Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 17/06/2018, 22:00
Bình Dương triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/06/2018 | Thái Văn Tiên
Sáng 13-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới". Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 9 điểm cầu tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư ban hành ngày 09/02/2018 nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội quán triệt và triển khai các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch.


Ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung các Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Bí thư và Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Bình Dương cũng triển khai quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận"; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập".

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành nhấn mạnh, các văn bản triển khai tại hội nghị là những nội dung quan trọng,  tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, các cấp ủy cần sớm tổ chức nghiên cứu và triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.


Trích binhduong.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   5759
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động