Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 09/06/2018, 10:00
Bình Dương triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác dân vận
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2018 | Thái Văn Tiên
Sáng 05-6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác dân vận. Ông Phạm Văn Cành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

​Hội nghị đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; một số nội dung có liên quan đến việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.


Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với công dân vận trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Ông yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, địa phương về công tác dân vận trong tình hình mới; công tác dân vận trong thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, chú trọng địa bàn người lao động và công nhân sinh sống; góp phần thực hiện tốt dân sinh, dân chủ, nâng cao dân trí, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Trích binhduong.gov.vn

Thái Văn Tiên

Lượt người xem:  Views:   5719
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động