Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Thông tư Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 
Số Ký hiệu:
05/2021/TT-BXD 
Ngày ban hành:
30/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Văn Sinh 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Ngày có Hiệu lực:
15/08/2021 
Trích yếu:
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 
Nội dung Tập tin Đính kèm: