LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
Thứ 3, Ngày 19/09/2017, 10:00
Về việc huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2017
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 127/CV/2017/BCMTK ngày 15/08/2017 của Công ty TNHH Becamex Tokyu (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến Sở Xây dựng về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để bán hàng nhà ở tại dự án DFG...

Thông tin chung về dự án:

 - Tên dự án: Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9.

 - Địa chỉ: phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Becamex Tokyu.

 - Quy mô dự án (theo Văn bản số 743/UBND-KTN ngày 10/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án): tổng số căn nhà là 353 căn nhà (liên kế vườn và liên kế).

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: 17 căn nhà liên kế vườn và 25 căn nhà liên kế thuộc lô A1, B1 (theo phương án tổng mặt bằng được duyệt tại Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 03/12/2016), dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1 - Nhà ở liên kế vườn F8 - Nhà ở liên kế F9 do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Nay Sở Xây dựng thông báo để các đơn vị có liên quan; tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư kinh doanh bất động sản được biết.

Đính kèm file: Tải về Cong van so 2689-SXD-QLN.pdf

Lượt người xem:  Views:   726
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật home

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ BẤT ĐỘNG SẢN