Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 10/01/2023, 14:00
07 PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY THẾ VIỆC YÊU CẦU XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2023
Ngày 30/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2679/VPUB-HCC về 07 phương thức sử dụng thông tin công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính như sau:

+ Sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú;

+ Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD gắn chíp;

+ Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự;

+ Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự;

+ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07);

+ Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Zalo
 

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, tỉnh hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ./.​

Nguồn: Trích Cổng Thông tin Hành chính công tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   1003
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết