Thanh tra
Thứ 3, Ngày 17/01/2023, 15:00
Triển khai Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2023
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung cơ bản: cụ thể hóa phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, xây dựng cách thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng để tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023 và thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bố cục: Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 04 chương, 19 Điều cụ thể như sau:

CHƯƠNG I – Những quy định chung (03 Điều): Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc chung.

CHƯƠNG II – Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng (07 Điều): Quy định phân cấp trách nhiệm, quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cụ thể gồm: Trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, quy định về việc xác minh tình tiết và thực hiện các thủ tục liên quan trong xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tiếp nhận và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

CHƯƠNG III – Tổ chức phối hợp về quản lý trật tự xây dựng (06 Điều): Quy định Cách thức phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình, việc phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, Xử lý các hành vi vi phạm có liên quan sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng.

CHƯƠNG IV - Điều khoản thi hành (03 Điều): Quy định điều khoản chuyển tiếp, công tác báo cáo và trách nhiệm thi hành.

​​Quyết định: Tải về 41-2022-QD.signed.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng.

Lượt người xem:  Views:   1998
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thanh tra