LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Thứ 3, Ngày 05/12/2023, 13:00
Quyết định về việc công bố bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2023

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng ban hành, công bố bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh. Ngày 29/11/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-SXD về việc công bố bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh.

Nay, Sở Xây dựng Công bố bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh, như sau:

- 01 Bộ hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh, Mẫu nhà 6mx20m.

- 01 Bộ hồ sơ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh, Mẫu nhà 10mx30m.

Các Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan tham khảo thực hiện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 29/11/2023).

​​Quyết định Tải về 237-QD-SXD_0001.signed.pdf
​Mẫu thiết kế Tải về 1._NOCN_NLD-_Mau_6x20.pdf  Tải về 2._NOCN_NLD-_Mau_10x30.pdf

Lượt người xem:  Views:   283
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG