Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Số Ký hiệu:
07/2021/TT-BXD 
Ngày ban hành:
30/06/2021 
Người ký:
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Ngày có Hiệu lực:
15/08/2021 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: