Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Minh Nhật Huy (cập nhât ngày 20/6/2018)Công bố Danh sách đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Minh Nhật Huy (cập nhât ngày 20/6/2018)
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án Khu nhà ở xã hội Minh Nhật Huy.....
6/20/2018 10:00 AMĐã ban hànhNhà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg36
Thông báo thông tin Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hà RealThông báo thông tin Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hà Real
Thông tin Sàn giao dịch bất động sản đăng ký hoạt động tại Bình Dương
6/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhBất động sản/PublishingImages/2018-06/images_Key_14062018152506.jpgThông báo thông tin Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hà Real34
Thông báo danh sách dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 1 - tháng 6 năm 2018)Thông báo danh sách dự án phát triển nhà ở thương mại được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 1 - tháng 6 năm 2018)
Sở Xây dựng công bố danh sách các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tháng 1 đến tháng 6 năm 2018).
6/14/2018 2:00 PMĐã ban hànhBất động sản; NhàDự án Khu nhà ở32
Thông báo dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - khối E đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương laiThông báo dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - khối E đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
Sở Xây dựng thông báo dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - khối E đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
6/14/2018 2:00 PMĐã ban hànhBất động sản; Nhà/PublishingImages/2018-06/download_Key_14062018141349.jpgChung cư Hiệp Thành 333
Danh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CPDanh sách các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP
4/19/2018 6:00 AMĐã ban hànhNhà29
1 - 5Next