Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 16/02/2019, 09:00
Sở Xây dựng tỉnh BìnhDương tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ngành Xây dựng.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/02/2019 | Nguyễn Kim Vương Bằng
Sáng 18/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh BìnhDương tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ngành Xây dựng.

18-01 toancanhhoinghi.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và phát biểu chỉ đạo có ông Hoàng Vĩnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng; ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng.

Năm 2018, Sở Xây dựng tập trung triển khai: Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật.

Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương; Chỉ thị về việc khuyến khích chuyển đổi mô hình nhà trọ sang nhà ở xã hội cho thuê, để nâng cáo chất lượng chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc trong tỉnh.

Tổ chức rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án 3000/ĐA-SXD đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đã triển khai thực hiện 47/47 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, trong đó thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 10 thủ tục; hoàn thành dự án Hệ thống thông tin địa lý và các phần mềm chuyên ngành Xây dựng (GIS-SXD – giai đoạn 1)…. Qua đó, đã tiếp nhận tổng số 2.134 hồ sơ, giải quyết 1.863 hồ sơ. Trong đó trễ hạn 157 hồ sơ.

Đến nay, về tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 79,95%, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản hoàn thành, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung , quy hoạch phân khu đạt 100%, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch nông thôn mới đạt 100%, các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng đều có quy hoạch chi tiết.

Về công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đã phối hợp tham mưu Tỉnh công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Thủ Dầu Một đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương; nâng cấp đô thị lên đô thị loại III theo đúng lộ trình đối với UBND thị xã Tân Uyên và UBND thị xã Bến Cát. Thực hiện chỉnh trang đô thị đã trình UBND tỉnh thông qua Quy định quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể địa điểm các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện quy định sử dụng Vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD và thực hiện lộ trình giảm dần gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Về Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ và nội dung đã đề ra, đã thành lập 19 Đoàn thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, chất lượng các công trình xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, việc tuân thủ các quy định về hoạt động xây dựng. Qua đó, từng bước chấn chỉnh hoạt động xây dựng ngày càng đi vào nề nếp, chấp hành tốt theo quy định pháp luật về xây dựng. Đồng thời, thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng và tiếp công dân thường xuyên tại Sở Xây dựng đảm bảo theo quy đinh. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được giải quyết dứt điểm, không để tồn động.

Năm 2019, toàn ngành Xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực  hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi lĩnh vực Ngành Xây dựng; rà soát, cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và kiểm tra, rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thị xã, thành phố; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội- môi trường trong quá trình đô thị hóa; Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; thực hiện đúng lộ trình xóa bỏ lò gạch, lò vôi thủ công tại các địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý quy hoạch đô thị....

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Toàn Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Ngành trong năm 2018. Trong năm 2019, đề nghị Sở Xây dựng tiếp đổi mới cách quản lý và nâng cao chất lượng phát triển đô thị, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ và hiệu quả; công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; nâng cao việc chấp hành, tuân thủ các quy định về pháp luật xây dựng, về công tác quy hoạch; tăng cường công tác quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và có cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.


Vương Bằng 

Lượt người xem:  Views:   1488
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động