế trong tỉnh huy động lực lượng y, bác sĩ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng kịp thời thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kiểm tra kho hàng, máy móc, thiết bị để chủ động di dời đến địa điểm an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa bão; khẩn trương huy động, trưng dụng (đã có hiệp đồng) các phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quản lý trên địa bàn bảo đảm trạng thái sẵn sàng vận hành hiệu quả để chống ngập lụt, hỗ trợ di chuyển dân cư, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, cháy, nổ và khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra. Đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ven sông phải đề phòng tình huống mưa lớn kết hợp triều cường gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người lao động...

Trong trường hợp bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Bình Dương, các cấp, các ngành sẵn sàng tổ chức di dời dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu để bảo đảm an toàn tính mạng. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Tỉnh đoàn chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh… để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ. Đối với Công an tỉnh, sớm triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương kiểm tra các trường học, cơ sở dạy nghề để ứng cứu kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhân viên; tuyệt đối yêu cầu các trường không tổ chức cho học sinh tham quan, du lịch, sinh hoạt ngoại khóa khi bão có hướng di chuyển vào tỉnh hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng…
​Để bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó bão số 9; dự kiến tình huống xấu nhất có thể xảy ra; lên phương án và kế hoạch phối hợp với lực lượng tại chỗ và lực lượng chi viện các cấp. Theo đó, giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi kiểm tra các công trình hồ, đập, bờ rạch, cản dâng nước, đê bao… để phát hiện kịp thời các sự cố.

trích baobinhduong online


11/24/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/24-11 baoso9(1)_Key_24112018161719.jpgTrue
Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 6 năm 2018

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017;

Ngày 08/11/2018, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

 1. ​​​​​​Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2018 (chủ nhật).
 2. ​​​​​​​Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 3. ​​​​​​​Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

​​Thông báo tổ chức thi sát hạch (Đợt 6 - 2018)3877-TB-SXD-TC THI SAT HACH CNHN DOT 6- 2018.pdf
​Danh sách kết quả đánh giá xét cấp CCHN (Đợt 6 - 2018)KEM TB 3877 - Danh_sach_danh_gia_CCHN_Dot_6_-_2018-1.pdf
nguồn: Phòng QLXD cung cấp.

11/13/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 7)Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 7)

THÔNG BÁO

Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

_______________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Căn cứ kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng ngày 08/11/2018 của Hội đồng xét cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng xin thông báo kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng đến các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cụ thể theo phụ lục kèm theo.

Đối với các tổ chức có kết quả đánh giá đạt của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực sẽ nhận Quyết định cấp chứng chỉ năng lực trong thời gian 04 ngày làm việc.

​​​Danh sách tổ chức (đợt 7) đính kèm thông báo Kem_theo_thong_bao_danh_gia_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_dot_7_-_2018.pdf

nguồn: QLXD cung cấp.
11/9/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựngQuyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

__________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp 61 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo danh sách kèm theo.

Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng sau 5 (năm) ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản cấp mã số chứng chỉ năng lực từ Bộ Xây dựng. Trong thời gian này, các tổ chức được hoạt động xây dựng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 2. Thời hạn của chứng chỉ năng lực là 10 (mười) năm. Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải sử dụng đúng theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.


​Quyết định về việc cấp chứng chỉ138-QD-SXD.pdf
​Danh sách tổ chức cấp chứng chỉ năng lưc (Đợt 7)Kem_theo_quyet_dinh_cap_chung_chi_nang_luc_dot_7_-_2018.pdf
nguồn: phòng QLXD cung cấp.
11/9/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuậtGia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh 

Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật


Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số  2825/KH-SXD ngày 22/8/2018 của Sở Xây dựng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 2868/TB-SXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật,

Theo thông báo số 2868/TB-SXD của Sở Xây dựng, thời gian cuối nhận hồ sơ là ngày 18/9/2018. Tuy nhiên đến thời điểm nay Sở Xây dựng chỉ mới nhận được 01 hồ sơ đăng ký dự thi. Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Mục I của Kế hoạch triển khai  Đề  án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh thì hiện nay chưa đủ điều kiện để Sở Xây dựng tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi Ban Giám đốc Sở Xây dựng bàn bạc và thống nhất gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật đến hết ngày 19/10/2018. Các nội dung khách vẫn thực hiện theo Thông báo số 2868/TB-SXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng.

 Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương./.

​Thông báo số 3304/TB-SXDTHONG BAO 3304 TB SXD.pdf

10/2/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo; Chính sách - pháp luậtTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2018-10/tthc_chuan_Key_20102018084349.jpgFalse
Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 5 năm 2018Thông báo về việc Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 5 năm 2018

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017;

Ngày 30/8/2018, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

 1. ​​​​​​​​Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (thứ bảy).
 2. ​​​​​​Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 3. ​​​​​​Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

​​​​Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018
​Kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 - 2018Danh_sach_thi_sat_hach_CCHN_Dot_5_-_2018.xls

9/6/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Kết quả cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 6 - năm 2018Kết quả cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 6 - năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đợt 6 - năm 2018

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/ 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

Căn cứ Biên bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng ngày 30/8/2018 của Hội đồng xét cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng Đợt 6 - năm 2018 đến từng Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo danh sách kèm theo).


​​Thông báo kết quả cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 6 - năm 2018​​2936-TB-SXD-05-9-2018 CCNL DOT 6 - 2018.pdf
​Kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng Đợt 6 - năm 2018​Danh_gia_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_dot_6_-2018.pdf

9/6/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.

​Số văn bản​07
​Ký hiệu văn bản​2018/TT-BXD
​Ngày ban hành​08/8/2018
​Ngày hiệu lực​25/9/2018
​Ngày hết hiệu lực​Vẫn còn hiệu lực
​Người ký​Bùi Phạm khánh
​Trích yếuThông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.
​Cơ quan ban hành​Bộ Xây dựng
​Phân loại​Thông tư
​Lĩnh vực​Khác
​​Tệp đính kèm​​BXD_07-2018-TT-BXD_08082018.signed.pdf

9/3/2018 11:00 PMĐã ban hànhThông báo; Văn bản mới sắp có hiệu lựcTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/van-ban-moi_Key_03092018220846.jpgFalse
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018
Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 20/07/2018 quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 05/09/2018.

Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 15/09/2018, Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

1- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên; hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên); hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm trở lên); từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

3- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành

Theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành từ 6/9/2018, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).
Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực thi hành từ 4/9/2018, hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn gồm: 1- Phẩm chất nghề nghiệp; 2- Quản trị nhà trường; 3- Xây dựng môi trường giáo dục; 4- Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; 5- Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Về quy trình đánh giá, Thông tư nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Trường đại học công khai cam kết chất lượng giáo dục trên trang TTĐT

Theo Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm, có hiệu lực từ 11/9/2018, thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: Nhóm thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; nhóm thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; nhóm thông tin công khai thu chi tài chính.


trích moc.gov.vn


9/3/2018 10:00 PMĐã ban hànhVăn bản mới sắp có hiệu lực; Thông báoTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/9-2018 hieulucthang9(1)_Key_03092018214644.jpgFalse
Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

​Số Văn bản​06
​Ký hiệu văn bản​2018/TT-BXD
​Ngày ban hành​08/08/2018
​Ngày có hiệu lực​25/9/2018
​Ngày hết hiệu lực​Văn bản còn hiệu lực
​người ký văn bản​Bùi Phạm Khánh
​Trích yếuThông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
​Cơ quan ban hành​Bộ Xây dựng
​Phân loại​Thông tư
​Lĩnh vực​​Khác
​​Tệp đính kèmBXD_06-2018-TT-BXD_08082018.signed.pdf

9/3/2018 10:00 PMĐã ban hànhVăn bản mới sắp có hiệu lực; Thông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuậtThi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng  Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
Sở Xây dựng thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng

THÔNG BÁO

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng

Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật


Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo Công văn số 1094/SNV-CCVC ngày 10/7/2018 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng;

Thực hiện Kế hoạch số  2825/KH-SXD ngày 22/8/2018 của Sở Xây dựng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018,

Sở Xây dựng thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng như sau:

I. Đối tượng và số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

 1. Đối tượng

  - Công chức đang công tác tại Sở Xây dựng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật hoặc quy hoạch các chức danh khác tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.

  - Đối tượng sau được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển:

       + Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

       + Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

      + Công chức đang trong thời gian nghỉ thai sản.

  - Công chức không công tác tại Sở Xây dựng, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của các chức danh thi tuyển và tương đương, đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
 2. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

  - Số lượng: 01 vị trí.

  - Chức danh: Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, thuộc Sở Xây dựng.

  II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên

  1. Tiêu chuẩn

  1.1 Tiêu chuẩn chung

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, công chức; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

  - Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

  - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (theo kết luận của giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

  1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

  - Độ tuổi: không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

  - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.

  - Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính trở lên.

  - Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chính trở lên.

  - Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tương đương trở lên.

  - Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tương đương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

  - Kinh nghiệm công tác: Có quá trình công tác tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc ngành xây dựng từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét, bổ nhiệm (dự kiến bổ nhiệm trong tháng 12/2018).

  2. Thành phần hồ sơ

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển 01 bộ, gồm có:

  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  - Quyết định tuyển dụng lần đầu.

  - Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở Xây dựng).

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

  - Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

  III. Nội dung và hình thức thi tuyển

            1. Thi viết

  Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của ngành xây dựng; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

  Đề thi viết sẽ gồm 2-3 câu thuộc nội dung 08 nhóm chuyên đề sau:

  - Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam.

  - Lý luận về hành chính nhà nước, nhà nước pháp quyền XHCN.

  - Hệ thống văn bản hành chính nhà nước.

  - Chính sách công và quyết định hành chính.

  - Cải cách hành chính.

  - Chính phủ điện tử.

  - Văn hóa công sở.

- Chủ trương, quan điểm, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

2. Trình bày đề án

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế và phát triển lĩnh vực trên; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 18/9/2018.

- Địa điểm: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tầng 7, Tháp A Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương./.

​​​​Văn bản thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 2868-TB-SXD-THONG BAO THI TUYEN PHO TRUONG PHONG PTDT-HTKT.pdf

8/28/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
1 - 30Next