Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 21/12/2021, 09:00
Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Xây dựng năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2021
Giám đốc Sở Xây dựng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư của tuần thứ hai hàng tháng, kể từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2021

​Lịch tiếp như sau:

1. Tháng 01/2022: ngày 12/01/2022.

2. Tháng 02/2022: ngày 09/02/2022.

3. Tháng 3/2022: ngày 09/3/2022.

4. Tháng 4/2022: ngày 13/4/2022.

5. Tháng 5/2022: ngày 11/5/2022.

6. Tháng 6/2022: ngày 08/6/2022.

7. Tháng 7/2022: ngày 13/7/2022.

8. Tháng 8/2022: ngày 10/8/2022.

9. Tháng 9/2022: ngày 14/9/2022.

10. Tháng 10/2022: ngày 12/10/2022.

11. Tháng 11/2022: ngày 9/11/2022.

12. Tháng 12/2022: ngày 14/12/2022.

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng.​

Lượt người xem:  Views:   1540
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết