Tóm tắt
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Công ty Setia Becamex: Khởi công xây dựng dự án EcohomeCông ty Setia Becamex: Khởi công xây dựng dự án Ecohome
Ngày 19-10, tại thị trấn Mỹ Phước, TX.Bến Cát đã diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án Ecohome do Công ty Setia Becamex làm chủ đầu tư
10/20/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThái Văn Tiên/PublishingImages/2018-10/19-10 setiaBecamex(ecohome)-1_Key_20102018092009.jpgCông ty Setia Becamex: Khởi công xây dựng dự án Ecohome5
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựngTiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng
Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.
10/8/2018 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngThái Văn Tiên/PublishingImages/2018-10/07-10 tieuchiDNN(minhhoa)_Key_08102018082742.jpgTiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng 4
Thông tin Công khai năng lực hoạt động xây dựng của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/03/2016)Thông tin Công khai năng lực hoạt động xây dựng của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/03/2016)
3/28/2016 3:00 PMĐã ban hànhTin/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg2