Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 20/12/2020, 20:00
Đẩy mạnh thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/12/2020 | Thái Văn Tiên

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tiếp cận thông tin và Kế hoạch số 2129/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quan tâm bố trí đủ các điều kiện đảm bảo thi hành Luật Tiếp cận thông tinthường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Về công tác báo cáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm định kỳ báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 15/10 hàng năm để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi chung việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 2129/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

​Công văn​​ Tải về 6054-NC.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   484
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động