Thanh tra
Thứ 2, Ngày 27/04/2020, 15:00
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2020 | Thái Văn Tiên

1.Tình hình công tác tiếp công dân

- Kết quả tiếp công dân quý I năm 2020:

+ Tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 91 lượt người.

+ Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng là 04 cuộc, nhưng không có công dân đến.

+ Tiếp thường xuyên tại Sở Xây dựng 01 cuộc.

- Trong quý I năm 2020, trong lĩnh vực xây dựng không có trường hợp khiếu nại đông người, không có vụ việc phức tạp, gây rối, mất an ninh, trật tự.

2. Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng số đơn đã nhận trong quý I năm 2020 là: 16 đơn. Đã giải quyết 16/16 đơn (đạt tỷ lệ 100%) (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 05 đơn). Trong đó:

- Đơn do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thụ lý, xác minh gồm: 02 đơn (đã có báo cáo và công văn trả lời 02/02 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng không giảm).

- Đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của Sở Xây dựng: 02 đơn (đã có công văn trả lời 02/02 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng không giảm).

- Đơn không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng: 07 đơn (đã có công văn trả lời 07/07 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 đơn).

- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 05 đơn (đã có Công văn trả lời 05/05 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 04 đơn).

3. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng - trật tự đô thị:

a. Tổng số cuộc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra Sở ban hành Quyết định là: 114 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 83 trường hợp).

- Trường hợp không phép 76 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 53 trường hợp).

- Trường hợp sai phép 07 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 05 trường hợp).

- Trường hợp vi phạm khác 35 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 29 trường hợp).

- Số Quyết định ban hành: 114 quyết định.

- Tổng số tiền phạt là 5.652.500.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4.387.500.000 đồng). Tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp phạt với số tiền 4.917.500.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4.027.500.000 đồng).

b. Tổng số cuộc phối hợp kiểm tra của các Tổ TTrXD với các UBND huyện, TX, TP là: 566 công trình (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 212 trường hợp).

- Trường hợp không phép 50 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 03 trường hợp).

- Trường hợp sai phép 20 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 10 trường hợp).

- Trường hợp vi phạm khác 09 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 13 trường hợp).​


Phạm Khánh Như - TTra Sở Xây dựng (cung cấp)

Lượt người xem:  Views:   1370
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thanh tra