Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo "Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" 
Ngày bắt đầu:
13/07/2018  
Ngày kết thúc:
20/07/2018  
Loại văn bản:
Công Văn
Trích yếu:
 
Nội dung:

​​Đề nghị các đơn vị có liên quan có ý kiến góp ý (hoặc thống nhất) bằng Văn bản để có điều kiện ​​trình duyệt Văn bản quy phạm pháp luật

thông tin văn bản dự thảo 

​"Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở mai táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương"
2300-SXD-PTDT-HTKT- lay y kien.pdf


 
Danh sách Góp ý