Văn bản Chỉ đạo điều hành
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 23/04/2019 của Bộ Xây dựng về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành Xây dựng 
Số Ký hiệu:
CT-BXD 
Ngày ban hành:
23/04/2019 
Người ký:
Phạm Hồng Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Ngày có Hiệu lực:
23/04/2019 
Trích yếu:
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 23/04/2019 của Bộ Xây dựng về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành Xây dựng. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: