Thanh tra
 
​1.Tình hình công tác tiếp công dân- Kết quả tiếp công dân quý I năm 2020:+ Tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 91 lượt người. + Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Báo cáo công tác Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Báo cáo công tác Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

1.Tình hình công tác tiếp công dân

- Kết quả tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2021:

+ Tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 103 lượt người.

+ Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng là 06 cuộc, nhưng không có công dân đến.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng có tiếp công dân đột xuất tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương đối với 05 hộ dân. Thành phần tiếp dân gồm: Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; đại diện Phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Sở Xây dựng.

+ Nội dung làm việc tại buổi tiếp công dân: Các hộ dân mua đất tại dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa do Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân làm chủ đầu tư, tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ký hợp đồng và thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đất Việt làm môi giới và đã trả đủ tiền nhưng đến nay chưa nhận được đất để xây dựng nhà ở. Do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đất Việt nhiều lần hứa hẹn và thách thức các hộ dân, nên muốn tìm hiểu về thẩm quyền giải quyết và thông tin pháp lý của dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa để biết hướng giải quyết.

+ Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 955/SXD-TTrXD ngày 26/03/2021 về việc tiếp công dân đột xuất đối với các hộ dân tại dự án khu nhà ở Chánh Phú Hoà tại phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

2. Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng số đơn đã nhận trong 6 tháng đầu năm 2021 là 46 đơn. Đã giải quyết 46/46 đơn (đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 24 đơn), trong đó:

- Đơn do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xác minh: 11 đơn (đã có báo cáo xác minh và công văn trả lời 11/11 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 09 đơn).

- Đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của Sở Xây dựng: 03 đơn (đã có báo cáo và công văn trả lời 03/03 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 không tăng không giảm).

- Đơn không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng: 20 đơn (đã có công văn trả lời 20/20 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 11 đơn). (Kèm phụ lục 2).

- Đơn tố cáo thuộc thẩm và không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng: 06 đơn (đã có công văn trả lời 06/06 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 02 đơn).

- Đơn không thuộc thẩm quyền Thanh tra Sở Xây dựng: 06 đơn (đã có công văn trả lời 06/06 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 06 đơn).

3. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng - trật tự đô thị:

a. Tổng số cuộc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra Sở ban hành Quyết định là: 70 trường hợp.

- Trường hợp không phép 53 trường hợp.

- Trường hợp sai phép 01 trường hợp.

- Trường hợp vi phạm khác 16 trường hợp.

- Số Quyết định ban hành: 70 quyết định.

- Tổng số tiền phạt là 4.775.000.000 đồng (tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp phạt với số tiền 3.885.000.000 đồng).

b. Tổng số cuộc phối hợp kiểm tra của các Tổ TTrXD với các UBND huyện, TX, TP là: : 951 công trình.

- Trường hợp có phép 630 trường hợp.

- Trường hợp không phép 164 trường hợp.

- Trường hợp sai phép 66 trường hợp.

- Trường hợp vi phạm khác 116 trường hợp.

- Do UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.​

Nguồn Thanh tra Sở Xây dựng

6/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhHành chínhTinFalse
Thanh tra Sở Xây dựng công bố Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi xây dựng không phép tại chợ Hàng Bông Phú Hòa.Thanh tra Sở Xây dựng công bố Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi xây dựng không phép tại chợ Hàng Bông Phú Hòa.
Công bố Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi xây dựng không phép tại chợ Hàng Bông Phú Hòa của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Trung Kiên.

​Qua kết quả xác minh và kiểm tra xử lý về hành vi xây dựng công trình không phép và sai phép của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Trung Kiên xây dựng các căn kiốt tại chợ Hàng Bông Phú Hòa. Đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 04/QĐ-KPHQ ngày 22/5/2020 về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Trung Kiên.

Căn cứ Điểm c, khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, có quy định: "Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của cơ quan đã giải quyết tố cáo, cơ quan người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Thời gian đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trên mạng thông tin nội bộ của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất 15 ngày liên tục". 

6/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhHành chínhTinNguyễn Quốc TríFalse
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.Báo cáo công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

1.Tình hình công tác tiếp công dân

- Kết quả tiếp công dân quý I năm 2020:

+ Tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 91 lượt người.

+ Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng là 04 cuộc, nhưng không có công dân đến.

+ Tiếp thường xuyên tại Sở Xây dựng 01 cuộc.

- Trong quý I năm 2020, trong lĩnh vực xây dựng không có trường hợp khiếu nại đông người, không có vụ việc phức tạp, gây rối, mất an ninh, trật tự.

2. Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng số đơn đã nhận trong quý I năm 2020 là: 16 đơn. Đã giải quyết 16/16 đơn (đạt tỷ lệ 100%) (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 05 đơn). Trong đó:

- Đơn do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thụ lý, xác minh gồm: 02 đơn (đã có báo cáo và công văn trả lời 02/02 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng không giảm).

- Đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của Sở Xây dựng: 02 đơn (đã có công văn trả lời 02/02 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng không giảm).

- Đơn không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng: 07 đơn (đã có công văn trả lời 07/07 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 đơn).

- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 05 đơn (đã có Công văn trả lời 05/05 đơn đạt tỷ lệ 100%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 04 đơn).

3. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng - trật tự đô thị:

a. Tổng số cuộc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra Sở ban hành Quyết định là: 114 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 83 trường hợp).

- Trường hợp không phép 76 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 53 trường hợp).

- Trường hợp sai phép 07 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 05 trường hợp).

- Trường hợp vi phạm khác 35 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 29 trường hợp).

- Số Quyết định ban hành: 114 quyết định.

- Tổng số tiền phạt là 5.652.500.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4.387.500.000 đồng). Tổ chức, cá nhân vi phạm đã nộp phạt với số tiền 4.917.500.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4.027.500.000 đồng).

b. Tổng số cuộc phối hợp kiểm tra của các Tổ TTrXD với các UBND huyện, TX, TP là: 566 công trình (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 212 trường hợp).

- Trường hợp không phép 50 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 03 trường hợp).

- Trường hợp sai phép 20 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 10 trường hợp).

- Trường hợp vi phạm khác 09 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 13 trường hợp).​


Phạm Khánh Như - TTra Sở Xây dựng (cung cấp)

4/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhKhiếu nạiTinThái Văn TiênFalse
Ngày 20/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngNgày 20/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nhằm quy định về phân cấp quản lý, phát hiện, xử lý VPHC về trật tự xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi khi triển khai áp dụng.

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bố cục: Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 04 chương, 17 Điều cụ thể như sau:

CHƯƠNG I (03 Điều): Quy định chung: Quy định về phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung.

CHƯƠNG II (04 Điều): Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quy định trách nhiệm cụ thể của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

CHƯƠNG III (08 Điều): Trách nhiệm phối hợp giữa các các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan, quy định cơ quan chủ trì, phối hợp quản lý trật tự xây dựng, cơ chế phối hợp quản lý, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm, phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, cơ chế giải quyết các vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý trật tự xây dựng,…

CHƯƠNG IV (02 Điều): Tổ chức thực hiện, quy định chế độ tổng hợp, giao ban, báo cáo và điều khoản thi hành

​Quyết định​​05-2020-QD TRAT TU XAY DUNG.signed.pdf
4/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTinLê Hưu NhơnFalse
Bình Dương thông tin báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan đến dự án 43haBình Dương thông tin báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan đến dự án 43ha
 Sáng 09-4, tại Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam một số lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương liên quan đến việc chuyển nhượng đất, vốn góp tại Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú có diện tích 43ha tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Hội nghị được thực hiện theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Minh Thạnh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Chính đã thông tin vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (trực thuộc Tỉnh ủy).

Theo đó, ngày 01/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý xác minh tin báo về tội phạm đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43ha và 145ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty Sản xuất -  Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3/2).

 

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin với báo chí vụ án

Qua điều tra xác minh, ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra xác định: Khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản Nhà nước giao cho Công ty 3/2 để thực hiện Dự án Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình quản lý, sử dụng năm 2016, Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá là 250.110.964.496 đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng 43ha đất do Công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền 126.806.296.604 đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016. Hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân gồm: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Nguyên Vũ - Thành viên Hội đồng thành viên (hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty 3/2); ông Huỳnh Thanh Hải - nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú (hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật Hình sự.

 

Bên trong khu đất rộng 43ha của Dự án Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Tân Phú

Ngày 07/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với các ông: Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.

Ngày 8/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam và Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngay trong ngày 8/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức thi hành việc bắt tạm giam và khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến dự án 145ha, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã ghi nhận và làm rõ hơn một số câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí. Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các bước của quy trình tố tụng theo quy định, khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định phát luật, làm sáng tỏ vụ việc không bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm nếu có, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được cơ quan chức năng thực hiện theo yêu cầu và tiến độ của công tác điều tra.


theo nguồn binhduong.gov.vn

4/12/2020 2:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTinThái Văn TiênTrue
1 - 5Next