Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
  
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương. Các quyết định công bố thủ tục hành chính đang áp dụng trong lĩnh vực xây dựng gồm 3 Quyết định: Quyết định số 2377/QĐ-UBND, Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 và Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 03/9/2021.

​Quyết định 2377/QĐ-UBND2377-QD.signed.pdf
​Quyết định 390/QĐ-UBND390-QD.signed.pdf công bố TTHC lĩnh vực quy hoạch.pdf
​Quyết định số 2543/QĐ-UBND 1​2543-QD.signed.pdf

10/22/2021 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong giai đoạn bình thường mớiThông báo về việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong giai đoạn bình thường mới
Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 3248/TB-SXD về việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trong giai đoạn bình thường mới
10/14/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Đăng ký thông tin về thi tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước về kiến trúcĐăng ký thông tin về thi tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước về kiến trúc
Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Quốc tế có công văn số 571/ĐHQT-ĐTPT về việc đăng ký thông tin về thi tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước về kiến trúc. Theo đó, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Khối lớp học - Thí nghiệm Khoa Công nghệ sinh học QT.B4 (khối tầng 7) thuộc trường Đại học Quốc tế.
10/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 27/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND Ban hành quy dịnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lưc thi hành kể từ ngày 10/10/2021.

​Quyết định:​16-2021-QD-UBND.pdf

9/30/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 29/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3578/UBND-KT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Công Văn: 3587-KT.signed.pdf

8/2/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
THÔNG BÁO Về việc tổ chức cho công chức Sở Xây dựng làm việc tại trụ sở  bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnhTHÔNG BÁO Về việc tổ chức cho công chức Sở Xây dựng làm việc tại trụ sở  bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh
Thực hiện Công văn số 3484/UBND-VX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thực hiện làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. Sở Xây dựng tổ chức cho công chức Sở Xây dựng làm việc tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cho công chức Sở Xây dựng làm việc tại trụ sở

bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh 


Thực hiện Công văn số 3484/UBND-VX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức thực hiện làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh,

Sở Xây dựng thông báo tổ chức cho công chức Sở Xây dựng làm việc tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh như sau:

- Trụ sở làm việc: Bố trí tạm thời tại trụ sở làm việc của Tổ Thanh tra xây dựng thành phố Thủ Dầu Một.

- Địa chỉ: số 130, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian bố trí tạm thời trụ sở làm việc: kể từ ngày 28/7/2021 đến khi có thông báo mới.

- Thời gian làm việc:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Điện thoại liên hệ:

+ Chánh Văn phòng Hà Ngươn Khánh: 0918.467.080.

+ Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Trọng Nghĩa: 0937.567.956.

+ Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Phương: 0913.860.548.

Trong thời gian làm việc tạm thời tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo công chức tiếp tục duy trì làm việc trực tuyến tại nhà theo phương án đã đăng ký nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và hoàn thành các công việc được giao; chủ động áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi trực tuyến với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết công việc. Khi có công việc đột xuất, công chức có liên quan phải kịp thời có mặt tại trụ sở làm việc để giải quyết.

Trong quá trình làm việc tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh yêu cầu công chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và của Trung ương.

Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm đảm bảo các phương tiện làm việc thiết yếu tại trụ sở làm việc tạm thời trong thời gian bố trí làm việc tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

2595-TB-SXD-01.signed.pdf

7/27/2021 1:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựngLịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng vào ngày thứ tư tuần thứ 2 hàng tháng kể từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

1. Tháng 7/2021: ngày 07/7/2021.

2. Tháng 8/2021: ngày 11/8/2021.

3. Tháng 9/2021: ngày 08/9/2021.

4. Tháng 10/2021: ngày13/10/2021.

5. Tháng 11/2021: ngày 10/11/2021.

6. Tháng 12/2021: ngày 08/12/2021.​

7/8/2021 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Nghị định Về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiNghị định Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đã có văn bản số 03/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
6/30/2021 4:00 PMĐã ban hànhChính sách - pháp luậtTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021Nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021
Sở Nội vụ thông báo nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2021.​

Theo đó, những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi. Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 07/7/2021.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Riêng phí dự tuyển sẽ nộp sau khi có thông báo của Sở Nội vụ.

Lịch thi và địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội đồng thi tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh, đơn vị có thí sinh dự tuyển khi phát hành giấy báo thi. Các thông báo liên quan đến kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển thường xuyên cập nhật trên website của Sở Nội vụ http://www.snvbinhduong.gov.vn/, các thí sinh có nhu cầu có thể tra cứu kịp thời.

Mọi phản ánh, thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Phòng Công chức - Viên chức Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0274.3828944 để được hướng dẫn.

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ phải đọc kỹ bảng tổng hợp nhu cầu để chọn đúng vị trí việc làm của cơ quan đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với ngành nghề, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển.

Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng, trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều vị trí khác nhau Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả hồ sơ dự thi của thí sinh đó. ​​TB_32.signed.pdf

TB_32_Nhu_cau_tuyen_dung_kem_theo.signed.pdf

6/13/2021 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6/13/2021 1:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến và qua Dịch vụ Bưu chính công ích đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngThông báo tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến và qua Dịch vụ Bưu chính công ích đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy Banh nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, Dịch vụ Bưu chính công ích, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1795/TB-SXD ngày 02/6/2021 để thực hiện

THÔNG BÁO

 Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và qua Dịch vụ bưu chính đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo Công văn số 895/VPUB-HCC ngày 01/6/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng như sau:

          1. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng sẽ được tiếp nhận với hình thức trực tuyến và qua Dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện trả 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

          2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 02/6/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./.

Mọi chi tiết liên hệ: 0274.3822421.    

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Bộ phận một cửa, số điện thoại di động: 0937.567.956.

- Ông Nguyễn Kim Vương Bằng – Công chức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, số điện thoại: 0913.762.739.          


THÔNG BÁO.pdf

6/2/2021 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021
Ngày 06/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 34/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021.

Theo đó, thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021 gồm các nội dung sau:

1. Một số chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản

Trong Quý I/2021, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm giải quyết các bất cập, đẩy nhanh trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, bất động sản như:

- Các Nghị định liên quan đến hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi như: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.  Nghị định ban hành nhằm phù hợp với pháp luật về Đầu tư và pháp luật về Xây dựng  sửa đổi năm 2020. Trong đó sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở; lập, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới; quản lý vận hành nhà chung cư...;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, có quy định chi tiết về trình tự thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án kinh doanh bất động sản...;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó sửa đổi, bổ sung và quy định cụ thể hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản thủ tục hành chính trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội; giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ và xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội...;

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

2. Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành trong Quý I/2021 như sau

2.1. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại

- Trên cả nước có 95 dự án với 38.210 căn hộ được cấp phép; 1.380 dự án với 306.053 căn hộ đang triển khai xây dựng; 41 dự án với 5.280 căn hộ hoàn thành. Cụ thể như sau:

+ Tại miền Bắc có 34 dự án với 19.451 căn hộ được cấp phép; 235 dự án với 92.381 căn hộ đang triển khai xây dựng; 23 dự án với 2.908 căn hộ hoàn thành.

+ Tại miền Trung có 31 dự án với 6.706 căn hộ được cấp phép; 415 dự án với 121.434 căn hộ đang triển khai xây dựng; 7 dự án với 1.582 căn hộ hoàn thành.

+ Tại miền Nam có 30 dự án với 12.053 căn hộ được cấp phép; 730 dự án với 92.238 căn hộ đang triển khai xây dựng và 11 dự án với 790 căn hộ hoàn thành.

2.2. Đối với dự án nhà ở xã hội

Trong Quý I/2021, theo số liệu tổng hợp từ 54/63 địa phương có báo cáo, có 02 dự án với 595 căn được cấp phép mới; 72 dự án với 105.971 căn đang triển khai; 6 dự án với 630 căn hoàn thành; 11 dự án với 3.606 căn hộ được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

2.3. Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú

Trên cả nước có 15 dự án mới với 5.180 căn hộ du lịch, 534 biệt thự du lịch, 46 văn phòng kết hợp lưu trú được cấp phép, tập trung chủ yếu tại Hưng Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

3. Số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và các dự án bất động sản được Bộ Xây dựng thẩm định, nghiệm thu

3.1. Số lượng dự án và căn hộ thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo cho thấy, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong Quý I/2021 tăng, cụ thể:

Trong Quý I/2021 có 88 dự án với 26.019 căn hộ được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể:

- Tại miền Bắc có 47 dự án với 14.451 căn hộ, miền Trung có 21 dự án với 5.788 căn hộ, miền Nam có 20 dự án với 5.780 căn hộ.

- Riêng tại Hà Nội có 10 dự án với 7.062 căn nhà, tại TP. Hồ Chí Minh có 5 dự án với 3.449 căn nhà.

3.2. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã thẩm định

Trong Quý I/2021, số lượng bất động sản được Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định cụ thể như sau: Nhà ở: 2.041 căn (bằng khoảng 36% so với Quý IV/2020); Căn hộ du lịch: 250 căn (Quý IV/2020 là 0 căn); Biệt thự du lịch: 0 căn (Quý IV/2020 là 0 căn); Văn phòng kết hợp lưu trú 0 căn (Quý IV/2020 là 0 căn).

3.3. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Trong Quý I/2021, có 36 dự án (tương đương với Quý IV/2020) được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 14.292 căn (bằng khoảng 61% so với Quý IV/2020); Căn hộ du lịch: 884 căn (bằng khoảng 170% so với Quý IV/2020); Biệt thự du lịch: 0 căn (Quý IV/2020 là 79 căn); Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 453 căn (Quý IV/2020 là 0 căn).

4. Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng

Trong Quý I/2021, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, có 25.386 giao dịch bất động sản thành công; tổng lượng giao dịch giảm chỉ bằng khoảng 86% so với Quý IV/2020. Riêng tại tại Hà Nội có 5.571 giao dịch thành công, tại TP. Hồ Chí Minh có 3.449 giao dịch thành công.

Cụ thể, tại miền Bắc có 11.011 giao dịch thành công, tại miền Trung có 8.307 giao dịch thành công và tại miền Nam có 6.068 giao dịch thành công. Nhìn chung, các giao dịch thành công tập trung chủ yếu ở phân khúc bình dân, số lượng giao dịch bất động sản nhà ở cao cấp giảm hơn so với Quý trước.

5. Giá nhà ở và một số loại bất động sản

Mặc dù lượng giao dịch ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản giảm nhưng giá giao dịch vẫn tăng so với Quý IV/2020.

5.1. Đối với căn hộ chung cư

Căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2): tại các đô thị lớn, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu/m2 rất ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm; các dự án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu/m2 đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu/m2.

Căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu/m2 đến trên 40 triệu/m2): Tại Hà Nội đa số dự án chung cư mới được đầu tư xây dựng thuộc phân khúc trung cấp và có giá bán giao động từ 30 – trên 40 triệu đồng, tập trung nhiều tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm…. Tại TP. Hồ Chí Minh chung cư phân khúc trung cấp có giá cao hơn tại thị trường Hà Nội giao động từ khoảng 35 – 45 triệu/m2;

- Căn hộ cao cấp (có mức giá trên 50 triệu): Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có nhiều dự án mới được đầu tư xây dựng với chất lượng cao, trang thiết bị hạng sang thiết lập mức giá rất cao, cụ thể như: chung cư cao cấp The Nine - Phạm Văn Đồng có giá khoảng 50 triệu/m2, chung cư The Matrix one có giá 55-60 triệu/m2, Dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An có giá khoảng 80 triệu/m2, dự án Grandeur Palace Giảng Võ có giá khoảng 80 triệu/m2…; dự án chung cư The Tresor – Quận 4 có giá khoảng 60 - 70 triệu/m2, Dự án Saigon Royal - Quận 4 có giá khoảng 90 triệu/m2, dự án chung cư Sadora - Quận 2 giá khoảng 70 triệu/m2...Thị trường căn hộ hạng sang tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận có những dự án tại vị trí "vàng" có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 thậm chí có dự án mức giá xấp xỉ 300 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với Quý IV/2020. Một số dự án có mức tăng giá cao hơn so với mức tăng bình quân như: tại Hà Nội là dự án Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%); tại TP. Hồ Chí Minh là dự án Feliz En Vista (tăng 4,6%), The Metropole Thủ Thiêm (tăng 5,2%), Đạt Gia Residence Thủ Đức (tăng gần 5%), West Gate Park (tăng 6,1%). Tại Bình Dương, giá giao dịch tại các dự án như Bcons Suối Tiên, The East Gate, Compass One tăng từ 4÷5% so với Quý IV/2020.

Đối với loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá giao dịch nhìn chung vẫn có xu hướng giảm nhẹ so với Quý IV/2020.

5.2. Đối với nhà ở riêng lẻ

Giá nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương có mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung cả nước. Mức giá bình quân tại các địa phương tăng khoảng 5-10% so với Quý IV/2020.

Một số dự án biệt thự, nhà liền kề có mức tăng giá cao so với mức tăng bình quân như: Hoàng Thành Villas (tăng khoảng 7%), Vinhomes The Harmony (tăng gần 10%) tại Hà Nội; Phú Mỹ Hưng (tăng khoảng 4,7%), Villa Riviera (tăng khoảng 6,6%), Khu đô thị Vạn Phúc City (tăng khoảng 10%) tại TP. Hồ Chí Minh; Kim Long City (tăng khoảng 7,5%) tại Đà Nẵng; Belhomes Hải Phòng, Vinhomes Cầu Rào 2 (tăng khoảng 11%) tại Hải Phòng; Aqua City (tăng khoảng 5%), Swan Park (tăng hơn 7%) tại Đồng Nai;…

5.3. Đối với đất nền

Giá giao dịch đất nền trong khu dân cư tại thời điểm nửa cuối Quý I/2021, đặc biệt là sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đã xảy ra hiện tượng tăng nóng ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước như: Thành phố Hà Nội (các huyện Đông Anh, Đan Phượng, Thạch Thất,…), Hồ Chí Minh (TP. Thủ Đức), Thành phố Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên), tỉnh Bắc Ninh (thị xã Từ Sơn), tỉnh Ninh Bình (huyện Gia Viễn), tỉnh Bình Thuận (thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi), tỉnh Bình Phước (huyện Hớn Quảng), tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh),…

Cụ thể, tại Hà Nội, theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường thì một số khu vực đất đai người dân quản lý tại các vùng ven đô, quy hoạch nâng cấp lên Quận đều bị đẩy lên tương đương 30 – 50 triệu/m2; bình quân các vùng Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên cũng tăng khoảng 20 – 30%.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá nhà đất ở khu vực thành phố Thủ Đức liên tục tăng nhiều đợt từ trước thời điểm thành lập Thành phố đến nay (ví dụ trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng…,  vị trí đất mặt đường đã lên tới hơn 100 triệu đồng/mthậm chí gần 200 triệu/m2; tại phường Trường Thọ, giá đất trước đây chỉ khoảng 40 - 50 triệu đồng/m2 đã tăng lên tới 70 - 90 triệu đồng/m2 thậm chí 100 triệu đồng/m2).

Giá đất nền tại một số điểm cục bộ của một số địa phương có mức ghi nhận tăng cao như: vùng ven Thủ đô Hà Nội như Quốc Oai (tăng 20%), Ba Vì (45%), một số điểm thuộc các tỉnh như Hòa Bình (46%), Bắc Ninh (20%), Hưng Yên (26%) và mới đây là Thanh Hóa; tại TP. Thủ Đức, huyện Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh; Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành của tỉnh Đồng Nai,… Tuy nhiên, giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là đặt cọc sau đó chuyển nhượng ngay khi giá tăng và xuất hiện nhà đầu tư khác có nhu cầu mua.

Tình trạng giá đất tăng nóng cục bộ tại một số địa  phương chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi lắng xuống sau khi chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các chỉ đạo, thông báo công khai cũng như cảnh báo tới các nhà đầu tư, người dân về quy hoạch, kế hoạch thực hiện, tình hình triển khai các dự án trên địa bàn (như thông tin quy hoạch sân bay Tec-nich tại Bình Phước, quy hoạch hành chính huyện Thủy Nguyên tại Hải Phòng, điều chỉnh bảng giá đất tại Đà Nẵng,…). 

5.4. Đối với văn phòng cho thuê

Trong Quý I/2021, nguồn cung văn phòng cho thuê được bổ sung từ các khối đế của tòa nhà hỗn hợp và từ một số dự án tòa nhà văn phòng đã hoàn thành tuy nhiên số lượng dự án mới không nhiều. Một số dự án tòa nhà văn phòng hạng A, B đã hoàn thành trong quý như BRG Tower (tại Hà Nội), Pearl 5 Tower, The Graces (tại TP. Hồ Chí Minh), Diamond Time (tại Đà Nẵng).

Nhu cầu thuê văn phòng và công suất cho thuê văn phòng trong quý tương đối ổn định so với Quý IV/2020. Tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu thuê văn phòng hạng B, C tại một số quận, huyện lân cận trung tâm ổn định so với quý trước trong khi nhu cầu thuê văn phòng hạng A trên toàn địa bàn thành phố tiếp tục giảm nhẹ.

Về giá thuê trung bình, giá thuê thị trường hạng A ghi nhận ở mức 42,1 USD/m2/tháng (khoảng 970.000 VNĐ/m2/tháng) và giá thuê thị trường hạng B ghi nhận ở mức 25,1 USD/m2/tháng (khoảng 580.000 VNĐ/m2/tháng). Cụ thể:

- Giá cho thuê tại Hà Nội: Văn phòng hạng A có giá cho thuê trung bình dao động 25$ – 50$/m² (khoảng 570 nghìn VNĐ – 1,1 triệu VNĐ/m2); Văn phòng hạng B có giá cho thuê trung bình dao động 15$ – 25$/m² (khoảng 350 nghìn VNĐ – 570 nghìn VNĐ/m2); Văn phòng hạng C có giá cho thuê trung bình dao động 10$ – 15$/m² (khoảng 230 nghìn VNĐ – 350 nghìn VNĐ/m2).

- Giá cho thuê tại TP. Hồ CHí Minh: Văn phòng hạng A có giá cho thuê trung bình dao động 40$ – 60$/m² (khoảng 922 nghìn VNĐ – 1,4 triệu VNĐ/m2); Văn phòng hạng B có giá cho thuê trung bình dao động 25$ – 40$/m²(khoảng 570 nghìn VNĐ – 922 nghìn VNĐ/m2); Văn phòng hạng C có giá cho thuê trung bình dao động 10$ – 25$/m² (khoảng 230 nghìn VNĐ – 570 nghìn VNĐ/m2).

Giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường trong Quý I/2021 giảm nhẹ so với quý trước (tại TP. Hồ Chí Minh giảm 0,88%, Hà Nội giảm 1,8%).

5.5. Đối với mặt bằng thương mại

Nhu cầu thuê mặt bằng thương mại trong Quý I/2021 tăng nhẹ so với quý trước khi nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa tăng trong dịp Tết Nguyên đán và các thương hiệu quốc tế tiếp tục mở rộng hệ thống tại các cơ sở mới. Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng kinh doanh tại các trung tâm thương mại và siêu thị lớn ổn định so với quý trước và vẫn giữ ở mức khoảng 90%. Thị trường cho thuê mặt bằng bán lẻ nhà phố trong quý cũng dần cải thiện hơn so với quý trước khi nhu cầu thuê có tăng lên. Giá cho thuê bình quân toàn thị trường mặt bằng thương mại trong Quý I/2021 cơ bản ổn định so với Quý IV/2020.

Trong Quý I/2021, nhiều dự án trung tâm thương mại, siêu thị lớn có kế hoạch ra mắt thị trường bị lùi tiến độ do chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 và đợt bùng phát mới đầu năm 2021 nên số lượng dự án mới khai trương trong quý hầu như không có. Trong quý chỉ có dự án trung tâm thương mại lớn là VV Mall Đà Nẵng với quy mô 35.000m2 chính thức được khai trương đi vào hoạt động.

Về giá thuê, giá chào thuê mặt bằng ở tầng trệt và tầng một (không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ) tại các trung tâm thương mại ngoài trung tâm tiếp tục giảm nhẹ do một số dự án có tỷ lệ trống cao giảm giá để thu hút khách thuê, trung bình đạt 24,4USD/m2/tháng (khoảng 560 nghìn VNĐ/m2/tháng), giảm 1,8% theo năm và 0,4% theo quý. Tại khu vực trung tâm, giá chào thuê trung bình ở tầng trệt và tầng 1 đạt 108,1 USD/m2/tháng (khoảng 2,5 triệu VNĐ/m2/tháng), tăng 0,4% theo quý và 10,2% theo năm.

5.6. Đối với khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng

Công suất thuê phòng khách sạn toàn thị trường trong Quý I/2021 cơ bản ổn định và có xu hướng tăng ở giai đoạn cuối quý khi nhu cầu tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới tăng lên và đợt bùng phát dịch Covid lần thứ 3 tại nước ta đã dần được khống chế. Giá thuê phòng khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng nhìn chung không tăng so với quý trước.

Trong Quý I/2021 có dự án biệt thự nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort (Phú Quốc, Kiên Giang) và khách sạn 5 sao Wink Hotels (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) chính thức được khai trương và đi vào hoạt động.

5.7. Đối với bất động sản công nghiệp

Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp năm tỉnh/thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng) và miền Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An) ổn định đạt khoảng 85-90%.

Mức giá chào thuê đất công nghiệp trung bình theo khu vực ổn định so với quý trước, cụ thể như sau: tại miền Bắc giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,8 triệu/m2/chu kỳ thuê; tại miền Trung giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 768 nghìn/m2/chu kỳ thuê; tại miền Nam giá chào thuê đất công nghiệp trung bình khoảng 1,7 triệu/m2/chu kỳ thuê.

6. Tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản

6.1. Về tình hình cấp tín dụng

Theo Vụ tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tốc độ tăng tín dụng của Quý I/2021 đang cao hơn so với mức tăng 1,3% của cùng kỳ năm trước và với mức tăng này, dư nợ tín dụng nền kinh tế đã đạt trên 9,46 triệu tỷ đồng.

Đến cuối tháng 2/2021, tín dụng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 776.918 tỷ đồng, tăng 0,16%; ngành công nghiệp và xây dựng đạt 2.615.593 tỷ đồng, tăng 1,13%;  ngành thương mại, dịch vụ đạt 5.860.560 tỷ đồng, tăng 0,52% so với cuối năm 2020.

Tín dụng lĩnh vực bất động sản là 1.835.504 tỷ đồng, tăng 2,13% so với cuối năm 2020 (kinh doanh bất động sản tăng 2,82%). Tín dụng bất động sản các năm gần đây vẫn nhưng tốc độ tăng chậm dần (năm 2019 tăng khoảng gần 30%; năm 2020 tăng trên 11%; Quý I/2021 tăng khoảng 3%).

Như vậy, từ số liệu trên cho thấy tín dụng bất động sản vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ và có thể nhận định rằng nguyên nhân thị trường bất động sản tăng trong thời gian gần đây không chỉ xuất phát từ tín dụng. Theo phân tích của nhiều tổ chức, cá nhân chuyên ngành thì có hiện tượng nguồn tài chính thay vì chuyển vào sản xuất - kinh doanh do dịch Covid-19 khiến hàng loạt cơ sở sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn đã chuyển hướng sang bất động sản. Bên cạnh đó, lãi suất gửi tiết kiệm thời gian qua giảm mạnh, khiến dòng tiền nhàn rỗi chuyển vào kênh đầu tư bất động sản.

6.2. Về tình hình phát hành trái phiếu

Trong 3 tháng đầu năm 2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển sôi động, thể hiện nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp là rất lớn, trong khi việc vay vốn tại các ngân hàng không dễ dàng do doanh nghiệp chưa thực sự hồi phục sau đại dịch. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh về cả giá trị phát hành và lãi suất.

Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 3, các doanh nghiệp đã có tổng cộng 19 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 8.035 tỷ đồng. Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục dẫn đầu về giá trị phát hành với 5.460 tỷ đồng, tương đương 68%. Một số công ty bất động sản huy động trái phiếu với giá trị lớn như CTCP Phát triển Bất động sản Nhật Quang (2.150 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Smart Dragon (1.900 tỷ đồng)... Trước đó, đầu tháng 1/2021, nhiều doanh nghiệp lớn bất động sản cũng tham gia gọi vốn từ thị trường trái phiếu. Điển hình như Tập đoàn Vingroup thông báo về việc chào bán gần 70 triệu trái phiếu với mục đích tài trợ vốn cho hoạt động của công ty con. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng với kỳ hạn 36 tháng, tổng giá trị lên tới gần 7.000 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, từ cuối năm 2020 đến nay, các trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản có xu hướng kéo dài kỳ hạn hơn, với mức trung bình khoảng 3,8 năm, dài hơn 1 năm so với năm 2019; lãi suất trái phiếu bình quân cũng đã tăng gần 210 điểm cơ bản, lên mức từ 9,7-11%/năm. Ví dụ, trong đợt phát hành trái phiếu gần đây, Sunshine Group gọi vốn với lãi suất 11%/năm, Novaland với lãi suất 10,5%, hay cá biệt như Phát Đạt từng phát hành trái phiếu với lãi suất 14%/năm… Đáng chú ý nhất thời điểm hiện tại là Tập đoàn Apec Group với trái phiếu Happybond có tài sản đảm bảo lãi suất tới 13%/năm được đảm bảo bởi các bất động sản đắt giá tại các thành phố lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc doanh nghiệp bất động sản gia tăng phát hành trái phiếu với lãi suất cao thể hiện nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp, cũng như những ảnh hưởng bởi triển vọng của ngành và những tác động của yếu tố dịch bệnh tới việc phải cơ cấu kỳ hạn dài hơn của các nhà phát hành trái phiếu trong ngành bất động sản.

7. Về nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản

Thời gian qua, lĩnh vực bất động sản Việt Nam vẫn luôn là lĩnh vực có sức hút với nhà đầu tư nước ngoài, sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo dự báo của nhiều chuyên gia và một số tổ chức tài chính quốc tế thì dòng tiền FDI vào Việt Nam thời gian tới sẽ còn lớn hơn nữa bởi doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng vào Việt Nam, việc đang khống chế thành công đại dịch là ưu điểm rất lớn cho lợi thế cạnh tranh quốc gia, bên cạnh đó, với các hiệp định thương mại lớn được ký kết, Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực trong thu hút FDI.

Số liệu thống kê về vốn đầu tư nước ngoài
(Cập nhật đến 20/3/2021)
ĐVT: tỷ USD

 

Từ bảng số liệu trên cho chúng ta thấy, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn so với cùng kỳ tháng 3 năm 2020 là 15,56%. Tổng vốn đăng ký lũy kế vào lĩnh vực bất động sản trong quý I/2021 là 0.6 tỷ USD tăng 56% so với cùng kỳ (tháng 3/2020 là 0.264 tỷ USD).

Theo đánh giá, phân tích của nhiều tổ chức kinh tế thì có nhiều nguyên nhân để dòng vốn FDI đi vào lĩnh vực bất động sản như: Việt Nam có sự ổn định về chính trị, tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cũng là quốc gia thời gian qua đã rất tích cực cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 vừa qua đã có ảnh hưởng tích cực tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

8. Tồn kho bất động sản

Qua tổng hợp, phân tích số liệu về nguồn cung bất động sản và lượng giao dịch bất động sản theo các báo cáo công bố thông tin thị trường bất động sản của các địa phương từ trong Quý I/2021, cho thấy số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính vào khoảng 3.300 căn, cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong Quý I/2021 tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020 và Quý IV/2020. Theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong khi tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở dần được cải thiện, thì lượng giao dịch và khả năng hấp thụ đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hạn chế (tỷ lệ giao dịch bình quân trong quý chỉ đạt khoảng 30%. Các dự án có pháp lý đầy đủ, đảm bảo tiến độ thông tin minh bạch của một số chủ đầu tư lớn đã có uy tín thì tỷ lệ giao dịch cao hơn)

9. Về hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản

Thị trường bất động sản cho thấy sự phục hồi tích cực vào cuối năm 2020, khi lượng giao dịch và giá bán đều tăng. Bởi vậy, bước sang năm 2021, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản có động lực tiếp tục tăng trưởng.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong Quý I/2021, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh, có 1.733 doanh nghiệp (tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không nhiều, có 694 doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, những tháng đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã đẩy mạnh kế hoạch, hoạt động đầu tư kinh doanh. Dự báo nguồn cung các dự án bất động sản trong năm 2021 sẽ có sự tăng trưởng nhờ sự tăng tốc này của các doanh nghiệp.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Vingroup đã công bố chiến lược phát triển 25 trung tâm thương mại Vincom và Vincom Mega Mall trên toàn quốc tại 19 tỉnh thành là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Biên Hòa, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Việt Trì... Nổi bật là Dự án tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông - Hải Phòng tọa lạc tại số 4 - 5 - 7 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền - ngay khu vực trung tâm sầm uất nhất thành phố. Dự án có quy mô vốn đầu tư 600 tỷ đồng, tổng diện tích sàn gần 48.000 m2, được thiết kế bao gồm trung tâm thương mại hiện đại và khu nhà ở thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế, quy mô lớn hàng đầu Hải Phòng.

Đất Xanh Miền Trung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp sẽ khởi công xây dựng 100 căn shophouse tại dự án Regal Pavilon; tháp đôi chung cư cao cấp Marie One Complex. Trong tháng 3, doanh nghiệp sẽ triển khai dự án Ocean Caviar (Khu dân cư Bảo Ninh 1); tháng 6 dự kiến hoàn tất thủ tục và khởi công dự án Smart City tại Điện Bàn và Hội An (Quảng Nam).

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long cho biết, năm 2021, doanh nghiệp này sẽ ra mắt dự án chung cư cao cấp với hàng ngàn căn hộ tại huyện Nhà Bè và phát triển mảng bất động sản nghỉ dưỡng biển với dự án L’Alyana Senses World tại Phú Quốc...

Tập đoàn Novaland cũng công bố triển khai mạnh loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận trong năm 2021. Doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án hiện hữu như Nova Phan Thiết, Nova Hồ Tràm, Aqua City Biên Hòa. Novaland cũng góp phần tạo sự sôi động trên “đường đua” bất động sản thông qua việc “bắt tay” với nhiều đại lý phân phối để chuẩn bị thực hiện kế hoạch tung lượng lớn sản phẩm ra thị trường ngay trong năm nay và những năm tiếp theo.

Đánh giá tình hình thị trường bất động sản

Các chỉ số cơ bản của thị trường bất động sản như: nguồn cung, lượng giao dịch, lượng vốn đầu tư, tín dụng, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn duy trì sự ổn định. Trong các chỉ số của thị trường chỉ có chỉ số về giá bất động sản có nhiều biến động, giá bất động sản nhìn chung đều có tăng và có hiện tượng sốt đất nền cục bộ tại một số khu vực của các địa phương do một số nguyên nhân:

- Các địa phương rất tích cực triển khai lập quy hoạch tỉnh, trong đó có chủ trương đầu tư các dự án lớn về phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc sáp nhập, mở rộng, nâng cấp đô thị nhưng chưa có thông tin công khai, định hướng kịp thời cho người dân để giới đầu cơ lợi dụng tung tin, đồn thổi đẩy giá bất động sản.

- Xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn và còn nhiều cơ hội phát triển do: các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ không ổn định và đang giao dịch mức cao; lãi suất tiền gửi với mức lãi suất thấp không còn đủ hấp dẫn nguồn tiền tích lũy của người dân.

- Việc đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương mại gặp nhiều khó khăn do thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư, xây dựng (kéo dài 1-2 năm trước, mới được tháo gỡ nhưng chưa có tác động rõ nét) dẫn đến nguồn cung bất động sản hạn chế.

- Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức (thiếu quỹ đất, nguồn vốn hỗ trợ thiếu,…) dẫn đến nguồn cung nhà ở xã hội thiếu nhiều so với nhu cầu của người dân.

- Chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ để các nhà đầu tư, người dân thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách, "phân lô, bán nền" tại các khu vực chưa được đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng; thực hiện mua đi, bán lại, giao dịch trao tay nhiều lần để đẩy giá.

- Việc các địa phương ban hành bảng giá đất mới tăng hơn so với trước đây mặc dù chưa tác động trực tiếp làm tăng giá nhà ở, đất ở của các dự án nhưng cũng có tác động tâm lý đến giới đầu tư bất động sản đặc biệt là giá nhà đất của người dân tại các khu vực hiện hữu.

Nhìn chung, thị trường bất động sản Quý I năm 2021 vẫn còn khó khăn và có một số biến động, đặc biệt là việc tăng giá mạnh, trong thời gian ngắn của bất động sản đất nền diễn ra cục bộ tại một số khu vực. Tuy nhiên, với nhiều tháo gỡ khó khăn trong cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, cũng như các chỉ số cụ thể cho thấy thị trường bất động sản vẫn đang và sẽ phát triển ổn định. Mặc dù hiện tượng sốt đất nền mới chỉ diễn ra ở quy mô cục bộ của từng khu vực, dự án nhưng cũng cho thấy dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro của thị trường cần có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, cần có sự theo dõi kiểm soát và ngăn chặn, xử lý kịp thời của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương để tránh tình trạng lan rộng, mất kiểm soát, trở thành "bong bóng" bất động sản.

Một số giải pháp

1. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số giải pháp như sau:

- Các Bộ, ngành tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế chính sách và triển khai có hiệu quả các chính sách, Nghị định mới ban hành về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

- Bộ Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật để công bố hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đất đai, quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp,…không để chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng sai mục đích.

- Ngân hàng nhà  nước Việt Nam theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tránh rủi ro kép, ngăn chặn việc sử dụng nguồn vốn cho vay sản xuất, tiêu dùng vào đầu tư, kinh doanh bất động sản.

2. Các địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn hiện tượng sốt đất, kiểm soát, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn như sau:

- Hoàn thiện phê duyệt các đồ án quy hoạch, chú trọng tới các dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Tổ chức công bố công khai thông tin về thị trường bất động sản, về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính,…tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi.

- Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, "phân lô, bán nền" tại các khu vực chưa được phép đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng.

- Quản lý, kiểm soát việc mua đi, bán lại các giao dịch bất động sản trao tay nhiều lần thông qua biện pháp quản lý tốt các tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh bất động sản không đúng quy định, nhất là các dự án "ma", không đủ hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh.

3. Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản

- Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về đầu tư, giao đất, xây dựng, kinh doanh bất động sản và triển khai thực hiện dự theo đúng quy định pháp luật.

- Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng triển khai các dự án, triển khai đầu tư dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để sớm đưa vào khai thác, sử dụng tăng nguồn cung kịp thời đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.​

5/21/2021 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sảnTăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản

​Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 1333/UBND-KT ngày 02/4/2021 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản 

1333_kt.ubnd.pdf Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản.pdf

5/14/2021 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúcCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc
UBND ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021.
3/31/2021 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến ann toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà.Phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến ann toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 6459/UBND-KT ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà" trên cơ sở Công văn số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà". Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Sở Xây dựng phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà" đến Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng có chức năng về xây dựng thuộc UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan công trình xây dựng để tham khảo, áp dụng. (Đính kèm tài liệu hướng dẫn)

​Văn bản 164/SXD-KTKT​​164-SXD-KTKT văn bản triển khai ngày 14-1-2021.pdf
​Hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Xây dựngHDKT lap dat HT dien mat troi mai nha(1).pdf


phòng Kinh tế kỹ thuật cấp cấp

1/19/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/TTHC_Key_19012021105423.jpgFalse
Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​
Ban hành Quyết định Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

​Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 26-2020-QD.pdf

10/28/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách - pháp luật; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_28102020153112.jpgFalse
Sở Xây dựng thông báo Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo,  quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 Sở Xây dựng thông báo Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo,  quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo,

quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-SXD ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 4060/KH-SXD ngày 21/10/2020 của Sở Xây dựng về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020.

Sở Xây dựng thông báo tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau:

I. Đối tượng và số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

 1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

  1.1 Công chức đang công tác tại Sở Xây dựng

  - Công chức đang công tác tại Sở Xây dựng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch của các chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

  - Đối tượng sau không được đăng ký tham gia dự tuyển:

  + Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận.

  + Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo tập trung dài hạn trong và  ngoài nước.

  + Công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

  1.2 Công chức không công tác tại Sở Xây dựng

  Công chức không công tác tại Sở Xây dựng, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

   

  2. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

  - Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc: 01 vị trí.

  - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật: 01 vị trí.

  - Phó Chánh Thanh tra Sở (Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành): 01 vị trí.

  II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên, thành phần hồ sơ

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên

  1.1 Tiêu chuẩn chung

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, công chức; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

  - Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

  - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

  - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ.

  - Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu chưa là Đảng viên phải được thẩm tra kết luận đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng của cấp ủy có thẩm quyền.

  - Hoàn thành chức trách nhiệm vụ trở lên trong thời gian 01 năm liền kề (tính đến năm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý) được cấp có thẩm quyền xác nhận.

  - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (theo kết luận của giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

  - Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật Cán bộ công chức và các trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

  - Trình độ chuyên môn:

  + Chức danh Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.

  + Chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

   + Chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở (Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành): Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

  - Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính trở lên.

  - Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Riêng chức danh Phó Chánh Thanh tra đã được bổ nhiệm giữ ngạch Thanh tra viên.

  - Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  - Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (Chứng chỉ A2, B …) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

  - Kinh nghiệm công tác: Có quá trình công tác tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc ngành xây dựng từ 03 năm trở lên đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương (riêng chức danh Phó Chánh Thanh tra có kinh nghiệm 03 năm công tác trong lĩnh vực Thanh tra xây dựng), từ 05 năm trở lên đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét, bổ nhiệm.

  2. Thành phần hồ sơ

  Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  - Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

  - Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở Xây dựng).

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) không công tác tại Sở Xây dựng thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển.

  Hồ sơ đựng trong bìa hồ sơ cỡ 22 cm x 31 cm.

  III. Hình thức thi tuyển

  Ứng viên tham gia dự tuyển thực hiện thi tuyển 02 phần: thi viết và trình bày Đề án. Nội dung thi tuyển cụ thể như sau:

  1. Thi viết

  Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của ngành xây dựng; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

  Đề thi viết sẽ gồm 2-3 câu thuộc nội dung 10 nhóm chuyên đề sau:

  - Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam.

  - Lý luận về hành chính nhà nước, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  - Hệ thống văn bản hành chính nhà nước.

  - Chính sách công và quyết định hành chính.

  - Cải cách hành chính.

  - Chính phủ điện tử.

  - Văn hóa công sở.

  - Quản lý nguồn nhân lực, cải cách công vụ.

  - Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  - Chủ trương, quan điểm, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

  2. Trình bày Đề án

  Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của phòng, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của phòng, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. 

  IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

  - Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 11/11/2020.

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở xây dựng tỉnh Bình Dương, Tầng 7, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Mộ, tỉnh Bình Dương.

  Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2020./.
​​Thông báo số 4061/TB-SXD ngày 21/10/2020THONG BAO 4061-TB-SXD_21-10-2020_TO CHUC THI TUYEN CHUC DANH LANH DAO NAM 2020.pdf

10/22/2020 1:00 PMĐã ban hànhChính sách - pháp luật; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-10/TTHC_Key_22102020130347.jpgFalse
Sở Xây dựng thí điểm tiếp nhận trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngSở Xây dựng thí điểm tiếp nhận trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Thực hiện theo Công văn số 2794/UBND-HHC ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong giai đoạn "bình thường mới".

          Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương và số lượng hồ sơ phát sinh đối với từng TTHC mức độ 3, 4.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng về việc thí điểm tiếp nhận trực tuyến 100% đối với một số TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và lộ trình thực hiện như sau:

          1. Tiếp nhận dưới hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (địa chỉ: dichvucong.binhduong.gov.vn); Dịch vụ Bưu chính công ích tỉnh Bình Dương; trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở Xây dựng được bố trí tại Trung tâm hành chính công tỉnh đối với 07 TTHC (đính kèm danh mục TTHC theo thông báo này) mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, kể từ ngày ban hành thông báo này cho đến hết ngày 31/12/2020. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch dưới hình thức trực tuyến và qua Dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC này.

          2. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, sẽ tiếp nhận 100% TTHC nói trên dưới hình thức trực tuyến.

Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận trực tuyến đối với một số TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./.

​​Thông báo số 3630/TB-SXD ngày 18/9/20203630-TB-SXD thí điểmtiếp nhận tthc trực tuyến.pdf

10/20/2020 11:00 AMĐã ban hànhChính sách - pháp luật; Thông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựngBộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng
Ngày 1/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Ngày 1/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong đó có Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. 

01-10 luatxaydungsuadoi.jpgThứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị và cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, Bộ Xây dựng luôn chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Điện Bộ Xây dựng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) Bùi Văn Dưỡng phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó nhấn mạnh các quy định mới về: Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan.

Bên cạnh nội dung chính của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Phó Cục trưởng Bùi Văn Dưỡng đồng thời chuyền tải những thông tin được quy định trong Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết điểm đ, khoản 3, Điều 3, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng.

Liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) Hoàng Anh Tuấn phổ biến nội dung chính của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn đi kèm, nội dung Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

01_10_Bo Xay dung 2.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các đại biểu hệ thống hóa thông tin trong quá trình tham dự hội nghị, Ban tổ chức đã dành một phần thời gian để trao đổi, thảo luận, tiếp nhận cũng như giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu liên quan đến những nội dung quy định trong các văn bản pháp luật về xây dựng.

Trong khuôn khổ hội nghị, TS. Nguyễn Trung Hòa - Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) trình bày tham luận về “Chính sách phát triển Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng”. Đây là một trong những nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các kiến trúc sư, đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đã được Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/9, dành cho đối tượng là đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội nghị đã giúp các đại biểu tham dự có được góc nhìn tổng quan và hệ thống về những nội dung, quy định mới nhất trong các văn bản pháp luật về xây dựng mới được ban hành.

10/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách - pháp luậtTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-10/01-10 luatxaydungsuadoi_Key_19102020151212.jpgTrue
UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Uỷn ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Uỷn ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3311/TTr-SXD ngày 28/8/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 65 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương. Cụ thể:

- 49 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;

- 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân  cấp huyện;

- 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- 02 thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các Quyết định công bố danh mục, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


​​Đính kèm văn bản2543-QD.signed.pdf

9/24/2020 1:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương
UBND tỉnh​ thông báo Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ V (24 – 28/8/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2020; quy chế tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021.

173-tb.signed.pdf

8/9/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 03 và đợt 4 năm 2020Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  đợt 03 và đợt 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 03 và đợt 4 năm 2020

_________  

 

Căn cứ Thông báo số 1047/TB-SXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng Bình Dương về việc thông báo kết quả đánh giá và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 1335/TB-SXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng Bình Dương về việc thông báo kết quả đánh giá và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2020.

Nay, Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch đợt 03 và đợt 04 năm 2020 như sau:

 • ​​​​​​​Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (Thứ hai).
 • ​​​​​​Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 • ​​​​​​Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo.
* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Cá nhân nộp hồ sơ qua mạng mang theo 2 tấm hình 4x6 nền trắng.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

​Trân trọng.

​​Thông báo1653-TB-SXD.signed.pdf

nguồn Phòng Quản lý xây dựng cung cấp.

5/11/2020 2:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo Thủ tục hành chính Sở Xây dựng thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thông báo Thủ tục hành chính Sở Xây dựng thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

                                                                                            

Thực hiện theo Công văn số 1524/UBND-HCC ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính công tỉnh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện theo Công văn số 37/HCC-NV ngày 01/4/2020 của Trung tâm Hành chính công về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 1527/UBND-HCC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

          Để đảm bảo các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được thực hiện liên tục, thông suốt. Đồng thời để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc cập nhật hình thức thực hiện giao dịch đối với các TTHC. Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết hồ sơ TTHC về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện giao dịch trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh như sau:

​1. Đối với TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4: thực hiện theo Thông báo số 1184/TB-SXD ngày 03/4/2020 của Sở Xây dựng (có phụ lục danh mục kèm theo thông báo)

2. Đối với TTHC thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích: có phụ lục danh mục kèm theo thông báo.

3. Đối với TTHC thực hiện giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: có phụ lục danh mục kèm theo thông báo.

Trên là Thông báo về thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./.

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

 (kèm theo Thông báo số 1363/TB-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2020).


STT Tên thủ tục hành chính Mức độ
dịch vụ
Ghi chú
​​ (1) (2) (3) (4)
I.  Lĩnh vực nhà ở
1Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua4​ 
II. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản
2Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản3 
3Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (do bị mất, bị rách, bị hủy do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng)3 
III. Lĩnh vực hoạt động xây dựng
4Cấp lại giấy phép xây dựng3 
5Gia hạn giấy phép xây dựng3 
IV. Lĩnh vực chứng chỉ năng lực
6Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III3 
7Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III3 
8Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)3 
9Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân nước ngoài3​ 
10Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III3 
11Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, hạng III3​ 
12Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân hạng II, hạng III3 
13Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d, khoản 2, điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)3 
14Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, hết hạn)3 
15Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III do lỗi của cơ quan cấp3 
V. Lĩnh vực vật liệu xây dựng
16Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng4​ ​


Phụ lục 2: danh mục thủ tục hành chính thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích

 (kèm theo Thông báo số 1363/TB-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2020).


STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ghi chú
(1) (2)  
I. Lĩnh vực nhà ở
1Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản5 Điều 10 Nghị định59/2015/NĐ-CP) 
2Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều10, Điều 13 Nghị định59/2015/NĐ-CP; Điều11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)  
3Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy địnhtại điểm b Khoản 1Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều26 Nghị định số59/2015/NĐ-CP)  
II. Lĩnh vực hoạt động xây dựng
4Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; công trình tín ngưỡng; công trình tôn giáo; Công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế 
5Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị 
6Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng 
7Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo 
8Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ 
9Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa 
10Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến 
11Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị 
12Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp cho dự án 
13Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình 
14Điều chỉnh giấy phép xây dựng 
15Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn 
16Lấy ý kiến của sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh 
17Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 
18Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 
19Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ​


Phụ lục 3: danh mục thủ tục hành chính thực hiện giao dịch trực tiếp tại trung tâm Hành chính công tỉnh

 (kèm theo Thông báo số     /TB-SXD ngày    tháng 4 năm 2020).

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ghi chú
(1) (2)  

I. Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

 

1Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 
2Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 
II. Lĩnh vực Phát triển đô thị
3Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 
4Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 
5Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt  
III. Lĩnh vực nhà ở
6Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Hiện tại thủ tục này STNMT tham mưu UBND tỉnh
7Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
8Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
9Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
10Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Hiện tại thủ tục này STC tham mưu UBND tỉnh
11Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 
12Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
13Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước 
14Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
15Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
IV Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 
16Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư. 
V Lĩnh vực về Giám định tư pháp xây dựng 
17Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 
18Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động 
19Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin ​​


Văn bản: 1363-TB-SXD.signed.pdf

4/20/2020 2:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/TTHC_Key_20042020140301.jpgFalse
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trìnhThông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày 06/04/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2020/BXD.

06-4 quychuanquocgia.jpg

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn có các mục sau: Quy định chung; Phân loại kỹ thuật về cháy; Đảm bảo an toàn cho người; Ngăn chặn cháy lan; Cấp nước chữa cháy; Chữa cháy và cứu nạn; Quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, các nhân; Tổ chức thực hiện.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Các Quy chuẩn về: Đảm bảo an toàn cho người; Ngăn chặn cháy lan; Cấp nước chữa cháy; Chữa cháy và cứu nạn thì không áp dụng cho các nhà có chức năng đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chất và vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, các loại khí dễ cháy, cũng như các chất tự cháy; nhà sản xuất hoặc kho hóa chất độc hại; công trình quốc phòng; phần ngầm của công trình tầu điện ngầm; công trình hầm mỏ;...).

Ngoài ra, Quy chuẩn cấp nước chữa cháy không áp dụng cho các đối tượng: cơ sở, nhà và công trình bảo quản và chế biến ngũ cốc; trạm xăng; cơ sở năng lượng (nhà và công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ sở lò hơi cung cấp nhiệt, nhà máy điện tuabin khí, diesel và hơi-khí, các cơ sở điện lưới) và không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cho các đám cháy do các kim loại cũng như các chất và vật liệu hoạt động hóa học mạnh, khi phản ứng với nước sẽ gây nổ, tạo ra khí cháy, gây tỏa nhiệt mạnh, ví dụ như: các hợp chất nhôm - chất hữu cơ, các kim loại kiềm, các hợp chất lithium-chất hữu cơ, chì azua, các hydride nhôm, kẽm, magiê, axít sunfuric, titan clorua, nhiệt nhôm.

Đồng thời, các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này, Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của quy chuẩn này.

Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, cơ khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD


trích nguồn moc.gov.vn

4/19/2020 6:00 PMĐã ban hànhVăn bản mới sắp có hiệu lựcTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-04/06-4 quychuanquocgia_Key_19042020180649.jpgTrue
Kế hoạch Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh  xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch  số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình DươngKế hoạch Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh  xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch  số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

KẾ HOẠCH

 Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh

xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch

số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

                                                                            

 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nay, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19 và của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bỏa đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

2. Yêu cầu:

Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo nội dung và tiến độ đã đề ra theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương và theo kế hoạch này.

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Thanh tra

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Kế hoạch số 2254/KH-SXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng [1].

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Phòng Quản lý Xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, rút ngắn thời gian cấp phép không quá 50 ngày làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trực tuyến các thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng) để giảm chi phí, nhất là chi phí không chính thức.

Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2020.

b) Các phòng, đơn vị

Đảm bảo thực thi đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh, trong đó lưu ý các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung đã được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3,4 theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý Xây dựng

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo tiến độ đầu tư công trình, dự án đã được cân đối, bố trí vốn; nhất là đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, bức xúc, các thủ tục hành chính trong đầu tư công, trong phối hợp thẩm tra, thẩm định dự án.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Các phòng, đơn vị

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tăng cường đổi mới cách thức giải quyết TTHC thông qua việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp triển khai hiệu quả đường dây nóng 1022 của tỉnh nhằm cắt giảm các điều kiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch này, Ban Giám đốc Sở, chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện và gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện theo kế hoạch.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo trước ngày 15 hàng tháng gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định./.

​Kế hoạch thực hiện​​2. 1318-KH-SXD.signed(Covid -19).pdf

4/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Sở Xây dựng tạm ngưng giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính côngSở Xây dựng tạm ngưng giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

                                                                                            

Thực hiện theo Công văn số 1524/UBND-HCC ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính công tỉnh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và nhằm hạn chế tạm thời tập trung đông người đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

1. Tạm ngưng giao dịch trực tiếp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được công bố, cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (có danh mục TTHC kèm theo Thông báo) trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (dichvucong.gov.vn); TTHC thực hiện qua bưu điện.

2. Đề nghị tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC nói trên nộp hồ sơ qua môi trường mạng và nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ công chức theo số điện thoại sau để được hướng dẫn kịp thời: đ/c Thái Văn Tiên  số điện thoại 0914.882.308.

Trên là Thông báo tạm ngưng việc giao dịch trực tiếp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./.

​Thông báo ​​1184-TB-SXD.signed.pdf

Văn phòng Sở Xây dựng.

4/3/2020 6:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND​​05-2020-QD TRAT TU XAY DUNG.signed.pdf

4/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.

​Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND​​09-2020-QD BAN HANH QUY CHE.signed.pdf

4/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tổ chức thi công cọc thử thí nghiệm để phục vụ công tác  thiết kế xây dựng.Tổ chức thi công cọc thử thí nghiệm để phục vụ công tác  thiết kế xây dựng.
Trong thời gian vừa qua, có nhiều chủ đầu tư một số dự án, công trình xây dựng đề nghị Sở Xây dựng cho phép tiến hành thi công cọc thử thí nghiệm để phục vụ công tác thiết kế xây dựng. Qua rà soát thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện dự án, Sở Xây dựng nhận thấy việc tiến hành thi công cọc thử thí nghiệm khi chưa hoàn thiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Do đó, Sở Xây dựng hướng dẫn về trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để việc thi công cọc thử thí nghiệm được tiến hành đúng quy định pháp luật; cụ thể như sau:

​Văn bản hướng dẫn cụ thể:​​741-SXD-QLXD.pdf

3/3/2020 1:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 ​Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 ​

Số văn bản1120
Ký hiệu văn bảnQĐ-BXD
Ngày ban hành30/12/2019
Ngày có hiệu lực30/12/2019
Ngày hết hiệu lựcVăn bản còn hiệu lực
Người kýNguyễn Văn Sinh
Trích yếuQuyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
Phân loạiQuyết định
Lĩnh vựcKhác
​Tệp Đính kèm​​BXD_1120-QD-BXD_30122019.signed.pdf
1/12/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
1 - 30Next