Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 05/05/2019, 21:00
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2019 | Thái Văn Tiên
​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, bố trí biên chế văn thư, lưu trữ đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; xây dựng Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh, Lưu trữ cơ quan; bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/11/2019.​​


​Kế Hoạch
Tải về 1805-KH.signed.pdf​

theo binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   278
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động