Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 15/10/2022, 21:00
Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo quy định chế độ, chính sách cho các đối tượng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/10/2022
Chiều 13-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh khóa X đã tổ chức Phiên họp lần thứ 13 thẩm tra một số nội dung do UBND tỉnh trình. Ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. ​

Phiên họp đã thông qua 03 dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về: Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chủ tịch Hội cấp xã và cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương; quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025.

Đối với dự thảo Tờ trình quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chủ tịch Hội cấp xã và cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất cần thiết ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện và đề nghị sửa tên Nghị quyết cho phù hợp. Riêng đối với nội dung chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch các Hội cấp xã, Ban Pháp chế kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ tính cấp thiết, đối tượng và nội dung hỗ trợ.

IMG_9433 - Copy.JPG

Đại biểu thảo luận tại Phiên họp

Ban Pháp chế cũng thống nhất với dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương.

Báo cáo thẩm tra tại Phiên họp, Ban Văn hóa-Xã hội cho rằng, việc UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025 là thật sự cần thiết nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên các đối tượng nói trên được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định: "Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: "UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế  cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này". Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, Ban nhận thấy việc UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025 là đúng thẩm quyền.

Qua ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Văn hóa-Xã hội.

Nguồn: Trích Trang Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   504
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động