Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 02/01/2023, 16:00
Chung sức, đồng lòng đưa Bình Dương phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2023
Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn và thành tựu nổi bật của tỉnh Bình Dương trong nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội sau đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có những chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Bình Dương về mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo​ nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa Bình Dương tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn; vươn lên tầm cao mới.

ổng TTĐT: Thưa ông, năm 2022, cả hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã nỗ lực phục hồi, đưa tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trở lại bình thường. Xin ông đánh giá một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm vừa qua?

 thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Nhìn lại năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sâu sát, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nên chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Nổi bật là kinh tế tiếp tục đà phục hồi nhanh sau đại dịch, phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,29%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 170 triệu đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ và vốn đầu tư trong nước đạt gần 97.000 tỷ đồng; tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ đô la Mỹ.

Các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, tổ chức đa dạng, phong phú, đúng đường lối, qua đó đã thúc đẩy ký kết hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Bình Dương với các đối tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội; sự nghiệp giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả khả quan. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp.

Những thành tựu đạt được trong năm 2022 là rất quan trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ rất lớn để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Lãnh đạo tỉnh giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ ngành không gian quy hoạch Thành phố mới Bình Dương

Cổng TTĐT: Thưa ông, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xin ông cho biết Đảng bộ tỉnh Bình Dương đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ gì trong năm 2023?

 thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Năm 2023 là năm bản lề - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế và kinh tế thế giới sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, những thuận lợi và thách thức đan xen, quan điểm chung của tỉnh là phải phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, chú trọng theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển phải quay trở lại bình thường hoặc thậm chí còn cao hơn giai đoạn trước dịch Covid-19 để có thể bù đắp lại những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch bệnh đã gây ra. 

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2023, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Thứ hai, tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo Quy hoạch tỉnh đạt chất lượng cao nhất. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là những văn kiện rất quan trọng, là kim chỉ nam cho những bước phát triển tiếp theo của Bình Dương.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thực chất. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để khuyến khích các doanh nghiệp tái cơ cấu theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0… Tăng cường đầu tư lĩnh vực khoa học - công nghệ hình thành vùng đổi mới sáng tạo, phát triển phong trào khởi nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp và đầu tư mới các cụm công nghiệp theo quy hoạch; ban hành chính sách phù hợp để hỗ trợ di dời các doanh nghiệp từ các địa phương phía Nam lên phía Bắc của tỉnh theo lộ trình.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư công. Khởi công một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nhanh chóng đưa vào sử dụng các công trình sắp hoàn thành.


Năm 2023 bắt đầu với kỳ vọng về những đột phá mới để đưa Bình Dương vươn tầm phát triển

Thứ năm, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Thứ sáu, tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, chuyển đổi số, xã hội số, kinh tế số. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ tám, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ chín, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân; rà soát, xử lý đúng quy định, giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, cùng nhau phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023.

Cổng TTĐT: Tỉnh Bình Dương đang tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đây là nội dung được cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, vì với những thành tựu đáng tự hào Bình Dương đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển, tất cả đang kỳ vọng về những đột phá mới của tỉnh Bình Dương để tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Ông có thể chia sẻ những quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh? Những quan điểm mục tiêu của tỉnh Bình Dương hướng đến là gì, thưa ông? 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Hiện nay, Bình Dương đang tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm chung là Bình Dương phát triển phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quốc gia; bảo đảm tính kế thừa và phát triển. 

Một trong những cơ sở rất quan trọng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho Bình Dương trong những năm tới là Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nghị quyết số 24 đã xác định mục tiêu: Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Trong đó, xác định Tiểu vùng trung tâm gồm TP.Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương và Tây Nam tỉnh Đồng Nai là trung tâm phát triển của toàn vùng.​

Quy hoạch lần này của Bình Dương sẽ kế thừa những thành tựu trước đây; tiếp tục khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển và lợi thế so sánh của mình, đặc biệt là phải nắm chắc các cơ hội phát triển nhanh từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để phấn đấu phát triển lên nấc thang mới, với những mục tiêu cụ thể sau:

Một là, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Ưu tiên trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ cao cấp, chất lượng cao. Hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng đi qua địa bàn tỉnh. 

Từng bước tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2030 trên 10%; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15.000 đô la Mỹ, và tiếp tục duy trì trong nhóm các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Hai là, tiếp tục ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện một số tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh và đến 2030 phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh và kết nối vùng, với đa dạng các loại hình giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trọng tâm là tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Chơn Thành, đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép và tuyến Metro từ Suối Tiên về trung tâm Thành phố mới Bình Dương.   

Ba là, đầu tư nâng cao chất lượng đô thị, bảo đảm hiện đại, thông minh, kết nối với các đô thị lớn trong vùng và khu vực. Chú trọng phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động…. Phấn đấu đến năm 2030 Bình Dương có đủ điều kiện trở thành một đô thị thông minh.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh.  Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh vượt trội, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Năm là, phát triển văn hóa - xã hội xứng tầm với vị trí về kinh tế, gắn liền bảo vệ tài nguyên môi trường. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Quy hoạch và phát triển các trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục, thể thao đạt chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế.

Sáu là, tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Bình Dương trong giai đoạn mới.

Tựu chung lại, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại và trở thành một đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên tầm cao mới, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của của vùng và đất nước.


Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 sẽ kế thừa những thành tựu của tỉnh, tiếp tục khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển để phấn đấu phát triển lên nấc thang mới

Cổng TTĐT: Nhân dịp năm mới 2023, Bí thư Tỉnh ủy có lời gửi gắm gì tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương?

 thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Bước sang năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, trước những yêu cầu đổi mới và vì sự thành công cho quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu mới, đưa Bình Dương phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, sớm trở thành một đô thị thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nhân ngày đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tôi xin được gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc năm mới thắng lợi mới!

Nguồn: Trích Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   3301
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động