Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 30/07/2019, 14:00
V/v tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2019 | Thái Văn Tiên
Ngày 29/7/2019, Sở Xây dựng triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019)

​Công văn số 2900/SXD-VP ngày 29/7/2019​​ Tải về 2900-SXD-VP.pdf

Lượt người xem:  Views:   608
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết