Tổng hợp tin tức - Tin nổi bật
 
Chiều 14-01, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XV, năm 2022. ​ 
 
​Sáng 14-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tổ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Nhằm đồng hành cùng Bình Dương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, VNPT triển khai các dịch vụ ưu đãi dành cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công tỉnh Bình Dương. 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.  
 
Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 106/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2021. 
 
Chiều 14-01, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XV, năm 2022. ​ 
 
​Sáng 14-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tổ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Nhằm đồng hành cùng Bình Dương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, VNPT triển khai các dịch vụ ưu đãi dành cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công tỉnh Bình Dương. 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.  
 
Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 106/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2021. 
 
Chiều 14-01, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XV, năm 2022. ​ 
 
​Sáng 14-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tổ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Nhằm đồng hành cùng Bình Dương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, VNPT triển khai các dịch vụ ưu đãi dành cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công tỉnh Bình Dương.