LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 23 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)
 
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ
 
Sở Xây dựng đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024
 
Sở Xây dựng đăng tải nội dung điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
 
​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.​
 
Sở Xây dựng đăng tải Danh sách 01 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (điều chỉnh thông tin) tại Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Hoàng Gia tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ...
 
Sở Xây dựng đăng tải Danh sách đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh, phường An Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương (đợt 12).
 
Sở Xây dựng đăng tải Danh sách 59 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Hoàng Gia tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (đợt 1).
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Đăng tải danh sách 23 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)Đăng tải danh sách 23 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 23 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (đợt 3)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg172
Đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)Đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 163 đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Cầu Đò (đợt 1)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg173
Đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)Đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)
Sở Xây dựng đăng tải danh sách 17 đối tượng ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (đợt 1, 2)
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg174
Thông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngThông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhNhà xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg175
Đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024Đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024
Sở Xây dựng đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai - cập nhật đến ngày 15/7/2024
7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhBất động sản/PublishingImages/2024-07/download_Key_17072024095527.jpg176
1 - 5Next