Tổng hợp tin tức - Tin nổi bật
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin số lượng căn hộ chung cư tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư B1 Khu phức hợp Charm Plaza 1 (gđ1), phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.  
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4161/UBND-KTN ​ngày 20/9/2017 về việc cấp sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị; Sở Xây dựng thông báo... 
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện được bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
 
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 – năm 2017 kết quả đánh giá như sau..... 
 
Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến các Sở, ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổng hợp, hoàn chỉnh Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
 
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi và lịch thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 - 2017 được tổ chức vào ngày 20/12/2017 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh 
 
Hội đồng thi sát hạch thông báo Danh sách thí sinh dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017 
 
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 - năm 2017. 
 
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi sát hạch và lịch thi lại đợt 2 - 2017 
 
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017 
 
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017 
 
Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2017 (dự kiến thi vào ngày 20/4/2017).  
 
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng...