Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 09/07/2018, 09:00
Tỉnh ủy Bình Dương tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2018 | Thái Văn Tiên
Sáng 27-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" (gọi tắt là Chỉ thị số 36) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" (gọi tắt là Nghị quyết số 22). Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Kết quả Đại hội đã đáp ứng các yêu cầu đề ra của Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bình Dương đã rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Đảng, trong đó yếu tố có tính quyết định là cần phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp thu hút sự quan tâm, chú ý trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác chuẩn bị cho Đại hội đòi hỏi phải nghiêm túc, chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ được phân công nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kết luận các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhân sự dự kiến tham gia ứng cử cấp ủy các cấp theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng và nhân dân.

27-6-TongketChithi36-TW(1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến ngày 31/3/2018, Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 597 tổ chức cơ sở Đảng, 2.148 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 44.631 đảng viên. Quán triệt Nghị quyết số 22, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Qua 10 năm triển khai thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các nội dung; hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở Đảng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, trẻ hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ cơ sở, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động trong các loại hình tổ chức cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên. Chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm đều tăng; phát huy được tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy viên và cán bộ đảng viên; trình độ đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn cấp ủy chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa có giải pháp hay, cách làm sáng tạo. Công tác kiểm tra giám sát ở một số cấp ủy chưa đảm bảo thực chất; chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

27-6-TongketChithi36-TW(2).jpg

Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam lưu ý, các cấp ủy cần đánh giá đúng bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 36 để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, quan tâm công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, luân chuyển cán bộ, đặc biệt là quy hoạch tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 22 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; đổi mới công tác giáo dục chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển Đảng viên, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng Bình Dương ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp và đô thị thông minh trong tương lai.

Dịp này, Tỉnh ủy đã trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương.

27-6-TongketChithi36-TW(3).jpg

Ông Trần Văn Nam (bìa trái) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Phạm Văn Cành (bìa phải) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cho ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công ThươngTrích www.binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   7160
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động