Văn bản Chỉ đạo điều hành
Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/05/2019 về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện 
Số Ký hiệu:
456/QĐ-BXD 
Ngày ban hành:
28/05/2019 
Người ký:
Bùi Phạm Khánh 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
28/05/2019 
Trích yếu:
Về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện 
Nội dung Tập tin Đính kèm: