Thanh tra
Thứ 5, Ngày 16/04/2020, 15:00
Ngày 20/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2020 | Lê Hưu Nhơn
Nhằm quy định về phân cấp quản lý, phát hiện, xử lý VPHC về trật tự xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi khi triển khai áp dụng.

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bố cục: Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 04 chương, 17 Điều cụ thể như sau:

CHƯƠNG I (03 Điều): Quy định chung: Quy định về phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung.

CHƯƠNG II (04 Điều): Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quy định trách nhiệm cụ thể của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

CHƯƠNG III (08 Điều): Trách nhiệm phối hợp giữa các các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan, quy định cơ quan chủ trì, phối hợp quản lý trật tự xây dựng, cơ chế phối hợp quản lý, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm, phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, cơ chế giải quyết các vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý trật tự xây dựng,…

CHƯƠNG IV (02 Điều): Tổ chức thực hiện, quy định chế độ tổng hợp, giao ban, báo cáo và điều khoản thi hành

​Quyết định​​ Tải về 05-2020-QD TRAT TU XAY DUNG.signed.pdf
Lượt người xem:  Views:   871
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thanh tra