Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​ 
Số Ký hiệu:
26/2020/QĐ-UBND  
Ngày ban hành:
21/10/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Bình Dương 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
30/11/2020 
Trích yếu:
Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: