Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 11/11/2022, 08:00
Sở Xây dựng tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2022
Ngày 09/11/2022, Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kê khai tài sản; Luật ban hành và ban hành văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Căn cứ Công văn số 1943/HĐ-PBGDPL ngày 17/10/2022 của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2022.

Để Ngày Pháp luật tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật rộng rãi trong từng công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CCVC) của Sở Xây dựng và xuất phát từ tình hình thực tế quản lý ngành xây dựng. Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kê khai tài sản thu nhập; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến 113 công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng (bao gồm Công chức các Đội Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển đô thị).

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Ông Bồ Kỹ Thuật - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; về báo cáo viên Ông Ngô Hoàng Luân - Nguyên Phó Ban Nội chính tỉnh ủy báo cáo nội dung Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kê khai tài sản thu nhập, Ông Huỳnh Hữu Tốt - Trưởng phòng Tuyên truyền văn bản, Sở Tư pháp báo cáo nội dung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.Tác giả: Chuyên viên - Trần Bảo Ân.

 

Lượt người xem:  Views:   358
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết