Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 22/12/2021, 11:00
CÔNG BỐ HỘI ĐỒNG THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH KHỐI LỚP HỌC - THÍ NGHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC QT.B4 (KHỐI 7 TẦNG) THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2021
Ngày 08 tháng 12 năm 2021 Trường Đại học Quốc tế ban hành phụ lục kèm theo Công văn số 777/HĐQT-ĐTPT Công bố Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình khối lớp học - thí nghiệm khoa công nghệ sinh học QT.B4 (Khối 7 tầng) thuộc trường đại học Quốc tế

Tải về 777-DHQT-DTPT_1.pdf

Lượt người xem:  Views:   1563
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết