Thanh tra
Thứ 6, Ngày 05/08/2022, 12:00
Thông tin một số quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2022
Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Nhằm xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP đã quy định việc xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo hướng quy định mức xử phạt tiền cao hơn, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc hơn, cụ thể như sau:

- Khoản 12 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính….." với mức phạt tiền có thể đến 500.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 12 Điều này" và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm".

- Khoản 13 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định:"Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định …mà tái phạm" với mức phạt tiền có thể đến 1.000.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng" và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm".

- Khoản 5 Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh mà tổ chức, cá nhân vi phạm tiếp tục thi công", "Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ … thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính."

- Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính" với mức phạt tiền có thể đến 180.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng".

Từ cơ sở trên, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2952/SXD-TTrXD ngày 25/7/2022 về việc một số điểm cần lưu ý trong xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, để đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, thông tin rộng rãi các quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý biết và chấp hành đúng quy định, chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo chức năng, thẩm quyền được giao, nhất là việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm, kịp thời kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm không nghiêm túc chấp hành đầy đủ các nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định đúng thời hạn yêu cầu, tiếp tục thực hiện hành vi xây dựng công trình vi phạm sau khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan của các dự án, công trình xây dựng nghiêm túc chấp hành đúng quy định pháp luật lĩnh vực xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm như trên và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết Văn bản số 2952/SXD-TTrXD ngày 25/7/2022 của Sở Xây dựng Tải về 2952-SXD-TTRXD.signed.pdf
Lượt người xem:  Views:   1063
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thanh tra