Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 18/05/2018, 17:00
Thông báo về việc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2018 | Thái Văn Tiên
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng vừa ban hành văn bản về việc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; trong đó, đánh giá kết quả trong việc triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Rà soát, tham mưu để báo cáo UBND tỉnh các vấn đề, nội dung cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị cũng được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.          

Các đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Sở chậm nhất đến ngày 04/06/2018. Văn phòng Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp xây dựng báo cáo. 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng Tải về ​Văn bản
​Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố Tải về ​Văn bản

Lượt người xem:  Views:   367
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết