LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Thứ 5, Ngày 26/05/2022, 10:00
Tiếp nhận và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2022
Ngày 20/5/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 1893/TB-SXD về việc tiếp nhận và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng về tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Với vai trò là Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng Bình Dương thông báo đến các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề việc tổ chức sát hạch như sau:

1. Cá nhân có nhu cầu sát hạch để thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đến Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được Sở Xây dựng Bình Dương uỷ quyền tổ chức sát hạch. Cá nhân, tham dự sát hạch nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch. Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp theo quy định tại Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

2. Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: "c) Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này được tính kể từ thời điểm có kết quả sát hạch". Để đảm bảo thực hiện theo quy định trên và quy trình cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đảm bảo theo trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng đến các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

Lượt người xem:  Views:   1650
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG