Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 09/02/2024, 07:00
Mức thu phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2024
​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 01/2024/NQ-HĐND quy định về phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực từ ngày 31/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến; cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí là cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, phí trong lĩnh vực tài nguyên nước bằng 50% mức thu phí theo quy định tại khoản 3, Điều 1, NQ số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/ 2021 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 2 Điều 1 NQ số 71/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bằng 80% mức thu phí theo quy định tại khoản 2, Điều 1 NQ số 02/2020/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện bằng 80% mức thu phí theo quy định tại khoản 2 Điều 1 NQ số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí hộ tịch bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 5 Điều 1 NQ số 73/2016 NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh (trừ những trường hợp được miễn lệ phí quy định khoản 2, Điều 1 NQ số 73/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐNĐ tỉnh).​

​​Nghị quyết Tải về NQ VE PHI, LE PHI DICH VU CONG TRUC TUYEN.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   773
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết