Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/10/2015, 13:00
Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/10/2015
TTĐT - Ngày 17-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Theo đó, về đối tượng áp dụng là huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập. Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới do UBND cấp xã quyết định thành lập.
 
Về mức hỗ trợ: huyện, thị xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư là 5 tỷ đồng. Xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư là 1 tỷ đồng. Hỗ trợ hàng tháng cho Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động của Ban là 4 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới ở cấp xã theo các mức sau: prưởng ban, phó trưởng ban là 0,4 lần mức lương cơ sở; thành viên là 0,3 lần mức lương cơ sở.


Hệ thống trường học ở các xã xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang

Nguồn kinh phí lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng dựng nông thôn mới được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo phân cấp hiện hành.
    
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Đ

Lượt người xem:  Views:   7336
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết